< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Робота на практичному занятті

Мета практичного заняття. Вивчити та набути навички застосування статистичних методів управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/TR 10017:2005 "Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000".

Завдання 1. Згідно вимог стандарту ДСТУ ISO/TR 10017:2005 "Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000" визначити і записати необхідність використання та призначення статистичних методів управління якістю.

Завдання 2. Відповідно до стандарту ДСТУ ISO/TR 10017:2005 "Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000" вивчити статистичні методи або сукупність цих методів за схемою:

Статистичні методи або сукупність цих методів

Характеристика

Сфера застосування

Переваги

Обмеження та застороги

Приклади застосування

1

2

3

4

5

6

Завдання 3. Визначити, які традиційні статистичні методи використовують для вирішення проблем, пов'язаних з якістю товарів. Визначені методи запишіть у пустих квадратиках схеми:

Завдання 5. Навести характеристику традиційних статистичних методів управління якістю за схемою:

Статистичний

метод

Графічне

зображення

Характеристика

Галузь

використання

1

2

3

4

Завдання 6. Віртуальна організація має розробити процес вдосконалення згідно зі своїми особистими потребами і ресурсами. Ознайомтесь із засобами і методами підвищення якості за рекомендованим нижче планом. Утворіть групу з 2-3-х студентів для розробки особистого процесу вдосконалення виробництва, зберігання, реалізації конкретного продукту, користуючись вивченим матеріалом за формою:

Засоби чи методи

Рекомендації для використання

1

2

1. Форма отримання даних

- Систематично збирайте інформаційні дані для отримання чіткої картини фактів

Засоби і методи для нечислових даних

2. Діаграма засобів

- Згрупуйте більшу кількість ідей, поглядів, питань чи проблем за окремою темою

3. Встановлення конкурентоспроможності

- Порівняйте процес з процесами знаних лідерів з метою ідентифікації можливостей вдосконалення якості

4. Метод "мозкового штурму"

- Ідентифікуйте можливості рішень проблем і потенційні можливості покрашення якості

5. Причинно-наслідкова діаграма

 • – Аналізуйте залежність між причиною і наслідком, ставте про це до відома
 • – Сприяйте рішенню проблеми від симптому до причини

6. Карта технологічного процесу

 • – Опишіть існуючий технологічний процес
 • – Спроектуйте новий процес

7. Діаграма у вигляді дерева

- Покажіть зв'язок між темою та її складовими елементами

Засоби і методи для числових даних

8. Контрольні карти

 • – Встановіть характер недоліків – дайте оцінку стабільності процесу
 • – Встановіть управління, коли процес потребує врегулювання і коли необхідно його зупинити таким, який він с
 • – Підтвердження -підтвердіть покращення процесу

9. Гістограма

 • – Побудуйте діаграму зміни даних
 • – Передайте візуально інформацію про поведінку процесу
 • – Прийміть рішення про те, де зосередити зусилля для вдосконалення

10. Діаграма Парето

 • – Відобразіть у порядку важливості внесок кожного об'єкта у загальний результат
 • – Класифікуйте можливості покращення якості

11. Діаграма розкиду

 • – Дослідіть і підтвердіть залежність між двома наборами даних
 • – Підтвердіть очікування залежності між двома наборами даних
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >