< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНЖИНІРИНГ

  • 4.1. Візнес-операція, бізнес-процеси, бізнес-систем: поняття та сутність
  • 4.2. Документування та моделювання бізнес-процесів
  • 4.3. Оптимізація бізнес-процесів
  • 4.4. Концепція реінжинірингу

Рекомендована література: [1,2,3, 4].

Ключові поняття: бізнес-операція, бізнес-процес, бізнес-система, оптимізація бізнес-процесів, інжиніринг бізнесу, удосконалення бізнесу, реінжиніринг.

Бізнес-операція, бізнес-процеси, бізнес-систем: поняття та сутність

В основі будь-якого бізнесу лежать бізнес-операції (предмет занять бізнесмена – здійснення бізнес-операцій).

Бізнес-операція – сукупність дій, процедур, які складають зміст одного завершеного циклу, акту бізнес-діяльності. Бізнес- операція зазвичай починається з виробництва або закупівлі партії товару за заздалегідь наміченим планом дій і завершується продажем товару й одержанням прибутку. Бізнес-операції називають також угодами. Елементи бізнес-операції: генерація ідеї, визначальною загальний напрямок угоди; формування задуму; формулювання цілей; встановлення змісту правочину, планування операції – зіставлення поставлених завдань та наявних факторів підприємництва з метою мінімізації витрат; складання бізнес-плану; укладення контракту; опрацювання ресурсного забезпечення; отримання і реалізація товарів, послуг.

Бізнес-процес – сукупність бізнес-операцій, безліч внутрішніх видів діяльності, що починаються з одного або більше входів і закінчуються створенням продукції, необхідної клієнту. Призначення кожного бізнес-процесу полягає в тому, щоб запропонувати клієнтові товар або послугу, що задовольняє його за вартістю, довговічності, сервісу та якості. Під продукцією в даному випадку розуміється результат бізнесу, що має матеріальну або нематеріальну цінність, для конкретного клієнта. Відповідно так звані послуги можна розглядати як окремий вид продукції.

Бізнес-процесами ще називають операції по зміні стану нематеріальних активів, матеріальних цінностей та фінансових потоків.

Бізнес-процес в широкому розумінні є структуризувати послідовність дій по виконанню певного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності – від створення концептуальної ідеї через проектування про реалізацію і результату (здача об'єкта в експлуатацію, поставка продукції, надання послуг, закінчення певної фази діяльності), тобто системно замкнутий процес.

Бізнес-система, яка являє собою пов'язане безліч бізнес-процесів, кінцевою метою яких є випуск продукції. Під продукцією розуміється товари, послуги і документи. По суті бізнес-системою може вважатися організація в цілому, певні структурні підрозділи або групи підрозділів, орієнтовані на однотипні процедури, наприклад, цех з випуску продукції, склад матеріальних ресурсів, ремонтна майстерня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >