< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДРУГА. БІОЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

Загальна характеристика зернових культур

Зернові культури в Україні та в світі

В Україні, як і у світовому рослинництві, зернові культури займають найбільші посівні площі, що свідчить про їх виключно важливе продовольче, кормове і сировинне значення в сільськогосподарській галузі.

Протягом 2006-2013 pp. спостерігалося стійке зростання світового споживання зерна, у той же час обсяги виробництва підвищувались тільки до 2008 р., а потім почали повільними темпами знижуватись (рис. 2.1.1).

Структура світового виробництва зерна наведена на рисунку 2.1.2. Як бачимо, у 2010 р. найбільшу питому вагу в структурі світового виробництва зерна займали кукурудза, пшениця і рис. У динаміці скорочення об'ємів виробництва відбулося в основному через зниження валових зборів ячменю й пшениці.

Світове виробництво й споживання зерна за період 2006-2013pp. (за даними ФАО ООН)

Рис. 2.1.1. Світове виробництво й споживання зерна за період 2006-2013pp. (за даними ФАО ООН)

Так, обсяги виробництва ячменю скоротилися на 17%, а пшениці – на 6%. В цілому, виробництво решти зернових культур змінилося неістотно.

Структура світового виробництва зерна за найважливішими культурами (за даними ФАО ООН)

Рис. 2.1.2. Структура світового виробництва зерна за найважливішими культурами (за даними ФАО ООН)

За інформацією Департаменту землеробства Мінагропроду України, посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2014 року прогнозується на рівні 27,9 млн га. У структурі посівних площ зернові культури займатимуть понад 58%.

Найпоширенішою зерновою культурою в Україні є озима пшениця, посіви якої займають, залежно від року, 6,4-7,3 млн га. До 90% площ її зосереджені у степовій і лісостеповій зонах і лише близько 10% – у поліській.

Друге місце за площами посіву належить ярому ячменю, який в окремі роки висівають на 3,5-4,0 млн га. Вирощують його, як і озиму пшеницю, переважно в Степу й Лісостепу. Третє місце – за зерновою кукурудзою, посівні площі якої часто перевищують 1,5-2,0 млн га і розміщені переважно у степовій та лісостеповій зонах.

Інші зернові злакові культури (жито, тритикале, овес, яра пшениця, озимий ячмінь, просо, рис, сорго) висівають в Україні на площі, яка в різні роки коливається в межах 2,5-3,5 млн га.

Озиме жито, тритикале і овес поширені переважно на Поліссі та в Лісостепу; озимий ячмінь – в районах Степу; просо – в усіх зонах України; кукурудза на зерно – в Степу й Лісостепу; рис і сорго – у степових районах.

Зерно й солому багатьох зернових культур використовують як сировину у переробній промисловості. Із зерна виробляють крохмаль, спирт, пиво, декстрин, глюкозу, фітин тощо; із стебел – папір, целюлозу, деревний спирт, картон, поташ та ін. Солому й полову зернових культур і стебла кукурудзи використовують як грубі корми. Зернові культури забезпечують тваринництво також зеленими кормами, силосом, сіном.

Основне значення зернових культур полягає в тому, що вони є не тільки безпосередньо необхідними і незамінними продуктами харчування людей (хліб, крупи, макаронні, кондитерські та інші вироби), а й найважливішим фактором забезпечення людей висококалорійною їжею тваринного походження – м'ясом, салом, молоком, яйцями та іншою продукцією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >