< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтелектуальна інформаційна система

Інтелектуальна інформаційна система (IIС) – це інформаційна система, яка заснована на концепції використання бази знань для генерації алгоритмів рішення економічних задач різних класів в залежності від конкретних інформаційних потреб користувачів.

Програмні засоби, що застосовуються в економічних інформаційних системах, можна розділити на такі групи [18]:

 • 1. Проблемно – орієнтовані пакети економіко – математичного моделювання;
 • 2. Пакети програм статистичного аналізу даних;
 • 3. Програмні засоби інтелектуалізації доступу до бази даних;
 • 4. Засоби евристичного вирішення завдань аналізу діагностики та прогнозування на основі застосування експертних систем (ЕС);
 • 5. Програми аналізу та прогнозування управлінської діяльності на основі використання апарату нейронних мереж, а також баз знань (БЗ) прецедентів;
 • 6. Програмні засоби динамічного планування на основі використання Case – технологій.

Інтелектуальні інформаційні системи охоплюють від 3 до 6 напрямів.

Класифікація ІІС. Залежно від совій природи знання буває фактуальне та операційне.

Залежно від своєї природи знання буває фактуальне та операційне.

Фактуальне знання – осмислені дані. Операційне знання – загальні залежності між фактами, які дозволяють інтерпретувати дані або витягати з них нову інформацію.

До головних недоліків традиційної ІС відносяться:

 • 1. Слабка адаптованість до інформаційних потреб користувача;
 • 2. Неможливість вирішувати завдання, що погано формалізуються.

Перераховані недоліки усуваються в ІІС. ІІС мають такі характерні

ознаки: розвинені комунікативні здібності; вміння вирішувати задачі складні та ті, що погано формалізуються (характеризуються наполовину якісним і кількісним описом, а добре формалізуються завдання – повністю кількісним описом); здатність до розвитку і самонавчання.

Умовно кожному з цих ознак відповідає свій клас 1ВС. Класифікація ІІС наведена у таблиці 9.1.

Інтелектуальні БД – відрізняються від звичайних БД можливістю вибірки за запитом інформації, яка може явно не зберігатися, а виводитися з наявної БД (наприклад, вивести список товарів, ціна яких вище галузевої).

Природно-мовний інтерфейс припускає трансляцію природно-мовних конструкцій на машинний рівень представлення знань. При цьому здійснюється розпізнавання і перевірка написаних слів за словниками і синтаксичним правилам. Даний інтерфейс полегшує звернення до інтелектуальних БД, а також голосове введення команд в системах управління.

Таблиця 9.1

Класи інтелектуальних інформаційних систем

І клас: системи з інтелектуальним інтерфейсом (комунікативні здібності):

11 клас: експертні системи (рішення складних завдань):

III клас: системи здатні до самонавчанню:

 • 1. Інтелектуальні БД;
 • 2. Природно – мовний інтерфейс;
 • 3. Гіпертекстові системи;
 • 4. Контексти і системи;
 • 5. Когнітивна графіка.
 • 1. Системи, що класифікують;
 • 2. Системи, що доопределяють;
 • 3. Системи, що трансформують;
 • 4. Багатоагентні системи.
 • 1 .Індуктивні системи;
 • 2. Нейронні мережі;
 • 3. Системи, засновані на прецедентах;
 • 4.Інформаційні сховища.

Гіпертекстові системи призначені для пошуку текстової інформації за ключовими словами в базах.

Системи контекстної допомоги – окремий випадок гіпертекстових і природно-мовних систем.

Системи когнітивної графіки дозволяють здійснювати взаємодію користувача IIС з допомогою графічних образів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >