< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН

  • 8.1. Поняття і загальна характеристика договору позики.
  • 8.2. Загальна характеристика кредитного договору.
  • 8.3. Правова природа договору банківського рахунку.
  • 8.4. Банківський вклад та їх види.
  • 8.5. Правове регулювання безготівкових та готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.

Рекомендована література: [8, с. 331 – 366]; [9, с. 538-601]; [13, с. 196-213]; [16, с. 345-367].

Ключові поняття: кредитні відносини, розрахункові відносини, договір банківського рахунку, банківський вклад, безготівкові розрахунки, готівкові розрахунки.

Поняття і загальна характеристика договору позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості (ст. 1046 ЦК України).

Договір позики є реальним договором, відплатним, але може бути і безвідплатним, якщо це встановлено договором або законом (ст. 1048 ЦК України). Договір позики є одностороннім, укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей (ст. 1047 ЦК України).

Суб'єктом може бути лише фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати позики на власний ризик.

Предметом договору позики можуть бути грошові кошти або речі, визначені родовими ознаками (ст. 1046 ЦК України).

Загальна характеристика кредитного договору

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (ст. 1054 ЦК України).

Кредитний договір укладається у письмовій формі.

Кредитодавцем за кредитним договором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. Позичальником за кредитним договором може бути резидент (фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа приватного права), нерезидент або юридична особа публічного права (ст. 15, 73 Бюджетного кодексу України).

Предметом кредитного договору можуть бути лише грошові кошти у готівковій або безготівковій формі.

Істотною умовою кредитного договору є строк повернення кредиту.

Кредитний договір є відплатним, тому позичальник зобов'язаний сплачувати відсотки, розмір яких встановлюється сторонами у договорі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >