< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СИСТЕМА ФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • 2.1. Зміст функцій фінансового менеджменту
 • 2.2. Особливості функціональної системи фінансового управління підприємством

Рекомендована література: [1, с. 14-21].

Ключові поняття: функції фінансового менеджменту, управляюча система, управляема система, фінансова діяльність.

Зміст функцій фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент реалізує свою головну ціль та основні задачі через виконання певних функцій. Ці функції розділяються на дві групи, які визначаються комплексним змістом фінансового менеджменту: 1. функція фінансового менеджменту як управляючої системи (склад цих функцій характеризує любий вид менеджменту і враховує його специфіку); 2. Функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством (склад цих функцій визначається конкретним об'єктом фінансового менеджменту).

Розглянемо зміст основних функцій фінансового менеджменту за окремими групами.

До групи функцій фінансового менеджменту як управляючої системи відносять:

 • 1. Розробка фінансової стратегії підприємства.
 • 2. Формування ефективних інформаційних систем, забезпечуючи обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.
 • 3. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства.
 • 4. Здійснення планування фінансової діяльності підприємства за основними її напрямами.
 • 5. Розробка діючої системи стимулювання реалізації управлінських рішень у фінансової діяльності.
 • 6. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у фінансової діяльності.

До групи функцій фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством відносять:

 • 1. Управління активами.
 • 2. Управління капіталом.
 • 3. Управління інвестиціями.
 • 4. Управління грошовими потоками.
 • 5. Управління фінансовими ризиками.
 • 6. Антикризове фінансове управління при загрозі банкрутства.

Особливості функціональної системи фінансового управління підприємством

Особливості функціональної системи фінансового управління підприємства потребують певного механізму фінансового менеджменту.

Механізм фінансового менеджменту – це система основних елементів, які регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень у галузі фінансової діяльності підприємства.

До структури механізму фінансового менеджменту входять такі елементи:

 • 1. Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства.
 • 2. Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства.
 • 3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства.
 • 4. Система конкретних методів та прийомів здійснення управління фінансової діяльності підприємства.

Ефективний механізм фінансового менеджменту дозволить у повному обсязі реалізувати цілі та задачі, буде сприятиме здійсненню функцій фінансового управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >