< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інструменти управління якістю

Якщо інструменти контролю якості застосовуються для аналізу кількісних даних, що дає можливість менеджерові орієнтуватися в процесі ухвалення рішень по факту, то інструменти управління якістю дозволяють аналізувати дані різного характеру: як кількісні, так і якісні.

До інструментів управління якості відносяться? Діаграма сумісності, діаграма зв'язків, деревоподібна діаграма, матриця пріоритетів, матрична діаграма, стрілочна діаграма, діаграма планування процесу. Всі інструменти управління якістю застосовуються в комплексі і орієнтуються на вивчення вимог споживачів на бажані характеристики продукту.

Метод структуризації функцій якості QPD (Quality Function Deployment) є одним з ключових методів управління якістю, який рекомендується до використання методологією TQM. Створений в Японії, мета: гарантія якості з найпершої стадії створення і розвитку нового продукту. QFD – це систематизований шлях до вивчення потреб і побажань споживачів через розгортання функцій і операцій в діяльності компанії по забезпеченню якості на кожному етапі ЖЦП, який гарантував би отримання кінцевого результату. Отже, застосуванню методу передує процес визначення вимог споживача та цілей компанії, що передбачає:

 • – визначення передбачуваного споживача;
 • – визначення рейтингу споживача для виробника;
 • – збирання побажань споживача;
 • – організація оброблення зібраних побажань;
 • – визначення рейтингу параметрів якості продукту для споживача.

Далі здійснюється процес розгортання функцій якості, що включає п'ять елементів:

 • 1. Уточнення вимог споживача за допомогою перших трьох інструментів управління, коли голос споживача, тобто його абстрактні вимоги до продукту, перетворюється на інтегральну цінність продукту, тобто коли вимоги споживача можуть бути виміряними. Задача цього етапу – визначити:
  • • ЩО вимагає споживач від продукту?
  • • ЯК продукт буде використовуватися споживачем?

Інструменти управління якістю

Рисунок 5.6. Інструменти управління якістю

 • 2. Далі вимоги споживача перетворюються на характеристики продукту, які можна буде виміряти (параметри якості продукції), тобто дається відповідь на запитання "як зробити".
 • 3. На третьому етапі здійснюється виявлення зв'язку між відповідними компонентами ЩО і ЯК за допомогою матричних діаграм, тобто між вимогами споживача та загальними характеристиками продукту.
 • 4. Далі проводиться вибір мети, тобто таких значень параметрів якості створюваного продукту, котрі будуть, на думку виробника, не лише відповідати очікуванням споживача, а й забезпечать конкурентоспроможність продукту у визначеному сегменті ринку.
 • 5. Останній етап характеризується встановленням рейтингу важливості компоненту ЩО, і на основі цих даних проводиться визначення важливості відповідних компонентів ЯК.

Наведені п'ять елементів є фундаментом QFD. їх реалізація за допомогою матричних діаграм нагадує будівлю, і тому цей процес отримав назву Концепції "Будинку якості". Схематичне зображення "Будинку якості" та його складових наведено на рисунку 3.5. Кореляційна матриця, що нагадує своєю формою дах, заповнюється символами, що вказують на позитивний чи негативний зв'язок між відповідними технічними характеристиками продукту з позиції інтересів споживачів. Саме кореляційна матриця дозволяє остаточно скоригувати попередньо проведене перетворення ЩО на ЯК.

Наведена матриця містить у собі дуже важливу інформацію, необхідну виробникові для розробки нової моделі, що враховує побажання споживачів та конкурентоспроможність продукту на ринку. Тому цей будинок якості називають Матрицею планування продукту. Метод QFD передбачає застосування серії матричних діаграм, що також мають назву "Будинок якості", кожна з яких застосовується на певному етапі створення продукту. Повністю розгорнута функція якості включає чотири етапи відстеження "голосу споживача":

Складові

Рисунок 5.7. Складові "Будинку якості"

Планування продукту – вимоги та побажання споживача за допомогою матричної діаграми трансформуються в характеристики продукції.

Проектування або розгортання проекту передбачає ідентифікацію найбільш критичних частин та компонентів створюваного продукту, що забезпечують утілення параметрів якості, установлених на етапі 1.

Проектування процесу передбачає ідентифікацію критичних параметрів кожної операції та вибір методів їх контролю.

Проектування виробництва передбачає розроблення виробничих інструкцій та вибір інструментів контролю якості виробництва продукту.

Практична реалізація QFD як найважливішого інструмента управління якістю вимагає застосування не лише семи інструментів управління, а також і семи інструментів контролю якості.

Підбиваючи підсумок, варто зазначити, що QFD часто розглядають як один з інструментів управління якістю. На думку інших фахівців, QFD трактується як окрема методика, у межах якої використовується комплекс інструментів, спрямованих на забезпечення очікуваної споживачем цінності продукту за його мінімальної вартості. Саме завдяки використанню QFD споживач може управляти продуктом, він стає головною турботою компанії, допомагаючи їй залишитись у бізнесі та досягти успіху.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >