< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Огляд програмних продуктів систем управління проектами

Системи управління проектами утворюють окремий сектор програмного забезпечення, який досить широко представлений на ринку. Поява подібних систем сприяло перетворенню мистецтва управління проектами в науку, в якій є чіткі стандарти, методи і технології.

Стандарт систем управління проектами (стандарт ANSI) був розроблений Інститутом управління проектами в США та прийнятий в якості національного стандарту (Project Management Institute, USA). Стандарт за якістю в управлінні проектами – це ISO 10006.

Застосування цих технологій сприяє своєчасної реалізації проектів в рамках виділених бюджетів та з необхідною якістю.

Системи управління проектами використовуються для вирішення наступних основних завдань:

 • 1) Структуризація і опис складу та характеристик робіт, ресурсів, витрат і доходів проекту.
 • 2) Розрахунок розкладу виконання робіт проекту з урахуванням усіх наявних обмежень.
 • 3) Визначення критичних операцій і резервів часу для виконання інших операцій проекту.
 • 4) Розрахунок бюджету проекту та розподіл запланованих витрат у часі.
 • 5) Розрахунок розподілу в часі потреби проекту в основних матеріалах і обладнанні.
 • 6) Визначення оптимального складу ресурсів проекту і розподілу в часі їх планового завантаження.
 • 7) Аналіз ризиків і визначення необхідних резервів для надійної реалізації проекту.
 • 8) Визначення ймовірності успішного виконання директивних показників.
 • 9) Ведення обліку та аналіз виконання проекту.
 • 10) Моделювання наслідків управлінських впливів з метою прийняття оптимальних рішень.
 • 11) Ведення архівів проекту.
 • 12) Отримання необхідної звітності.

В даний час найбільш популярними є кілька систем управління проектами:

 • 1. Microsoft Office Project (корпорація Microsoft) – це комплексне рішення з управління корпоративними проектами, яке дозволяє управляти проектами будь-якої складності і включає в себе сімейство наступних програмних продуктів:
 • 1) MS Office Project Standart – пакет початкового рівня для керування простими проектами;
 • 2) MS Office Project Professional – пакет для професійного управління проектами будь-якої складності на будь-якому рівні управління;
 • 3) MS Office Project Server – серверний продукт, який використовується для взаємодії менеджерів проекту при управлінні розподіленими проектами;
 • 4) MS Office Project Web Access – веб-інтерфейс MS Project, що дозволяє учасникам проектів отримати доступ до проектної інформації через Internet Explorer.
 • 2. Spider Project Professional (розробник російська компанія "Технології управління Спайдер") – пакет управління проектами, спроектований і розроблений з урахуванням практичного досвіду, потреб, особливостей і пріоритетів ринку країн СНД. Цей пакет – єдина вітчизняна розробка систем управління проектами. У пакеті існують ще версії Desktop і Lite. Даний пакет на відміну від західних аналогів, має такі особливості:
 • 1) вбудована система аналізу ризиків та управління резервами за термінами і вартістю робіт;
 • 2) можливість створення, збереження і включення в проекти типових фрагментів проектів;
 • 3) оптимізована організація групової роботи та мультипроектного управління для російських умов.
 • 3. Primavera Project Planner Ргоїез8Іопа1(компанія Primavera Inc.) – професійна версія, призначена для автоматизації процесів управління проектами відповідно до вимог РМІ (Project Management Institute) і стандартами ISO. В першу чергу цей пакет призначений для використання в складі корпоративної інформаційної системи, хоча цілком може працювати і автономно, допомагаючи вирішувати завдання капендарно-мережного планування, визначення критичного шляху, вирівнювання ресурсів, та інших задач моделювання проектів, груп проектів, портфелів і програм.
 • 3. SureTrack Project Manager орієнтований на контроль виконання невеликих проектів або фрагментів великих проектів. Може працювати як самостійно, так і спільно з Project Planner у корпоративній системі управління проектами.
 • 4. Open Plan (розробник Welcom Software Technology, зараз Deltek) забезпечує повномасштабне мультипроектного управління, планування за методом критичного шляху і оптимізацію використання ресурсів у масштабах підприємства. Може ефективно використовуватися на всіх рівнях контролю та управління проектами – від вищого керівництва і менеджерів проектів, до начальників функціональних підрозділів і рядових виконавців.

Open Plan дозволяє керівникам різного рівня виконувати такі функції:

 • 1) створювати оперативні плани проектів з урахуванням різних обмежень;
 • 2) визначати рівень пріоритетності проектів;
 • 3) задавати відносну ступінь важливості проектів для розподілу ресурсів;
 • 4) мінімізувати ризики;
 • 5) проводити аналіз ходу виконання робіт.

Welcom пропонує використовувати професійну і "полегшену" версію продукту в сукупності (OpenPlan Professional + OpenPlan Desktop), так як вони повністю інтегровані.

Для створення комп'ютерної моделі проекту з використанням однієї зі згаданих систем, необхідно зробити наступні кроки:

 • 1) Укрупнено описати проект – створити ієрархічну структуру робіт.
 • 2) Задати, які складові вартості будуть використані для фінансового аналізу та управління проектом.
 • 3) Скласти перелік операцій (робіт, задач) проекту і задати їх характеристики.
 • 4) Скласти перелік ресурсів проекту і задати їх характеристики,
 • 5) Задати взаємозв'язку (обмеження на порядок виконання) операцій проекту.
 • 6) Призначити ресурси на виконання операцій проекту.
 • 7) Призначити вартості операцій, ресурсів і призначень проекту.
 • 8) Задати обмеження на фінансування, постачання, терміни виконання операцій.
 • 9) Скласти розклад виконання робіт проекту з урахуванням усіх обмежень.
 • 10) Оптимізувати склад використовуваних ресурсів.
 • 11) Визначити бюджет і розподіл у часі планових витрат проекту.
 • 12) Визначити і промоделювати ризики і невизначеності.
 • 13) Визначити необхідні резерви, вартості і потреби в матеріалах для виконання запланованих показників із заданою надійністю.
 • 14) Уявити планову інформацію керівництву і виконавцям.

У процесі виконання проекту дані системи дозволяють:

 • 1) Вести облік.
 • 2) Аналізувати відхилення виконання від запланованого.
 • 3) Прогнозувати майбутні параметри проекту.
 • 4) Моделювати управлінські впливи.
 • 5) Вести архіви проекту.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >