< Попер   ЗМІСТ   Наст >

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • 8.1. Характеристика залишків грошових активів
 • 8.2. Політика управління грошовими активами підприємства

Рекомендована література: [1, с. 183-210].

Ключові поняття: грошові активи, операційний залишок грошових активів, страховий залишок грошових активів, інвестиційний залишок грошових активів, компенсаційний залишок грошових активів, політика управління грошовими активами.

Характеристика залишків грошових активів

Формування підприємством грошових активів неможливо без класифікації залишків його грошових коштів.

До залишків грошових активів відносять: операційний залишок грошових активів, страховий залишок грошових активів, інвестиційний залишок грошових активів, компенсаційний залишок грошових активів.

Операційний (трансакційний) залишок грошових коштів формується з метою забезпечення поточних платежів, які пов'язані з виробничою діяльністю підприємства: по закупці матеріалів, сировини, напівфабрикатів; оплаті праці, виплаті податків і таке інше. Цей вид залишку грошових коштів є головним у складі сукупних грошових активів підприємства.

Страховий (резервний) залишок грошових активів формується для страхування ризику несвоєчасного потрапляння грошових коштів від операційної діяльності у зв'язку з погіршенням кон'юктури на ринку готової продукції та уповільненням платіжного обороту. Необхідність формування цього виду залишку обумовлена вимогами підтримки постійної платіжездатності підприємства по невідкладним фінансовим забов'язанням На розмір цього виду залишку впливає доступність короткочасних фінансових кредитів.

Інвестиційний (спекулятивний) залишок грошових активів формується з метою здійснення ефективних короткочасних фінансових вкладень. Цей вид залишку формується лише в тому випадку, якщо задовольняється потреба у грошових активах підприємства.

Компенсаційний залишок грошових активів формується за вимогами банку, який здійснює розрахункове обслуговування підприємства і інші фінансові послуги. Цей залишок представляє незнижену суму грошових активів, яку підприємство згідно з умовами договору банківського обслуговування повинно постійно зберігати на своєму розрахунковому рахунку. Формування такого рахунку є одним з умов видачі підприємству бланкового (незабезпеченого) кредиту і надання йому широкого спектру банківських послуг.

З позицій форм накопичення грошових активів і управління платоспроможністю підприємства його грошові активи можна розділити на:

 • – грошові активи в національній валюті (грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку, на спеціальних рахунках, грошові кошти в путі),
 • – грошові активи в іноземній валюті (валютні кошти в касі, кошти на валютному рахунку, валютні кошти на спеціальних рахунках, валютні кошти у путі),
 • – резервні грошові активи у формі високоліквідних короткочасних фінансових вкладень (резервні активи у формі короткочасних грошових інструментів, резервні активи в формі короткочасних фондових інструментах).

Політика управління грошовими активами підприємства

В процесі управління грошовими активами формується відповідна політика управління.

Політика управління грошовими активами – частина загальної політики управління оборотними активами підприємства, яка проявляється в оптимізації сукупного розміру їх залишку з метою забезпечення постійної платоспроможності і ефективного використання в процесі зберігання.

Розробка політики управління грошовими активами передбачає такі етапи:

 • 1. Аналіз грошових активів у попередньому періоді.
 • 2. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства.
 • 3. Диференціація середнього залишку грошових активів у розрізі національної іноземної валюти.
 • 4. Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів.
 • 5. Забезпечення рентабельного використання тимчасового вільного залишку грошових активів.
 • 6. Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >