< Попер   ЗМІСТ

Представлення фінансових результатів

Як спрогнозувати фінансові результати підприємства в Project Expert? Результати моделювання діяльності підприємства відбиваються у фінансових звітах: Звіт про прибутки і збитки, Баланс, план грошових потоків Cash-Flow (Рис.11).

Система зорієнтована на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), що полегшує роботу з іноземними інвесторами й дає більш точний аналіз фінансових результатів.

Фінансові звіти демонструють результати діяльності компанії, і вони одержуються у Project Expert автоматично в результаті виконання розрахунків. Процес генерації бухгалтерських процедур і формування звітних фінансових документів здійснюється відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Project Expert формує також таблиці показників ефективності інвестицій і фінансових показників, що включають наступні групи даних:

Результати проекту (План грошових потоків)

Рис. 14. Результати проекту (План грошових потоків)

Показники ліквідності – поточна ліквідність, швидка ліквідність, чистий робочий капітал і інші показники, що відбивають здатність компанії задовольняти претензії власників короткострокових боргових зобов'язань.

Показники рентабельності – набір коефіцієнтів, що показують, наскільки прибуткова діяльність компанії і наскільки ефективне використання різних типів ресурсів.

Показники ділової активності – дозволяють проаналізувати, наскільки ефективне підприємство використовує свої засоби, включають набір показників оборотності різних типів засобів, зобов'язань і т.п.

Показники стійкості – характеризують фінансову незалежність і платоспроможність компанії, включають різні представлення співвідношень між джерелами фінансування (коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт покриття відсотків і т.п.).

Інвестиційні критерії, що характеризують вартість і прибутковість акцій підприємства (прибуток на акцію, Р/Е, коефіцієнт покриття дивідендів і т.п.).

Показники ефективності інвестицій (дисконтовані Cash-Flow критерії) – чистий прибуток, період окупності проекту, внутрішня норма рентабельності й інших показників, використовувані для комплексного аналізу проекту.

Оцінка ефективності інвестицій і фінансові показники

Рис. 15. Оцінка ефективності інвестицій і фінансові показники

Модуль "Деталізація результатів" надає можливість деталізувати результати розрахунку проекту. Усього можна використовувати до 30 стандартних таблиць, що відображають стан і результати проекту.

Якщо це виявиться недостатнім чи з'явиться необхідність у звітах іншого формату, вони легко створюються у розділі "Таблиці користувача".

У системі зручно створювати великі таблиці користувача на основі даних усіх підсумкових таблиць. Для цього використовуються прототипи розрахункових формул. Застосування таблиць дозволяє швидко ввести шаблони формул у різні рядки таблиці користувача, а потім перетворити їх у стандартну таблицю з різними розрахунковими формулами для кожного рядка. При формуванні користувальницьких таблиць можна тепер використовувати також дані балансу, що характеризує стан підприємства на момент початку проекту.

Оформлення і перегляд вихідних даних, підготовлених програмою, виконуються в розділі "Результати". Ці матеріали разом з пояснювальним текстом входять у бізнес-план, формування якого забезпечує вам Project Expert.

Аналітичні можливості Project Expert Після того як система сформує таблиці, що містять очікувані фінансові результати діяльності підприємства, представлені у виді прогнозних звітів: звіт про прибутки і збитки, Баланс, Звіт про рух коштів, – автоматично виробляється розрахунок планованих фінансових показників і показників ефективності інвестицій. Для оцінки і коректування проекту всі ці фінансові дані піддаються аналізу. Project Expert дозволяє проводити аналіз показників ефективності інвестицій, аналіз чутливості, статистичний аналіз, аналіз беззбитковості. Також можна створити в системі власні аналітичні таблиці і застосовувати до них необхідні методи аналізу.

Крім оцінки ефективності вкладення в проект у цілому в Project Expert успішно зважується так називана "задача інвестора". Визначається, чи задовольняють фінансові результати участі в проекті вимогам усіх зацікавлених у ньому сторін – власників підприємства, інвесторів, кредиторів і держструктур, аналізуючи розраховані системою основні фінансові показники і показники ефективності інвестицій.

При описі в Project Expert компанії відбивається її структура. Можливо не тільки спрогнозувати фінансові результати кожного підрозділу, але і проаналізувати їхня діяльність і оцінити, які підрозділи рентабельні, а які ні. Project Expert – інструмент оцінки запасу міцності бізнесу

Аналіз прибутковості підрозділів у Project Expert

Рис. 16. Аналіз прибутковості підрозділів у Project Expert

Однією з задач аналізу проекту є визначення чутливості моделі підприємства до змін різних параметрів. Чим ширше діапазон параметрів, у якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим вище запас міцності проекту, тим краще він захищений від коливань різних факторів, що роблять вплив на результати реалізації проекту. Система Project Expert дозволяє вивчити, як будуть змінюватися фінансові показники проекту в залежності від зміни рівня інфляції, ставок податків, витрат на персонал, величини збуту й інших вихідних даних проекту.

Дослідження чутливості показників ефективності до зміни ставки дисконування дозволяє визначити стійкість проекту до коливань кон'юнктури фінансового ринку і можливих змін макроекономічних умов діяльності.

Як оцінити вплив ряду невизначених факторів: інфляції, курсу валют, цін постачальників і інших? Імітаційна модель грошових потоків забезпечує можливість проведення аналізу проекту з урахуванням ризиків і невизначеностей його виконання.

 
< Попер   ЗМІСТ