< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Системи підтримки прийняття рішень

У процесі свого розвитку системи підтримки прийняття рішень пройшли наступний шлях.

Перші системи – системи обробки транзакцій (TSP) – це комп'ютерні системи, призначені для виконання рутинних операцій реєстрації, накопичення, зберігання та видачі інформації в заздалегідь заданій формі. Як бачимо, в рамках таких систем прийняття рішень забезпечувалося тільки інформацією.

Наступним етапом розвитку інформаційних систем була поява концепції автоматизованої системи управління (АСУ). На Заході ця концепція отримала назву MIS. Це комп'ютерна система, призначена для забезпечення своєчасною інформацією, необхідної для прийняття управлінських рішень. Рівень підтримки рішень при використанні даної концепції – інформаційний, застосовуються окремі моделі і методи для прийняття оптимальних рішень [18].

Відзначимо, що в істотній мірі характер всіх поколінь систем та їх концепцій визначався технічними можливостями обробки інформації, наявними на той період. Системи автоматизації конторської діяльності (OAS) реалізовували розподілені бази даних. Усувалась зайва централізація. З'явилися локальні обчислювальні мережі на базі середніх ЕОМ. Рівень підтримки рішень – інформаційний, застосовуються окремі моделі і методи для прийняття оптимальних рішень. OAS – це комп'ютерна система для виконання комплексу операцій функціонування системи управління як такої.

Наступний етап – системи підтримки прийняття рішень (DDS).DDS – діалогова комп'ютерна система, що використовує формалізовані правила і моделі об'єкта управління спільно з базою даних і особистим досвідом менеджера для вироблення і перевірки варіантів управлінських рішень. Система цього роду інформаційно не забезпечує процес прийняття рішень, а бере участь у ньому. Вершиною розвитку інформаційних систем є експертні системи (ES).

Експертна система – це комп'ютерна система, що використовує знання одного або кількох експертів, представлені в деякому формальному вигляді, для вирішення задач прийняття рішень (ESS – це варіант рішень DDS для вищого керівництва).

Таблиця 9.2

Користувачі різних типів інформаційних систем

Типи систем

Групи користувачів

ESS

Вище керівництво

DSS

Керівники

MIS

Фахівці, клерки

OAS, TSP, професійні робочі станції

Виконавці

Приклади завдань, що вирішуються із залученням СППР: вибір методів завоювання ринку побутової техніки; оцінка перспективності видів альтернативного пального для автомобілів.

Отже, система підтримки прийняття рішень – діалогова автоматизована інформаційна система, що використовує правила рішень і відповідні моделі з базами даних, а також інтерактивний комп'ютерний процес моделювання, що підтримує прийняття самостійних і неструктурованих рішень окремими менеджерами і особистим досвідом особи, яка приймає рішення, для отримання конкретних, реалізованих рішень проблем, що не піддаються вирішенню звичайними методами.

Останнім часом СППР починають застосовуватися і в інтересах малого та середнього бізнесу (наприклад, вибір варіанта розміщення торгових точок, вибір кандидатури на заміщення вакантної посади, вибір варіанта інформатизації і т.д.). Загалом, вони здатні підтримати індивідуальний стиль і відповідати персональним потребам менеджера [6].

Існують системи, створені для вирішення складних проблем у великих комерційних і державних організаціях:

У галузі авіаперевезень використовується система підтримки прийняття рішень – Аналітична Інформаційна Система Управління. Вона була створена American Airlines, але використовується і рештою компаній, виробниками літаків, аналітиками авіаперевезень, консультантами та асоціаціями. Ця система підтримує безліч рішень в цій галузі шляхом аналізу даних, зібраних під час утилізації транспорту, оцінки вантажопотоку, статистичного аналізу графіка. Наприклад, вона дозволяє робити прогнози для авіаринку по часток компаній, виручці і рентабельності. Таким чином, ця система дозволяє керівництву авіакомпанії приймати рішення щодо ціни квитків, запитів в транспорті і т.д.

Геоірафічна інформаційна система – це спеціальна категорія систем підтримки, яка дозволяє інтегрувати комп'ютерну графіку з географічними БД і з іншими функціями систем підтримки прийняття рішень. Наприклад, IBMs GeoManager – це система, яка дозволяє конструювати і показувати карти та інші візуальні об'єкти для допомоги при прийнятті рішень щодо географічного розподілу людей і ресурсів. Наприклад, вона дозволяє створити географічну карту злочинності і допомагає вірно перерозподілити сили поліції. Також ΰ використовують для вивчення ступеня урбанізації, в лісовій промисловості, залізничному бізнесі і т.д.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >