< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПІДГОТОВКА ДО ЗМІН, ЇХ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

  • 4.1. Команди з управління змінами
  • 4.2. Організаційна діагностика: визначення готовності до змін
  • 4.3. Реалізація змін

Рекомендована література: [2, 3, 15, 21].

Ключові поняття: команда змін; готовність до змін; організаційни діагностика; реалізація змін.

Команди з управління змінами

Спосіб вироблення стратегії спеціально створеною для цього командою стає все більш поширеним в організаціях, що зіштовхуються зі зростаючою складністю середовища, стратегічних завдань і трудністю вибору підходящої стратегічної альтернативи. Однак створення команд стратегічного управління є непростим завданням, що вимагає високої управлінської кваліфікації і мистецтва управління людьми.

Команду можна визначити як групу людей, що мають високу кваліфікацію в певній галузі та максимально відданих загальній меті діяльності своєї організації, для досягнення якої вони діють спільно, взаємно узгоджуючи свою роботу.

Порівняльні характеристики роботи команд і груп представлені у табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Порівняльні характеристики роботи команд та груп

Групи

Показник

Команди

індивідуального внеску в роботу

Продуктивність залежить від...

індивідуального та групового внеску

індивідуальна

Оцінка результатів праці:

індивідуальна і групова

досягненні поставленої мети

Члени зацікавлені в...

формулюванні та досягненні цілей

цілями, поставленими вищим керівництвом

Робота визначається...

загальними цілями та обставинами

Процес формування команди – завдання, що вимагає високої управлінської компетенції. При його здійсненні потрібна не тільки наявність правильно підібраних, висококваліфікованих фахівців, але і людей, охочих працювати разом, спільно, як команда.

Будь-який процес має свою тривалість, тому складається з деяких етапів. Оскільки створення команди – це певний процес, то він складається з декількох етапів. Щоб правильно організувати роботу команд, її створення має пройти чотири стадії (табл. 3.2):

  • 1. Підготовка
  • 2. Створення робочих умов
  • 3. Формування та побудова команди
  • 4. Сприяння в роботі

Таблиця 3.2

Стадії організації роботи команд

Стадія 1. Підготовка

Стадія 2. Створення робочих умов

Стадія 3. Формування та побудова команди

Стадія 4. Сприяння в роботі

Вирішити, яку роботу необхідно виконати

Вирішити чи потрібна команда для виконання завдання

Вирішити, яку структуру управління повинна мати команда

Визначити цілі команди

Забезпечити команду усіма необхідними матеріалами та обладнанням для виконання роботи

Впевнитися, що команда складається з людей, дійсно необхідних для виконання роботи

Встановити межі: хто є і хто не є членом команди

Прийти до погодження відносно процесу виконання завдання

Визначити правила поведінки, яких мають дотримуватися усі члени команди

Втручатися для усунення проблем

Поповнювати команди матеріальними ресурсами

Заміщувати тих, хто полишив команду

Кожній стадії відповідають свої принципи і цілі. Створення команди повинно проходити поступово і послідовно.

Ефективність роботи команди стратегічних змін залежить від:

  • – управління кількісним складом команди; управління функціональними обов'язками членів команди;
  • – розподілу функціональних і командних ролей.

Керуючи цими видами командної роботи, можна контролювати ефективність роботи команд, підвищуючи результативність і домагаючись успіхів у проведенні змін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >