< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність та особливості системи фінансового планування

Фінансове планування – процес розробки системи фінансових планів і планових показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності у майбутньому періоді.

Фінансове планування на підприємстві базується на використанні трьох основних його систем: 1. прогнозуванні фінансової діяльності; 2. поточному плануванні фінансової діяльності; 3. оперативному плануванні фінансової діяльності.

Усі системи фінансового планування знаходяться у взаємозв'язку і реалізуються у певній послідовності.

Система прогнозування фінансової діяльності спрямована на розробку фінансової стратегії.

Поточні плани розробляються на рік з розбивкою по кварталах. Основними видами поточних планів є план доходів і витрат по операційній діяльності; план доходів і витрат по інвестиційній діяльності; план поповнень і витрат грошових коштів; балансовий план.

Система оперативного планування передбачає розробку комплексу короткочасних планових завдань по фінансовому забезпеченню основних напрямів господарчої діяльності підприємства. Головною формою такого фінансового завдання є бюджет.

Бюджет – оперативний фінансовий план короткочасного періоду, який розробляється у рамках одного року (кварталу, місяця), і відображає витрати і надходження фінансових коштів в процесі здійснення конкретних видів господарчої діяльності.

Бюджети класифікуються за певними ознаками. За сферами діяльності підприємства відокремлюють бюджети операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

За видами витрат відокремлюють поточний бюджет (бюджет поточних витрат); і капітальний бюджет (бюджет капітальних витрат).

За широтою номенклатури витрат відокремлюють функціональний бюджет і комплексний бюджет.

За методами розробки відокремлюють стабільний бюджет та гнучкий бюджет.

Сутність та особливості системи фінансового контролю

Внутрішній фінансовий контроль – процес перевірки виконання і забезпечення реалізації усіх управлінських рішень в галузі фінансової діяльності з метою реалізації фінансової стратегії і попередження кризових ситуацій, які приводять до банкрутства.

На практиці широке використання отримала нова прогресивна комплексна система внутрішнього контролю, яка називається "контролінг". Концепція контролінгу була розроблена в 80-роках як засіб активного попередження кризових явищ, які приводять підприємство до банкрутства.

В загальній системі контролінгу відокремлюється фінансовий контролінг.

Фінансовий контролінг – контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш приоритетних напрямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують її нормалізацію.

Фінансовий контролінг на підприємстві будується по таким основним етапам:

  • 1. Визначення об'єкту контролінгу.
  • 2. Визначення видів і сфери контролінгу.
  • 3. Формування системи пріоритетів контрольованих показників.
  • 4. Розробка системи кількісних стандартів контроля.
  • 5. Побудова системи моніторингу показників, які включаються до фінансового контролінгу.
  • 6. Формування системи алгоритмів дій по виключенню відхилень.

Зміст і послідовність основних етапів побудови системи моніторингу контроліруємих показників фінансової діяльності:

A, Побудова системи інформативних звітних показників по кожному виду фінансового контролінгу.

Б. Розробка системи узагальнюючих показників, які відображають фактичні результати досягнення передбачених кількісних стандартів контролю.

B. Визначення структури і показників форм контрольних звітів виконавців.

Г. Визначення контрольних періодів по кожному виду фінансового контролінгу і кожної групи контролюючих показників.

Д. Визначення розмірів відхилень фактичних результатів контрольних показників від встановлених стандартів.

Е. Виявлення основних причин відхилень фактичних результатів контролюючих показників від встановлених стандартів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >