< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові поняття і терміни: енергозабезпеченість і енергомісткість виробництва; енергоозброєність праці; умовно-еталонний трактор; умовно-еталонний гектар; календарний фонд робочого часу підприємства (цеху, обладнання): режимний фонд часу обладнання; плановий (номінальний) фонд робочого часу обладнання; фактичний фонд робочого часу обладнання; логістика; макрологістика; мікрологістика; виробнича логістика; матеріальний потік; потужність матеріального потоку; напруженість матеріального потоку; "штовхаюча" система управління матеріальним потоком; "тягнуча" система управління матеріальним потоком; внутрішньовиробничі логістичні системи.

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

 • • класифікацію матеріально-речових елементів основного капіталу за роллю в процесі виробництва та економічний зміст показників енергозабезпеченості виробництва, енергоозброєності праці та енергомісткості продукції;
 • • альтернативні підходи щодо купівлі нової чи потриманої техніки, придбання власної техніки чи взяття її на підряд, придбання техніки або її операційна оренда;
 • • проблеми сучасного стану розвитку сільськогосподарського машинобудування і забезпеченості сільськогосподарських товаровиробників технікою та методичні підходи до оцінки рівня її використання;
 • • методичні підходи до адаптації показників використання обладнання переробних підприємств для одержання заданого обсягу продукції;

* сутність логістики, її функції, завдання, рівні та види мікрологістики;

 • • сутність матеріального потоку, його класифікацію, оцінні показники та способи управління матеріальними потоками в межах сучасних логістичних концепцій;
 • • місце транспорту в логістичній системі аграрних і переробних підприємств та критерії вибору транспортного засобу для виконання відповідних транспортних робіт;
 • • методологічні підходи до визначення економічної доцільності довготривалого зберігання сільськогосподарської продукції на складах (елеваторах),

а також УМІТИ:

 • • визначати постійні і змінні витрати на експлуатацію техніки, обсяг виконуваних нею робіт, за якого досягається беззбитковість роботи придбаної техніки порівняно з її підрядом, а також розраховувати розмір орендної плати, що має сплачувати орендар техніки орендодавцю;
 • • розраховувати й оцінювати показники інтенсивності, продуктивності та економічності роботи машинно-тракторного і комбайнового парку, а також визначати ступінь забезпеченості підприємства цими видами техніки;
 • • визначати техніко-економічні показники використання автомобільного парку, здійснювати їх оцінку та аналізувати обсяг ван- тажообороту підприємства;
 • • розраховувати й оцінювати показники використання обладнання переробного підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >