< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виробнича діяльність

При моделюванні в Project Expert виробничої діяльності підприємства вам досить ввести в систему дані про продукцію, обсяги її виробництва, про кількість і вартість сировини і матеріалів, про витрати на персонал відповідно до існуючого структурою виробництва, про загальні витрати – витратах на виробництво, керування, маркетинг і т.п.

Опис виробництва в Project Expert

Рис. 9. Опис виробництва в Project Expert

Система дозволяє описати графік виробництва і різні види витрат, зв'язавши складною математичною залежністю обрані параметри фінансової моделі підприємства, наприклад, при моделюванні обсягу виробництва продукту, виходячи з можливостей підприємства і прогнозної місткості ринку.

Виробничий план може бути сформований системою автоматично в залежності від планованих обсягів збуту. Project Expert дозволяє установиш залежність плану виробництва і від інших факторів, наприклад від потужностей використовуваного виробничого устаткування.

Моделювання збільшення виробництва при обмеженому попиті за допомогою

Рис. 10. Моделювання збільшення виробництва при обмеженому попиті за допомогою "Формули"

Фінансування проекту

Проект розвитку підприємства нездійсненний без рішення проблеми фінансування. У системі Project Expert закладена можливість моделювання і вибору схеми фінансування. Які кошти будуть потрібні на різних етапах реалізації проекту? Потреба в капіталі визначається на підставі даних, відображуваних у Звіті про рух коштів (Cash-Flow).

По суті справи, Cash-Flow є основним документом, призначеним для визначення потреби в капіталі, вироблення стратегії фінансування підприємства, а також для оцінки ефективності використання капіталу.

Значення сальдо рахунка підприємства представлені в останньому рядку таблиці Cash-Flow і демонструють прогнозований стан розрахункового рахунка підприємства, що реалізує проект у різні періоди часу. Негативне значення сальдо розрахункового рахунка означає, що ваше підприємство не має у своєму розпорядженні необхідну суму капіталу.

Формування стратегії фінансування

Рис. 11. Формування стратегії фінансування

Важливо сформувати капітал таким чином, щоб ні в один період часу значення сальдо розрахункового рахунка не мало негативного значення. При цьому необхідно дотримувати основного принципу – капітал повинний бути притягнутий тільки в той період часу, коли це дійсно необхідно.

Важливо врахувати і реальні умови залучення капіталу. Аналітична система Project Expert автоматично визначає, який обсяг коштів буде достатній для покриття дефіциту капіталу в кожен розрахунковий відрізок часу. При створенні проекту ви вибираєте обсяги й умови його фінансування: залучення акціонерного капіталу, позикових коштів, державне фінансування, висновок лізингових угод. При описі фінансування проекту система також дозволяє використовувати різні комбінації цих способів. Перевага Project Expert полягає в тому, що потреба в капіталі визначається з урахуванням інфляції, що дозволяє уникнути помилок у плануванні бюджету проекту.

Важливо, що при формуванні стратегії фінансування компанії з використанням акціонерного капіталу система дозволяє виконати для акціонерів підбір розмірів пакетів акцій з обліком як термінів володіння ними, так і необхідної прибутковості на вкладений капітал.

Розподіл пакетів акцій з урахуванням необхідної прибутковості

Рис. 12. Розподіл пакетів акцій з урахуванням необхідної прибутковості

Забезпечує цю можливість додатково реалізований у системі порівняльний метод оцінки вартості бізнесу. Для визначення майбутніх доходів акціонерів – дивідендів і планованої ціни продажу акцій, прогнозна вартість компанії розраховується з використанням як убудованих, так і самостійно створюваних цінових мультиплікаторів.

Project Expert дозволяє вирішити задачу керування вільними коштами, генеруємими проектом. Досить указати принципи дивідендної політики, і реальні суми будуть розраховані системою. Можна змоделювати і власну схему процесу розміщення засобів на різних умовах на депозити чи в альтернативні проекти.

Використання цінових мультиплікаторів для визначення прогнозної вартості компанії

Рис. 13. Використання цінових мультиплікаторів для визначення прогнозної вартості компанії

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >