< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якість виконання польових робіт при вирощуванні сільськогосподарських культур

Треба суворо дотримуватись строків виконання і технологічних параметрів агротехнічних заходів у системі вирощування та збирання польових культур.

Зяблевий обробіток грунту може включати лущення стерні дисковими боронами в 1-2 сліди, лемішне лущення, оранку або плоскорізний обробіток грунту. Всі ці роботи виконують на задану глибину, що забезпечує добре кришення грунту, розмір ґрунтових окремостей, оптимальну висоту гребенів. Якість робіт оцінюють у балах. Наприклад, при дискуванні стерні попередника кількість грудочок розміром понад 2,5 см не повинна бути більшою 10 на 1 м2, підрізання бур'янів має бути повним. Таку роботу оцінюють у 2 бали, а якщо буде одна бур'янина на 10 м2 – в 1 бал. Хороша вирівняність оранки оцінюється двома балами, задовільна – одним балом.

Відповідні вимоги ставляться до коткування, завданням якого є вирівнювання та ущільнення поверхневого шару грунту із збереженням його певної розпущеності. Сумою балів 8-9 робота оцінюється як відмінна, 7-8 – добра, 6 – задовільна. Причому грудочок розміром понад 2,5 см не повинно бути більше 10 шт./м2. Якщо їх 5-10 шт., оцінка становить 3 бали, 2-3 шт. – 4 бали, 9-10 шт. – один бал.

Встановлено певні вимоги до комбінованих агрегатів з обробітку і підготовки грунту до сівби. Так, при роботі агрегатів РВК-3,0, РВК-3,6, АПК-2,5, АПК-5, КПЕ-3,8 з бороною БИГ-3 та кільчасто- шпоровим котком ЗКК-6 відхилення у глибині можуть бути не більше 1,5 см при повному підрізанні бур'янів і відповідній кількості грудочок на 1 м2. Від цього залежить оцінка виконання роботи у балах.

При весняно-літньому обробітку парів можливе відхилення від заданої глибини культивації 1 см (3 бали), 2 см (2 бали), понад 2 см (О балів).

Ступінь підрізання бур'янів, висота гребенів, кількість грудочок діаметром понад 5 см також оцінюють у балах.

Відповідні вимоги існують і щодо оцінки якості сівби, догляду за культурами суцільного висівання, механічного формування густоти посівів, міжрядного обробітку, догляду за гребеневими посівами кукурудзи та картоплі, якості збиральних робіт.

При оцінці рівня виконання технологічних заходів важливо враховувати фактори, які зумовлюють поліпшення або погіршення якості польових робіт взагалі, – агротехнічні, технологічні, технічні, біологічні, екологічні, організаційно-господарські.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >