< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Ключові поняття і терміни: підприємство, аграрне підприємство, унітарне підприємство, корпоративне підприємство, мале підприємство, приватне підприємство, господарське товариство, фермерське господарство, сільськогосподарський виробничий кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, асоціація, корпорація; консорціум, концерн, віртуальне підприємство, особисте селянське господарство, холдинг, франчайзинг, ефект масштабу.

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

 • • узагальнене господарсько-правове визначення підприємства та особливості трактування аграрного підприємства за двома його типами;
 • • види підприємств, що можуть бути створені і функціонувати згідно з вітчизняним законодавством;
 • • види об'єднань підприємств, що функціонують у вітчизняній та світовій практиці, а також сутність понять холдингу і дочірнього підприємства;
 • • місце селянських особистих господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та їх майбутнє;
 • • сутність ефекту масштабу, а також джерела його формування;
 • • еволюцію підприємств АПК у роки реформ, їх сучасний видовий і кількісний стан та можливості подальшої трансформації;
 • • економічні засади функціонування основних видів підприємств АПК,

а також УМІТИ:

 • • ідентифікувати підприємства залежно від способу створення та формування статутного капіталу і за критерієм розміру, а також визначати тип об'єднання підприємств;
 • • за фактичними даними підприємства визначати показники його розміру і робити відповідні узагальнення на основі їх динамічних порівнянь та зіставлень з показниками розміру однопрофільних підприємств;
 • • визначати ефект масштабу в результаті збільшення розміру підприємства (окремої галузі), враховуючи при цьому зміни в обсязі виробництва, у величині витрат і прибутку, приріст якого в умовах реального виробництва є відображенням економії від зниження довгострокових питомих середніх витрат;
 • • розраховувати при створенні акціонерних товариств мінімальну величину їх статутного капіталу, величину страхового фонду, можливий термін його створення за заданою величиною одержува-

ного прибутку, а також допустиму загальну вартість привілейованих акцій;

• визначати розмір статутного капіталу ТОВ, а також частку майна і прибутку в грошовому виразі, яку одержить учасник такого товариства у разі виходу з його складу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >