< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив обсягу пропонування товарної продукції на доходи аграрних підприємств. Сільськогосподарська проблема короткострокового періоду

Нині ще існує значна залежність сільськогосподарського виробництва від природних факторів, і в роки з несприятливими умовами (посухи, повені, надмірні дощі, приморозки, надмірне поширення хвороб і шкідників тощо) значно знижується врожайність культур і продуктивність худоби. І навпаки, в сприятливі за погодними умовами роки виробництво продукції істотно зростає порівняно із середніми показниками.

Оскільки обсяг товарної продукції безпосередньо залежить від обсягу валової, то зі зменшенням чи збільшенням останнього скорочується або зростає пропонування продовольства і сільськогосподарської сировини на ринку. Ця обставина призводить до річних коливань цін на продукцію аграрних виробників, а з ними й їхніх доходів.

В умовах нееластичного цінового попиту на сільськогосподарську продукцію такі зміни обсягу виробництва і пропонування посилюють нестабільність доходів аграрних підприємств, зумовлюючи значні їх коливання. За сталого ринкового попиту на сільськогосподарську продукцію його нееластичність призводить до того, що навіть невеликі коливання в обсязі її виробництва і пропонування зумовлюють відносно великі зміни в цінах і доходах.

На рис. 7.2 досить переконливо це положення проілюстровано. За нормальних умов рівновага на ринку досягається за обсягу виробництва і пропонування товарної продукції Q1. Цій рівновазі відповідає ціна Р1 і доходи виробників розміром OP1E1Q1.

Вплив зміни обсягу пропонування товарної продукції на її ціну і доходи аграрних підприємств

Рис. 7.2. Вплив зміни обсягу пропонування товарної продукції на її ціну і доходи аграрних підприємств

За невеликого скорочення виробництва товарної продукції з Q1 до Q2 ціна зростає до Р2 за одночасного збільшення доходу виробників, розмір якого становить тепер OP2E2Q2. І навпаки, відносно незначне збільшення пропонування продукції призводить до істотного зниження ціни і доходів.

Як бачимо, у короткостроковому періоді виникає так звана сільськогосподарська проблема короткострокового періоду, суть якої полягає в нестабільності доходів аграрних підприємств, що посилюється в умовах насиченого ринку можливими зрушеннями кривої попиту на сільськогосподарські продукти.

Якщо уявити, що на певному проміжку часу аграрні товаровиробники досягли стабільного обсягу виробництва і пропонування продукції, то це ще не означає, що і доходи їх в цьому періоді будуть також стабільними, оскільки в умовах нееластичного попиту навіть його невеликі короткочасні коливання призводять до істотних змін у цінах, а отже, і в доходах підприємств.

Зміна цін і доходів аграрних підприємств під впливом зрушень у попиті за стабільного обсягу виробництва і пропонування товарної продукції

Рис. 7.3. Зміна цін і доходів аграрних підприємств під впливом зрушень у попиті за стабільного обсягу виробництва і пропонування товарної продукції

З рис. 7.3а видно, що відносно невелике зменшення попиту з D1 до D2 призводить до істотного зниження ціни і доходів аграрних підприємств з OP1E1Q1 до OP2E2Q1 і це за умови, що виробництво – стабільне і пропонування залишилося на тому самому рівні, а саме в розмірі Q1.

Іншими словами, товаровиробники за той самий обсяг запропонованої продукції одержать доходу менше на величину Р2Р1Е1E2. Проте зсув кривої попиту праворуч веде до сприятливих для аграрних виробників результатів – ціна зростає до Р3, а доходи збільшуються на Р1Р3Е3Е1. Якби попит на сільськогосподарську продукцію був еластичним (рис. 7.3б), то за таких же коливань попиту зміни в цінах і доходах були б значно помірними, і проблема короткострокового періоду для сільськогосподарських підприємств не була б такою гострою й актуальною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >