< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз діяльності організації та прийняття управлінських рішень із застосуванням аналітичної системи Project Expert

Робота із системою на різних стадіях розробки і реалізації інвестиційного проекту може бути описана у виді наступних основних кроків:

  • – побудова моделі компанії і її економічного оточення в рамках проекту її розвитку;
  • – визначення потреби у фінансуванні проекту в часі;
  • – розробка стратегії фінансування;
  • – аналіз прогнозованих фінансових результатів;
  • – планування, бізнес-планування і створення бізнес-плану – документа, що містить текстову частину, необхідні підсумкові таблиці, графіки і діаграми;
  • – аналіз даних про поточне становище проекту в процесі його реалізації.

Модель компанії

Процес побудови моделі діяльності підприємства найбільш трудомісткий і вимагає підготовчої роботи по зборі й аналізу вихідних даних.

Система Project Expert дозволяє протягом невеликого часу розробити фінансову модель компанії. Для опису проекту і компанії вам буде потрібно ввести наступні вхідні дані: дату початку і тривалість проекту, перелік планованих до випуску продуктів і послуг, багаторівневу структуру компанії до кожного підрозділу і товару, а також фінансовий стан на момент початку проекту – детальний опис її активів і пасивів в агрегованому балансі.

При моделюванні діяльності підприємства і створенні проекту необхідно врахувати вплив факторів зовнішнього середовища: податкового оточення, інфляції, коливань курсів валют, використовуваних підприємством для грошових розрахунків.

Агрегований баланс компанії на початок проекту

Рис. 4. Агрегований баланс компанії на початок проекту

Опис економічного оточення

З аналітичною системою Project Expert легко описується фінансово- економічне середовище, в якому планується реалізація проекту, а також прогнозуються зміни економічного оточення.

Часто при створенні проекту постає задача обліку руху коштів не тільки в національній валюті, але й в іноземній, наприклад, при здійсненні імпортно- експортних угод. Для цього в системі передбачена можливість вибору основної і додаткової валют проекту. Ви задаєте курс валют на початок проекту і прогноз його динаміки. Система автоматично перетворить результати розрахунків проекту в гривнях в еквівалент у більш стабільній валюті, що дозволяє врахувати при аналізі фактор нестійкості курсу національної валюти. Наявність другої валюти проекту є необхідною умовою коректного розрахунку показників ефективності інвестицій. У системі можна описати складну схему курсової інфляції, зв'язавши за допомогою формул зміна курсів основної і додаткової валют проекту з різними базами.

Опис податків у Project Expert

Рис. 5. Опис податків у Project Expert

Система надає вам можливість сформувати інфляційну картину проекту. Ви тільки задаєте індивідуальні показники інфляції і тенденції їхньої зміни у виді річних і щомісячних показників, що характеризують визначену групу (статті витрат), а також окремі види продукції і послуг.

Project Expert допомагає відбити особливості податкової системи. Система надає список основних видів податків, установлених російським законодавством, з урахуванням діючих ставок виплат для пропонованих податків, а також дозволяє, і вибирати оподатковувану базу з запропонованого переліку, і самостійно визначати її для будь-якого податку по формулі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >