< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Календарний план проекту

Передінвестиційна і інвестиційна фази будь-якого проекту вимагають ретельного пророблення графіка робіт і переліку ресурсів. Система Project Expert формує календарного графіка первісних капітальних вкладень і підготовчих робіт – діаграму GANTT.

Система досить гнучко підходить до представлення даних про проект, дозволяючи або погоджувати всі етапи інвестиційної і подальшої операційної діяльності, або описувати ці стадії проекту незалежно. Інтерфейс роздягнула добре знаком тим, кому вже приходилося працювати з такими системами управління проектами, як MS Project, Time Line чи Primavera SureTrack. У системі Project Expert опис часових характеристик проекту не уступає перерахованим системам сіткового планування, однак упор зроблений на фінансові аспекти підготовки проекту – вартість підготовчих робіт, використовувані ресурси й особливості обліку інвестицій.

Календарний план у Project Expert

Рис. 6. Календарний план у Project Expert

Система допомагає визначити етапи робіт, указати використовувані ресурси, необхідні для виконання цих етапів, і порядок їхньої оплати, установити взаємозв'язку між етапами і сформувати активи підприємства.

Якщо етапи підготовки виробництва зв'язані з будівлею будинків, придбанням устаткування, чи землі, або інших основних засобів, Project Expert дозволяє вам вибрати способи і терміни їхньої амортизації: по виробництву, лінійно, по залишковій вартості, за схемою. У системі передбачений облік переоцінки активів, їхньої реалізації, а також додаткових інвестицій. Приклад календарного плану показаний на рис. 3.

Дублюючи можливості інших систем управління проектами, Project Expert не обмежує вас у застосуванні тільки своєї убудованої підсистеми календарного планування. Система підтримує обмін даними із системою MS Project, що дозволяє використовувати проекти, підготовлені в цих програмах, при створенні бізнес-плану, і навпаки, переносити дані з бізнес-плану в системи, орієнтовані на контроль виконання проектів.

План збуту

Стратегія продажу компанії, що реалізує проект, повинна бути детально пророблена на стадії планування.

Опис схеми збуту

Рис. 7. Опис схеми збуту

Щоб змоделювати її в Project Expert, вам буде потрібно ввести список продуктів, указати ціни по кожному продукту і передбачуваний обсяг його продажу. Система дозволяє врахувати додатково інформацію про вплив сезонності на ціну, задати схему, по якій буде формуватися ціна того чи іншого продукту протягом проекту. У процесі розробки стратегії продажів у Project Expert враховуються фактори часу, такі, як: час реалізації продукту (послуги), час затримки платежу після постачання продукції, а також умови оплати продукту чт послуги споживача (по факту, чи з передплатою в кредит).

При моделюванні збуту ви враховуєте обсяг складських запасів готової продукції і терміни їхнього збереження, відсоток утрат при збуті продукції і т.п. Система дозволяє відбити також витрати на рекламу і просування продукції на ринку. Ви можете оцінити переваги кожної збутової схеми, проводячи аналіз обраних умов збуту. Створення математичних залежностей збуту продукції від інших факторів, наприклад від розміру попиту, за допомогою механізму "Формула" дозволяє автоматизувати розрахунок обсягів продажів і описати індивідуальну стратегію реалізації продукції і послуг.

Моделювання залежності збуту одного продукту від інших за допомогою

Рис. 8. Моделювання залежності збуту одного продукту від інших за допомогою "Формули"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >