< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

  • 2.1. Етапи формування і розвитку менеджменту якості
  • 2.2. Характеристика систем управління якістю на вітчизняних підприємствах

Рекомендована література: [1 -10].

Ключові поняття: еволюція, підходи, менеджмент якості, система управління якістю.

Етапи формування і розвитку менеджменту якості

В процесі еволюції уявлення про якість, бізнес-процеси пройшли такі етапи становлення і розвитку:

  • 1) контроль якості;
  • 2) забезпечення якості;
  • 3) управління якістю;
  • 4) поліпшення якості.

При контролі якості основна спрямованість дій – на продукт. При цьому організовувалися і розвивалися системи контролю продукції по параметрах якості.

При забезпеченні якості основна спрямованість на процес і контроль параметрів технологічних процесів в часі. Тут почали використовувати статистичні методи контролю і регулювання.

При управлінні якістю основна увага приділялася структурній організації систем забезпеченні якості, оптимізації витрат на забезпечення якості.

При поліпшенні якості мова йде про процес постійного удосконалення, з орієнтацією на вимоги споживача і людський чинник у виробництві.

Системний підхід до управління якістю почав застосовуватися починаючи з кінця 19 – початок 20 століття.

Графічно інтерпретація основних етапів розвитку систем управління якістю виглядає у вигляді "5-ти зірок якості".

Рисунок 5.2. "Зірка якості"

Основні характеристики кожного етапу розвитку системи управління якістю представлено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Основні характеристики етапів розвитку систем управління якістю

Етап розвитку управління якістю

Система мотивації

Система навчання

Взаємовідносини зі споживачами

Взаємовідносини з постачальниками

Основа концепції

Система Тейлора

Штрафи, підкорення наказам

Професійне навчання

Приймальний вхідний контроль

Вхідний контроль

Реалізація принципу роботи за технічними документами, індивідуальний контроль одиниць виробів

Статистичне управління якістю

Матеріальне стимулювання

Навчання статистичним методам

Статистичний приймальний контроль

Статистичний вхідний контроль

Стабільність процесів, зниження витрат, орієнтація на факти під час прийняття рішень та виявлення причин проблем з управлінням якістю, що виникали, зміни в ОСУ організації

Загальне управління якістю – TQC

Мотивація до впровадження TQC, урахування морального чинника, зросла увага до роботи в колективі

Професійне нявчання

Приймальний вхідний контроль, інспекції, аудит споживача

Вхідний контроль, інспекції, сертифікація продукції

Якість продукції, зниження втрат, системний та комплексний підходи до управління якістю, сертифікація продукції та систем якості третьою (незалежною) стороною

Загальний менеджмент якості – TQM

Мотивація до всебічного менеджменту якості

Усебічне навчання TQM, ISO 9000

Сертифікат, аудит споживача

Співпраця, сертифікат ISO 9000, оцінка постачальників

Якість діяльності та оптимізація, політика, місія, цінності, керівні принципи компанії; системи планування якості; системи забезпечення якості; системи неперервного поліпшення якості

Універсальні підходи до управління якістю – UQM, MBQ, TQL

Мотивація до всебічного менеджменту якості

Усебічне навчання TQM, ISO 9000, QS 9000, ISO 14000

Статистичний приймальний контроль, сертифікат, аудит споживача

Взаємодія, сертифікат ISO 9000, QS 9000, ISO 14000

Якість фірми (те саме, що на попередньому етапі). Застосування концепції постійного поліпшення, досягнення лідерства на ринку через якість усіх процесів, що здійснюються на підприємстві

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >