< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закон України "Про доступ до публічної інформації". Мета, завдання, основні положення

Головне призначення ПА – управління суспільством, а управління здійснюється через законодавчу базу.

Основний закон України ПА є закон України "Про доступ до публічної інформації" № 32314 ВВР, №32, стр. 314, 2011 (зі змінамі).

Завдання – забезпечити залежність управлінських рішень від стану суспільства і зовнішнього середовища. Це можливо тільки через інформаційну взаємодію.

Мета закону України "Про доступ до публічної інформації" – створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, тобто:

 • 1) Забезпечити прозорість і відкритість суб'єктів владних повноважень (СВП – службовці);
 • 2) Створити механізми реалізації права кожного, а не лише журналістів на доступ до публічної інформації, шляхом визначення режиму доступу до неї, а саме:
  • – обгрунтування для обмеження до доступу;
  • – встановлення відповідальності за відмову / відсрочку надання інформації.

Закон дає чітке законодавче визначення терміну "Публічна інформація".

Публічна інформація – це відображена і задокументована будь-якими формами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання СВП своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством.

Основні положення закону.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" складається з таких розділів:

 • 1) Загальні положення.
 • 2) Порядок доступу до інформації (прописуються шляхи доступу і обмеження доступу до публічної інформації).
 • 3) Суб'єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації.
 • 4) Реалізація права на доступ до інформації за інформаційними запитами.
 • 5) Оскарження рішень, дій або бездіяльності розпорядників інформації.
 • 6) Прикінцеві положення.

Вищеозначений закон України спрощує процедуру подання запиту СВП.

Інформація за запитом подається не пізніше ніж через 5 роб. діб. Цей термін може бути змінений до 48 годин, якщо мова йде про інформацію, необхідну для захисту життя, свободи слова, якості продукції (аварій, катастроф і надзвичайних ситуацій), і до 20 днів, якщо запит стосується великого обсягу інформації (розділ 4. Ст. 20).

Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо відповідь потребує виготовлення копії більш ніж на 10 стор., то запитувач компенсує витрати на друк.

Розпорядник інформації, що не дав данні за запитом запитувачу, але йому відомо, хто володіє нею, зобов'язаний направити запит та інформувати про це запитувача. Тоді терміни розгляду запиту починаються із дня отримання його відповідним розпорядником інформації.

Запитувач інформації може оскаржити:

 • – відмову у задоволенні запиту на інформацію;
 • – відстрочку в задоволенні запиту на інформацію;
 • – недостовірну, неповну та несвоєчасну інформацію.

Закон України встановлює юридичну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації та відмову у наданні інформації.

Передбачається моральна і матеріальна компенсація у встановленому порядку.

Оскарження здійснюється відповідно до кодексу "Адміністративне судочинство".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >