< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • 6.1. Поняття фінансового менеджменту підприємств
 • 6.2. Основні принципи фінансового менеджменту

Рекомендована література: [1, с. 9-21].

Ключові поняття: система управління, принципи, методи, фінансовий менеджмент.

Поняття фінансового менеджменту підприємств

Фінансовий менеджмент – це система принципів та методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією обороту його грошових коштів.

Ефективність управління фінансової діяльності підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, основними з яких є:

 • 1. Інтегрованість з загальною системою управління підприємством.
 • 2. Комплексний характер формування управлінських рішень.
 • 3. Високий динамізм управління.
 • 4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень.
 • 5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

З урахуванням змісту та принципів фінансового менеджменту формуються його цілі та задачі.

Головною ціллю фінансового менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства у поточному та перспективному періоді. Такою ціллю може бути забезпечення максимізації ринкової вартості підприємства.

Головною ціллю фінансової діяльності є максимізація прибутку. Не завжди максимізація ринкової вартості підприємства досягається при максимізаціїї його прибутку.

В процесі реалізації головної цілі фінансовий менеджмент спрямован на вирішення таких основних задач:

 • 1. Забезпечення формування достатнього об'єму фінансових ресурсів відповідно до задач розвитку підприємства у майбутньому періоді.
 • 2. Забезпечення більш ефективного використання сформованого об'єму фінансових ресурсів у розрізі основних видів діяльності підприємства.
 • 3. Оптимізація грошового обороту.
 • 4. Забезпечення максимізації прибутку підприємства при запланованому рівні фінансового ризику.
 • 5. Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при запланованому рівні прибутку.
 • 6. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку.

В процесі фінансового менеджменту окремі задачі повинні бути оптимізовані між собою для найбільш ефективної реалізації головної цілі.

Основні принципи фінансового менеджменту

Ефективність управління фінансової діяльності підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, основними з яких є:

 • 1. Інтегрованість з загальною системою управління підприємством.
 • 2. Комплексний характер формування управлінських рішень.
 • 3. Високий динамізм управління.
 • 4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень.
 • 5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >