< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НАССР

Теоретична частина

НАССР є скороченням від назви системи Hazard Analysis Critical Control Point (Аналіз ризиків і критична контрольна точка), що синонімічно управлінню безпечністю харчових продуктів. Це – "система, котра встановлює, оцінює і контролює ризики, що є значними з огляду на безпечність харчових продуктів". НАССР є системою, яка надає впевненості в тому, що безпечністю харчових продуктів управляють ефективно. В межах системи відшуковуються ризики або що завгодно іще, що може бути неправильним з огляду на безпечність харчових продуктів, і послідовно впроваджуються точки контролю для забезпечення того, щоб продукція не завдала шкоди споживачеві.

НАССР розроблялась початково як система мікробіологічної безпечності на ранніх стадіях (60-ті pp. XX ст.) здійснення американської програми польотів людини в космос, оскільки така система була життєво важливою для гарантування безпечності харчових продуктів, призначених для астронавтів. Початкову систему розробляла компанія "Pillsbury" разом з Національним управлінням з аеронавтики та космонавтики (NASA) і лабораторіями армії США.

"Ризик", як це поняття використовується в системі НАССР, визначається як "біологічна, хімічна чи фізична складова або передумова харчового продукту, що має потенціал для спричинення шкідливого впливу на здоров'я". "Критична контрольна точка" (ССР) – це "етап, на якому, можна застосувати засоби контролю, що є важливим для запобігання або усунення загрози безпечності харчового продукту або ж зниження її до припустимого рівня".

НАССР грунтується на тому принципі, що ризики, які впливають на безпечність харчових продуктів, можна більш ефективно або усунути, або мінімізувати завдяки запобіжним заходам у ході виробництва, ніж це можна зробити в ході перевірки готового продукту. Метою системи є запобігання ризикам у найпершій з можливих ланці харчового ланцюга. Підхід на основі НАССР може застосовуватись, починаючи безпосередньо із збирання врожаю і аж до пункту споживання. Поєднання НАССР з традиційними перевірками та із заходами з контролю за якістю веде до створення в компанії системи забезпечення якості із запобіжною дією. Компанії, які використовують систему НАССР будуть спроможні гарантувати більшу впевненість у безпечності продукції у споживачів та в органів нормування харчової продукції.

Вступна частина ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги" містить загальні положення та принципи системи управління безпечністю харчових продуктів.

У загальних положеннях зазначено, що у виробництві харчових продуктів першочергове значення мають заходи, що гарантують їх безпечність для життя та здоров'я людини. В останні роки зростає кількість країн, законодавство яких вимагає впровадження в організаціях-виробниках систем управління безпечністю харчових продуктів, що базуються на концепції (НАССР).

Система управління безпечністю харчових продуктів – це насамперед запобіжна система, яка передбачає проведення систематичної ідентифікації, оцінювання та контролювання небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) у критичних точках технологічного процесу виробництва.

Система управління безпечністю харчових продуктів базується на безумовному виконанні організацією-виробником вимог чинних санітарних норм і правил. Така система може функціювати самостійно або бути складовою частиною системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001. Цей стандарт реалізує вимоги Директиви Ради ЄЕС від 14.06.1993 р. № 93/43 "Про гігієну харчових продуктів" та "Codex Alimentarius Food Hygiene Basic Texts. Food and Agricultural Organization of the United Nations".

Стандарт містить вимоги до систем управління безпечністю харчових продуктів. Кожна організація вільна вибирати, яким чином виконувати ці вимоги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >