< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

  • 4.1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.
  • 4.2. Загальна характеристика окремих видів договору купівлі-продажу (біржових угод, поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, безоплатної передачі (дарування)).

Рекомендована література: [1]; [2]; [4, с. 73-94]; [9, с. 232- 288]; [14, с. 257-289]; [15, с. 161-256].

Ключові поняття: право власності, роздрібна купівля-продаж, купівля-продаж, оптова купівля-продаж, біржова торгівля, біржові угоди, контрактація, міна (бартер), поставка, дарування.

Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК). Цей договір завжди є консенсуальним, двостороннім, сплатним.

Сторонами договору є продавець і покупець. Як першим, так і другим можуть виступати всі суб'єкти цивільного права. За загальним правилом продавцем може бути лише власник майна (товару), який діє безпосередньо або через представника.

Чинний ЦК закріплює як істотну умову лише предмет договору. Що стосується умови про ціну, то згідно із ч. 1 ст. 691 ЦК вона може і не бути встановлена в договорі. Проте, для окремих різновидів купівлі-продажу ціна є істотною умовою, разом з предметом договору в разі продажу товару в кредит (ст. 694 ЦК), а строк є істотною умовою договору поставки (ст. 712 ЦК).

Предметом договору купівлі-продажу за загальним правилом може бути будь-яке майно, що не вилучене із цивільного обороту. За цим договором можна продавати (купувати): 1) речі; 2) майнові права. При цьому предметом договору не можуть бути гроші, крім іноземної валюти. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути речі, які є у продавця на момент укладення договору (так звані речі, що існують), або речі, які будуть створені (придбані, набуті) продавцем у майбутньому (так звані майбутні речі).

ЦК виокремлює окремі її різновиди купівлі-продажу: 1) роздрібну купівлю-продаж (§ 2 гл. 54 ЦК); 2) поставку (§ 3 гл. 54 ЦК); 3) контрактацію сільськогосподарської продукції (§ 4 гл. 54 ЦК); 4) постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу (§ 5 гл. 54 ЦК); 5) міну (§ 6 гл. 54 ЦК).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >