< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тенденції розвитку сучасних інформаційних систем та технологій

Сучасний стан інформаційних систем та технологій можна охарактеризувати наступними тенденціями:

  • 1. Наявність великої кількості промислово функціонуючих баз даних великого обсягу, що містять інформацію практично по всіх видах діяльності суспільства.
  • 2. Створення технологій, що забезпечують інтерактивний доступ масового користувача до цих інформаційних ресурсів. Технічною основою даної тенденції з'явилися державні та приватні системи зв'язку та передачі даних загального призначення і спеціалізовані, об'єднані в національні, регіональні і глобальні інформаційно – обчислювальні мережі.
  • 3. Розширення функціональних можливостей інформаційних систем, що забезпечують паралельну одночасну обробку баз даних з різноманітною структурою даних, мультиоб'єктних документів, гіперсередовища, в тому числі реалізують технології створення та ведення гіпертекстових баз даних. Створення локальних, багатофункціональних проблемно- орієнтованих інформаційних систем різного призначення на основі потужних персональних комп'ютерів і локальних обчислювальних мереж.
  • 4. Включення в інформаційні системи елементів інтелектуалізації інтерфейсу користувача, експертних систем, систем машинного перекладу, автоіндексування та інших технологічних засобів.

В наслідок чого, виділяють п'ять основних тенденцій у розвитку інформаційних систем та технологій:

Ускладнення інформаційних продуктів (послуг). Інформаційний продукт у вигляді програмних засобів, баз даних і служб експертного забезпечення набуває стратегічного значення.

Здатність до взаємодії. З ростом значущості інформаційного продукту можливість провести ідеальний обмін цим продуктом між комп'ютером і людиною або між інформаційними системами набуває значення ведучої технологічної проблеми. Також ця проблема стосується сумісності технічних і програмних засобів. Всі проблеми обробки і передачі інформаційного продукту перебували в повній відповідності щодо сумісності і швидкодії.

Ліквідація проміжних ланок. Розвиток здатності до взаємодії веде до вдосконалення процесу обміну інформаційним продуктом, а отже, при взаємовідносини постачальників і споживачів у цій області ліквідуються проміжні ланки.

Не потрібні посередники, якщо є можливість розміщувати замовлення безпосередньо за допомогою інформаційних технологій.

Глобалізація. Фірми можуть за допомогою інформаційних технологій вести справи де завгодно, отримуючи вичерпну інформацію. Глобалізація ринку інформаційного продукту націлена на отримання переваг за рахунок розподілу постійних і напівпостійних витрат на більш широкий географічний регіон.

Конвергенція. Зникають відмінності між виробами та послугами, інформаційним продуктом та засобами, використанням в побуті і для ділових цілей, інформацією і розвагою, а також серед різних режимів роботи, таких як передача звукових, цифрових і відеосигналів.

Стосовно до бізнесу ці тенденції призводять до:

  • 1) здійснення розподілених персональних обчислень, коли на кожному робочому місці достатньо ресурсів для обробки інформації в місцях її виникнення;
  • 2) створення розвинених систем комунікацій, коли робочі місця з'єднані для пересилання повідомлень;
  • 3) гнучким глобальним комунікаціям, коли підприємство включається у світовій інформаційний потік;
  • 4) створення та розвитку систем електронної торгівлі;
  • 5) усунення проміжних ланок у системі інтеграції організація – зовнішнє середовище.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >