< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Огляд спеціалізованого програмного забезпечення управління бізнес процесами

В даний час існує досить широкий спектр спеціалізованих програмних продуктів для автоматизованого управління бізнес процесами. Найбільш часто застосовуються пакети прикладних програм COMFAR і PROPSPIN, пакет "Альт-Інвест" і пакет "Project Expert".

Система COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysisand Reporting) розроблена UNIDO (організація ООН з промислового розвитку).

Переваги COMFAR:

 • 1) пакет має міжнародну сертифікацію;
 • 2) оцінка комерційної ефективності проводиться на підставі імітації потоку реальних грошей;
 • 3) пакет містить блок оцінки економічної ефективності;
 • 4) система видає велику кількість графіки.

Недоліки:

 • 1) невідповідність податкового блоку вітчизняним умовам оподаткування;
 • 2) прийнятий в системі річний крок розрахунку для нашого бізнесу дуже широкий (хто знає, де ми будемо завтра? Нашому бізнесу відповідають помісячні і тижневі кроки);
 • 3) жорстке завдання переліку вихідних даних і обмеження їх кількості;
 • 4) відсутність сучасного багатовіконного інтерфейсу;
 • 5) неможливість модифікації користувачем формул ("закритий" характер пакета);
 • 6) багато складнощів з обліку інфляції;
 • 7) найбільш серйозною проблемою, для вітчизняних компаній у цій системі є те, що вихідна інформація для проведення розрахунків не відповідає структурі калькуляції витрат і даних звітності на наших підприємствах. Дані вітчизняних підприємств необхідно переструктурувати, щоб їх можна було використовувати в системі COMFAR.

Резюме: пакет закритий для змін; проблем багато і вітчизняну специфіку не враховує.

Пакет PROPSPIN (Project Profile Screeningand Preappraisal Information system) повністю відкритий для змін і створений на основі електронних таблиць Lotus 1-2-3. Призначений для таких завдань, як формулювання інвестиційного проекту, дослідження наслідків змін обраних параметрів і підготовки двох або більше сценаріїв перспектив проекту.

Переваги PROPSPIN:

 • 1) інтегрованість – користувач одночасно бачить на екрані і вхідні дані, і їх фінансові наслідки;
 • 2) звіт PROPSPIN являє собою закінчений варіант фінансового профілю проекту з урахуванням заданих обмежень.

Недоліки:

 • 1) це не повний фінансовий аналіз, а швидкий перегляд різних варіантів, які будуть придатні для подальшого розгляду.
 • 2) відсутність обліку інфляції (що взагалі характерно для західних програмних продуктів), а також не розглядається вплив ринкових факторів на ціну і обсяг продукції, що випускається, ресурси і т.д.

Резюме: просто, зручно, але всього один інструмент, а не цілий ящик інструментів, які і повинні складати нормальну повноцінну методику.

Крім того, всім вище розглянутим пакетам властиві такі загальні недоліки:

 • 1) мають високу вартість, але ефективно застосовується лише для оцінки інвестиційних проектів;
 • 2) являють собою скоріше "інвестиційні калькулятори", відмінно розраховують витрати й прибуток проекту, що реалізується за наміченим сценарієм, але позбавлені аналітичних функцій. Зокрема, жоден з пакетів не пропонує інструментів для прогнозування обсягу реалізації, вибору цінової стратегії, кількісної оцінки ризику проекту;
 • 3) є розрахунковими моделями (інструмент для виконання якихось розрахунків), не відповідаючи на питання, що робити? А зазвичай треба приймати конкретні рішення з управління проектом і фірмою;
 • 4) проблема введення даних, не можливий гнучкий обмін інформацією при її регулярної зміні;
 • 5) немає ні візуальних (графічних), ні аналітичних інструментів порівняння різних проектів (PROJECT EXPERT на даний момент для цього виділив цілий модуль).

АЛЬТ – ІНВЕСТ (Росія, Санкт-Петербург, фірма "Альт") реалізований з використанням електронних таблиць MS EXCEL і може працювати в середовищі інших розповсюджених табличних процесорів SuperCalc4, Lotus 1- 2-3, QUATTRO Pro. Фірма представляє на ринку дві версії: "Альт-Інвест" – для поглиблених розрахунків і "Альт-Інвест-Прим" – для експрес-оцінки ефективності. Обидва ці програмних продукту мають більші можливості, в силу структурної гнучкості і настроюваності.

Переваги та недоліки:

 • 1) обидві версії програми, дозволяють змінювати тривалість інтервалу планування без обмежень (існують можливості розрахунків "по тижнях" і навіть "по днях", що необхідно в сфері поточного планування діяльності підприємства).
 • 2) необмежена кількість будь-яких додаткових таблиць і графіків, корегування вихідних форм, засоби оформлення.
 • 3) в основній версії кількість валют – дві, у версії “Прим”- одна.
 • 4) повний опис податкового оточення використовується тільки в "Альт- Інвест". У "Альт-Примі" податок на додану вартість в розрахунках відсутній.
 • 5) одним з достоїнств програми "Альт-Інвест-Прим" є наявність автоматичного розрахунку графіка оптимального кредитування. Даний інструмент дуже зручний при роботі з фінансуванням типу “кредитна лінія”.
 • 6) широкі можливості налаштування системи користувачем. Однак складність виправлень висуває дуже високі вимоги до кваліфікації користувача. У цьому сенсі технічна і сервісна підтримка, здійснювана фірмою “Альт“ – не задовольняє.

Резюме: "Альт-Інвест“ прості у використанні, як для не професійних користувачів (що не можуть вносити змін в алгоритми; використовують для приблизних розрахунків та експрес-аналізу), так і для професіоналів високої кваліфікації (що можуть самостійно скорегувати алгоритми розрахунків “під своє підприємство"; використання для завдань будь-якої складності).

Пакет PROJECT EXPERT (Росія, Москва, фірма Про-Інвест-Консалтинг) – автоматизована система планування і аналізу ефективності інвестиційних проектів на базі імітаційної моделі грошових потоків. В даний час пакет поширюється в двох версіях Project Expert: Business plan guide, призначений для планування й аналізу ефективності інвестицій; Biz planner – спеціальна версія для малого та середнього бізнесу.

Даний пакет пропонує системність у рішенні багатьох проблем, враховує специфіку національних умов. Крім того, потужна рекламна кампанія робить даний програмний продукт лідером в даній галузі. Пакет рекламується як засіб підготовки бізнес-планів міжнародного зразка.

Пакет Project Expert на даний момент – найбільш просунута система. Вихід у 1996 році версій 5.0 і 5.0 Professional став для багатьох фахівців найважливішою подією. Функціональне оснащення системи на найвищому рівні. На даний момент практично не існує завдань, які не можуть бути описані системою. Внутрішня логіка системи досить проста і зрозуміла навіть недосвідченому користувачеві, що має загальні поняття про фінансовому аналізі. Система вкладених меню дозволяє задавати вихідні дані поетапно, що зводить до мінімуму ризик забути ввести які-небудь дані. Інтервал планування жорстко визначений в тілі системи і становить один день. При цьому інтервал представлення результатів може бути заданий користувачем і змінюється дискретно (місяць-квартал-рік), кількість інтервалів не обмежена. Широкі можливості користувачеві надає "Стартовий баланс". Система дозволяє розраховувати інвестиційні проекти будь-якої складності на діючому підприємстві з будь-якими стартовими показниками. Дуже гнучко організований блок завдання податків. Ще дозволило не обмежувати користувача ні в кількості можливих податків, ні у виборі бази оподаткування. Різні системи обліку та списання ПДВ, передбачені в програмі, дозволяють вам бути впевненим у правильності ваших розрахунків навіть для самих нестандартних ситуацій. Жодна з розглянутих систем, крім Project Expert, не може надати користувачеві таку важливу можливості, як складання мережного плану. Це особливо істотно при розрахунку інвестиційних проектів з комбінацією паралельних і пов'язаних етапів інвестування. Інтерфейс цього розділу небагато ускладнений, і введення даних займає багато часу, але потім витрачені зусилля окупаються сторицею. Блок "Операційний план" підпорядкований певній внутрішній логіці. Вона полягає в тому, що план виробництва дуже жорстко підпорядкований планом збуту, тобто система не дає підприємству можливості "працювати на склад", а дозволяє виробляти тільки визначений програмою збуту обсяг продукції з урахуванням заданого користувачем запасу готових виробів. Однак, є недоліки в розділі "Фінансування". Так, використання позикових коштів організовано як отримання деякого числа кредитів на заданий термін за фіксованою ставкою. Це ускладнює роботу з позиками типу відкритих кредитних ліній.

Блоки результатів та аналізу проекту виконані на хорошому рівні. Генерація звітів дозволяє організувати вивід будь-яких таблиць і графіків на принтер або експорт в Microsoft Word. Представлення результатів можливо як російською, так і на будь-якому європейському мовою. Система дає можливість відстеження дійсного стану проекту і відхилення реальних фінансових показників підприємства від планованих (тільки версія Professional). Для цього служить розділ "Актуалізація результатів". Даний підхід дозволяє використовувати систему як в інвестиційному, так і в оперативному бізнес-плануванні. Для закритих систем, коли користувач позбавлений можливості вносити виправлення в розрахунковий алгоритм, особливо актуальною є сервісна підтримка (фірма Pro-Invest Consulting). Розробник надає користувачеві можливість отримувати оновлені версії програми по мережі Internet (pro-invest.com) і відправляти по електронній пошті пропозиції по внесенню змін до програми. Система надійно захищена від незареєстрованих користувачів і має можливості багатокористувацької роботи в локальній мережі [20].Резюме: навряд чи знайдеться така задача, яку не зможе вирішити для вас Project Expert Professional. Найкращі рекомендації фахівців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >