< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види та порядок голосування

У загальних випадках голосування під час проведення зборів проводиться за принципом: одна голосуюча акціяодин голос для вирішення кожного з питань.

Кумулятивне голосування – голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Використання бюлетенів під час проведення голосування

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства може проводитися з використанням або без використання бюлетенів.

Використання бюлетенів є обов'язковим, якщо:

 • – у акціонерному товаристві кількість акціонерів – власників простих акцій більше 100 осіб;
 • – товариство здійснювало публічне розміщення акцій.

Бюлетень для голосування повинен містити такі дані:

 • 1) повне найменування акціонерного товариства;
 • 2) дату і час проведення загальних зборів;
 • 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
 • 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
 • 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 • 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Визнання бюлетеня недійсним

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера.

Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів.

Лічильна комісія

Склад лічильної комісії

Лічильна комісія обирається загальними зборами акціонерів.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства.

В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Обов'язки лічильної комісії:

 • – роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.
 • – підрахунок голосів;
 • – складання протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів впродовж 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >