< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вітамінні препарати

Відомо більше 30 вітамінів і вітаміноподібних речовин. Деякі з них можуть утворюватись в організмі з попередників вітамінів – провітамінів або синтезуватись мікрофлорою кишечника. Головним чином вітаміни людина отримує з зовнішнього середовища.

Вітамінні препарати – це лікарські засоби, які за хімічною структурою являють собою вітаміни, їх аналоги або попередники.

Існує три види вітамінотерапії: замісна, адаптаційна та фармако- динамічна.

Замісна – лікування гіповітамінозів та авітамінозів вітамінними препаратами у дозах, які не перевищують добову фізіологічну потребу організму.

Адаптаційна для стимуляції адаптаційних реакцій застосовуються індивідуальні вітамінні препарати у дозах, які перевищують добову фізіологічну потребу в 2-3 рази.

Фармакодинамічна – застосування вітамінів як лікарських засобів дія лікування захворювань, які не відноситься до гіпо- або авітамінозу. З цією метою вітаміни використовують у дозах, які в десятки, а іноді і в сотні разів перевищують добову норму їх споживання. Особливістю фармакоди- намічної вітамінотерапії є не комплексний характер призначення вітамінів, амонотерапія.

Фармакомаркетинг

Кількість у світі

Перелік нових препаратів

INN

Торговельні

марки

Поновлення за INN (останні 5 років)

% поновлення в групі

51

2981

Поновлення у даній групі відбувається постійно, в основному за рахунок появи нових полівітамінних препаратів

Класифікація та препарати

За розчинністю вітаміни поділяють на водорозчинні та жиророзчинні.

Водорозчинні вітаміни

Жиророзчинні вітаміни та їх водорозчинні аналоги*

Полівітамінні препарати

Тіаміну хлорид – В1 Рибофлавін – В2

Кальцію пантотенат – В5 Піридоксину г/х – В6 (Матне В6 – комб.)

Ціанокобаламін – В12

Кальцію пангамат – В15

Фолієва кислота – Вс

Аскорбінова кислота – С

Нікотинова кислота – PP

Рутин – Р

Пірдоксальфосфат

Ліпоева кислота

Ретинол – А Ергокальциферол – D Токоферолу ацетат – Е Менадіон* – К

Вітрум

Прегнавіт

Гексавіт

Ревіт

Геровітал

Триві Плюс

Декамевіт

Таксофіт

Кальцемін

Триовіт

ЛековітС-Са

Ундевіт

Макровіт

Центрум

Рикавіт

Юнікап

Мультигабс

Джунглі з мінералами

Оліговіт

Пексвітал

Піковіт

Механізм дії та фармакодинаміка

Вітаміни є коферментами або їх складовою частиною. Їх недостатність призводить до порушення клітинного метаболізму і розвитку патологічних станів.

Усі вітамінні препарати мають подібний механізм дії: вони компенсують дефіцит коферментів у різних ферментних системах, чим забезпечують високу активність останніх.

Водорозчинні вітаміни

Одними із перших у медицині були вивчені вітаміни групи В.

Тіаміну хлорид – В1

Механізм дії. Тіаміну хлорид є коферментом декарбоксилаз, які беруть участь в окислювальному декарбоксилюванні кетокислот (піровиноградної, кетоглютарової), а також ферменіу пентозофосфатазного способу розпаду глюкози – транскеталази.

У процесі метаболізму вуглеводів, що каталізує тіамін, утворюється велика кількість аденозину і АТФ. Аденозин є ендогенним коронародигопатором і створює умови для поліпшення трофіки в міокарді. Внаслідок цього збільшується забезпечення міокарда енергією, що призводить до підсилення скорочувальної функції міокарда, а через кардіотрофічиу дію вітаміну В1 розвивається кардіотонічна дія.

Нейротропна дія тіаміну пов'язана з його участю у вуглеводному обміні. Завдяки збільшенню вмісту АТФ у ЦНС зменшується час виникнення умовних рефлексів. При пошкодженні периферичних нервових стовбурів тіаміну хлорид нормалізує вуглеводний обмін, зменшує кількість недоокислених продуктів, внаслідок чого зменшується больовий синдром і відновлюються функції нервів.

Фармакодинаміка тіаміну хлориду складається з кардіотрофічної дії, впливу на нервову систему. Гіпоглікемічний ефект пов'язаний з кокарбоксипазою і розвивається внаслідок участі тіаміну в засвоєнні глюкози. Цей ефект здебільшого зустрічається у хворих на цукровий діабет. Однак тіамін не можна використовувати як індивідуальний гіпоглікемічний засіб. Він застосовується разом з інсуліном, що дозволяє зменшити дозу останнього.

Відомо також, що тіамін прискорює фагоцитоз шляхом безпосереднього впливу на фагоцити, тобто регулює вуглеводно – фосфорний обмін цих клітин.

РибофлавінВ2

Механізм дій. В організм рибофлавін надходить з молочними продуктами. Всмокіується в шлунку і в тонкому кишечнику, у стінці кишечника, фосфорилується за допомогою АТФ і перетворюється на коферменти: флавінмононуклеотид (ФМН) і флавінаденіндинуклеотид (ФАД). Ці кофермент входять до складу дегідрогеназ та оксидаз, які беруть участь в окислювально-відновних процесах, та до складу дихальних ферменгів. Ферменти, до складу яких входить рибофлавін, називаються флавіновими ферментами. Флавінові фермент виступають у ролі переносників атомів водню. У залежності від функції флавінові фермент поділяються на три групи:

І група – виконують функцію транспорту водню (електронів) у ланцюзі і тканинного дихання.

ІІ група – беруть участь в обміні білків. Вони каталізують дезамінування амінокислот.

ІІІ група – містять флавін, беруть участь у процесах окислювального фосфорилування.

Фармакодинаміка рибофлавіну витікає з його участі в найважливіших еіапах обміну речовин: у тканинному диханні, обміні і синтезі білків та енергетичному обміні. Вона включає такі ефект: стійкість до гіпоксії, поліпшення утилізації вуглеводів, пластичних процесів та енергоутворення. Рибофлавін при його індивідуальному вживанні не виявляє стимулюючої дії на фагоцитоз, але в поєднанні з гентаміцином цей ефект спостерігається.

Депонується рибофлавін в печінці, нирках, надниркових залозах. Рибофлавін може знаходишся в тканинах у вільному стані, а його нуклеотиди (ФМН і ФАД) завжди міцно зв'язані з білками.

Піридоксину гідрохлоридВ6

Механізм дій. Бере участь у багатьох процесах азотистого обміну: ірансамінування, декарбоксилювання амінокислот, перетворення триптофану та інших кислот.

Піридоксальфосфат бере участь також в обміні глютамінової кислоти, ГАМК, серотоніну, діоксифенілапаніну, в обміні жирів (сприяє переходу ліиолевої кислоти в арахідонову кислоту, яка знижує вміст холестерину та жирів у сироватці крові).

Фармакодинаміка. Препарат має кардіотонічний ефект (поліпшує скорочувальну функцію міокарда й уповільнює ритм серцевих скорочень, посилює дію серцевих глікозидів) та гепатозахисний ефект (поліпшує жовчоутворення, вуглеводний обмін та дезінтоксикаційну функцію печінки).

Стимулює гемопоез: регулює зв'язування заліза з сидерофіліном у крові. Має виражену дію при порушенні лейкопоезу: агранулоцитозі, алейкії, які спостерігаються при променевій хворобі. Регулює процеси збудження у ЦНС.

Магне B6 – комбінований препарат, що містить вітамін В6 і солі магнію. Застосовується у разі дефіциту магнію в організмі, перед початком лікування препаратами кальцію, при спазмофілії, для лікування функціональних прояв депресії. Може використовуватись під час вагітності та лактації.

Ціанокобаламін – В12

Комплексна сполука з координаційним атомом кобальту і ціаногрупою. Синтезується мікроорганізмами в товстому кишечнику людини.

Механізм дії. Ціанокобаламін бере участь у відновленні дисульфід- них груп у сульфгідрильні, активуючи тіолові ферменти. Бере участь у синтезі метальних груп, глютатіону, метіоніну, холіну, нуклеїнових кислот.

Фармакодинаміка. В організмі, який росте, ціанокобаламін сприяє синтезу жирів, а в дорослому – їх утилізації. Він необхідний для процесу кровотворення, для утворення епітеліальних клітин, для функціонування нервової системи (внаслідок впливу на утворення мієліну), росту і процесів регенерації.

Фармакокінетика. Препарат з їжі всмоктується за участю гастромукопротеїду. У крові зв'язується з білками (93%). Депонується в печінці (запас 2 роки).

Кальцію пангамат – B15

Механізм дії. Кальцію пангамат є донором метальних іруп. Це сприяє прояву міотропних властивостей.

Фармакодинаміка. Препарат поліпшує обмін жирів, підвищує засвоєння кисню тканинами, вміст креатин фосфату в м'язах і глікогену в м'язах і печінці. Запобігає явищу гіпоксії, зменшує роз'єднання окислювального фосфорилування.

Фолієва кислота – Вс

Фолієва кислота міститься у листі рослин, вперше виділена в 1941 році, є похідним параамінобензойної і глютамінової кислот.

Механізм дії. Препарат бере участь у синтезі метіоніну та інших амінокислот, в обміні холіну, пуринових і піримідинових основ, нуклеїнових кислот, стимулює кровотворення. Під впливом аскорбінової кислоти перетворюється на фолінову кислоту, яка активніша за фолієву майже в 100 разів.

Фармакодинаміка. Фолієва кислота стимулює кровотворення. Сприяє покращенню трофіки та регенерації пошкоджених тканин.

Аскорбінова кислота – С

Механізм дії. Вітамін С містить два подвійних хімічні зв'язки, що визначає його здатність оборотного окислення з утворенням дегідроаскорбінової кислоти.

Дегідроаскорбінова кислота бере участь у переносі водню, внаслідок чого стимулюються окислювально-відновні процеси. Вітамін бере участь у багатьох біохімічних процесах в організмі. Аскорбінова кислота забезпечує синтез гіалуронової і хондроітинсірчаної кислот, які формують міжклітинну склеюючу речовину хряща. Через відсутність цієї функції виникає ламкість і підвищена проникність капілярної стінки.

Аскорбінова кислота бере участь у процесах гідроксилювання проліну і лізину, які є необхідними для утворення колагену. При С- вітамінній недостатності різко знижується утворення фібробластів, відкладення колагену і утворення основної субстанції кісткової тканини не відбувається, дуже гальмується загоювання ран.

Аскорбінова кислота бере участь у синтезі гормонів кори надниркових залоз. Хоча точна роль аскорбінової кислоти в цих реакціях не встановлена, спостерігається паралелізм між секреторною активністю залоз і зниженням концентрації в них вітаміну С. На цьому ірунтується метод біологічної стандартизації АКТГ.

Аскорбінова кислота забезпечує переведення неактивної фолієвої кислоти в активну – тетрагідрофолієву. Оскільки остання бере активну участь у нуклеїновому обміні, то і вітамін С є необхідним для забезпечення нормальних процесів кровоутворення.

Аскорбінова кислота поліпшує метаболізм ліків у мікросомах клітин печінки, впливає на вуглеводний обмін (регулює його).

Вона стабілізує сульфгідрильні групи тіолових ферментів, затримує передчасне окислення катехоламінів і ряду циклічних амінокислот (тирозин).

Фармакодинаміка. Аскорбінова кислота справляє неспецифічну за- гальностимулюючу дію, бере участь в обміні вуглеводів, холестерину, полегшує зв'язування заліза з білками, підвищує адаптивну здатність організму та стійкість його до інфекцій, стимулює імунітет, зокрема, Т- клітинний імунітет. Аскорбінова кислота самостійно і в присутності біофпавонощів має капілярозміцнюючу дію і сприяє утворенню кісткового мозоля.

Нікотинова кислота – PP

Нікотинова кислота є провітаміном вітаміну PP.

Механізм дії. Нікотинова кислота виконує роль коферментів у реакціях, які контролюють ключові ланки процесів тканинного дихання і всіх видів обміну речовин, тобто бере участь у процесі біологічного окислення, окислювально-відновних реакціях.

Фармакодинаміка включає вплив вітаміну PP на функцію головного мозку, серцево-судинної системи (розширення судин), систем травлення та крові.

Під впливом нікотинової кислоти прискорюється вироблення гальмівних рефлексів, спостерігається розширення судин верхньої частини тіла, зміна біохімічних процесів у міокарді: зниження вмісту піровиноградної та молочної кислот, підвищення глікогену та АТФ. Таким чином, поліпшується вуглеводний та енергетичний обміни в міокарді, що забезпечує кардіогрофічний ефект вітаміну. З другого боку, поліпшується мікроциркуляція, що створює сприятливі умови для постачання міокарда киснем і поживними речовинами. Крім того, вітамін поліпшує функцію печінки, справляє гіпоглікемічний ефект і активізує систему зсідання крові, поліпшує продукцію тироксину, стимулює кору надниркових залоз.

Рутин – Р

Р-вітамінна активність характерна для біофлавоноїдів.

Механізм дії. Подібно до аскорбінової кислоти флавоноїди можуть утворювати редокс-систему, яка уповільнює окислення катехоламінів і вітаміну С, посилюючи їх активність.

Фармакодинаміка. Рутин здатний сам, а ще краще, у поєднанні з іншими речовинами-вітамінами (вітамін С), запобігати ламкості і підвищеній проникності стінок кровоносних судин. В експерименті з парентеральним введенням препарату виявлена його здатність підвищувати стійкість організму до гострого кисневого голоду.

Ліпоева кислота

Механізм дії: ліпоєва кислота є коферментом, який бере участь в окислювальному декарбоксилюванні піровиноградної кислоти і α- кетокислот відіграє значну роль у процесі утворення енергії в організмі.

Фармакодинаміка. За характером біохімічної дії ліпоєва кислота наближається до вітамінів групи В. Вона наділена антиоксидантною активністю, бере участь у регулюванні ліпідного та вуглеводного обміну, справляє ліпотропний ефект, впливає на обмін холестерину, покращує функцію печінки, справляє дезінтоксикаційну дію при різних інтоксикаціях.

Кальцію пантотенат – В5

Кальцію пантотенат – кальцієва сіль пантотенової кислоти.

Механізм дії: в організмі пантотенова кислота входить до складу коферменту А, який відіграє важливу роль у процесах ацетилювання та окислення. Вона бере участь у вуглеводневому та ліпідному обмінах, у синтезі ацетилхоліну. Впливає на тканинний обмін.

Жиророзчинні вітаміни

Ретинол - А

Вітамін А – об'єднана назва групи ретиноїдів (ретинол, региналь, релінова кислота).

В організмі вітамін А надходить з їжею або у вигляді провітаміну – каротину (ока рослинного походження), або у вигляді ефірів ретинолу (їжа тваринного походження).

Механізм дії. У клітинах органів-мішеней ретиноїди з'єднуються з цитоплазматичним рецептором і утворюють комплекс, який проникає в ядро, де вони діють на гени, що призводить до синтезу специфічних білків (ферментів) або структурних компонентів тканин. Ретиналь бере участь у побудові зорового пурпуру. Він сполучається зі специфічним білком сітківки – оксином, утворюючи родопсин. Під впливом енергії світла родопсин розщеплюється, утворюючи люміродопсин і метародопсин. Останній приєднує воду і розпадається на початкові компоненти: ретиналь і опсин. Енергія, що виділяється при розщепленні родопсину, збуджує рецептори зорового нерва.

Ретинол також сприяє закріпленню глікогену в м' язах, серці і печінці, стимулює перетворення пірувату і регулює обмін фосфоліпідів.

Фармакодинаміка. В організмі ретиноїди виконують різні функції. Ретиноєва кислота необхідна для диференціювання епітелію.

Ретинол стимулює синтез ферментів, необхідних для активації сульфатів, які входять до склада кислих мукополісахаридів, таурину, гепарину, сульфоцереброзидів. Вітамін А стимулює фагоцитоз, бере участь у регуляції синтезу антитіл, факторів неспецифічної резистентності організму, сома- томединів, статевих гормонів, ферментів епітеліальних тканин. Таким чином, вітамін А стимулює зір, поліпшує енергозабезпечення скелетних м'язів і внутрішніх органів, стимулює епітелізацію і запобігає надлишковому ороговінню епітелію (гіперкератоз).

ЕргокальциферолD

Д-вітамінною активністю характеризується група речовин – ізомерів. Серед них п'ять природного походження і один – синтетичний. Найбільш активні форми рослинного походження – ергокальциферол – D2 і холекаль- циферол – D3.

Механізм дій. Ергокальциферол призводить до зниження концентрації кальцію в крові, що викликає гіперпродакцію паратиреоїцину, який знижує реабсорбцію фосфату і амінокислот у ниркових канальцах, забезпечує перенос кальцію з просвіту кишок у плазму, а з плазми – в кісткову тканину. Вітамін D нормалізує утворення лимонної кислоти.

Фармакодинаміка виявляється в нормалізації кальцієвого і фосфорного обміну.

ТокоферолЕ

У природі існує декілька токоферолів. У медицині застосовується альфа-токоферол.

Механізм дії. Токоферол – антиоксидант, гальмує окислення ліпідів, нуклеїнових кислот і стероїдів, бере участь у процесах синтезу білка та гема, проліферації клітин, тканинному диханні.

Фармакодинаміка. Вітамін Е нормалізує білковий обмін, справляє мембранопротекторну дію, регулює функцію репродуктивних органів, гальмує розвиток атеросклеротичних змін в аорті. Токоферол покращує кровообіг і обмін речовин у тканинах пародонта.

Вітамін К

Природні вітаміни групи К : К1 – філохінон; К2 – менахінон.

Механізм дії. Вітамін К стимулює в печінці синтез протромбіну, проконвертину та рад інших факторів зсідання крові, сприяє Синтезу АТФ, креатин фосфату, раду ферментів.

Фармакодинаміка вітаміну К виявляється в прискоренні зсідання крові (антигеморагічна дія).

Таким чином, усі вітаміни беруть участь в обміні білків, жирів, вуглеводів, окислювально-відновних процесах.

Рибофлавін, ретинол беруть участь в утворенні зорового пурпуру.

Нікотинова кислота, ретинол, токоферолу ацетат регулюють трофічні процеси в шкірі.

Тіаміну хлорид, рибофлавін, кальцію пантотенат, піридоксину г/х, ціанокобаламін впливають на проведення нервового імпульсу.

Тіаміну хлорид, піридоксину dx, кальцію пангамат, піридоксальфосфат, ліпоєва кислота, токоферолу ацетат виявляють кардіотрофічну дію.

Аскорбінова кислота, менадіон, тіаміну хлорид, ціанокобаламін беруть участь у процесі зсідання крові.

Аскорбінова кислота, рутин, токоферолу ацетат нормалізують проникність судинної стінки.

Аскорбінова кислота, рутин, ретинол, токоферолу ацетат, триовіт наділені антиоксидантною дією.

Ретинол, ергокальциферол регулюють фосфорно-кальцієвий обмін.

Аскорбінова кислота, ретинол, токоферолу ацетат беруть участь у процесах регенерації.

Ліпосва кислота, аскорбінова кислота, ціанокобаламін, піридоксину г/х наділені гепатозахисною дією.

Нікотинова кислота поліпшує мікроциркуяяцію.

Рибофлавін, піридоксину г/х, ціанокобаламін, фолієва кислота, аскорбінова кислота, піридоксальфосфат, токоферолу ацетат стимулюють кровотворення.

Показання до застосування та взаємозамінність

Гіповітамінози (усі вітамінні препарати).

Захворювання шкіри (тіаміну хлорид, рибофлавін, кальцію пантотеиат, піридоксину г/х, ціанокобаламін, кальцію пангамат, ретинол, піридоксальфосфат, токоферолу ацетат).

Порушення зору (ретинол, токоферолу ацетат, рибофлавін), рахіт (ретинол, ергокальциферол).

Захворювання печінки (тіаміну хлорид, кальцію пантотенат, піридоксину г/х, ціанокобаламін, кальцію пангамат, аскорбінова кислота, менадіон, піридоксальфосфат, ліпоєва кислота).

Неврити, невралгії (тіаміну хлорид, кальцію пантотенат, піридоксину г/х, ціанокобаламін).

Гастрити, виразка шлунка (тіаміну хлорид, кальцію пантотенат, руган, ретинол).

Променева хвороба, лейкемія (рибофлавін, ціанокобаламін, фолієва кислота, рутин).

Анемії (піридоксину г/х, ціанокобаламін, фолієва кислота, рибофлавін, аскорбінова кислота, піридоксальфосфат, токоферолу ацетат).

Геморагічні діатези, кровотечі (аскорбінова кислота, рутин, менадіон).

Порушення функції статевих залоз (токоферолу ацетат);

Ішемічна хвороба серця (тіаміну хлорид, піридоксину г/х, нікотинова кислота, ліпоєва кислота, кальцію пангамат, піридоксальфосфат);

Хронічна серцева недостатність (тіаміну хлорид, піридоксину г/х, фолієва кислота, піридоксальфосфат, токоферолу ацетат).

Дисбактеріоз (рибофлавін, піридоксину г/х, ціанокобаламін, аскорбінова кислота).

Гіпотрофія (рибофлавін, кальцію пантотенат, піридоксину г/х, ціанокобаламін, аскорбшова кислота, ретинол, токоферолу ацетат).

Атеросклероз (піридоксину г/х, кальцію пангамат, нікотинова кислота).

Вагітність, лактація (рибофлавін, піридоксину г/х, аскорбінова кислота, токоферолу ацетат).

Гіпоксія (рибофлавін, кальцію пангамат, аскорбінова кислота, нікотинова кислота).

Спазми судин головного мозку та кінцівок (нікотинова кислота).

Спазмофілія (магне В6).

Депресія, неврози (магне В6).

Побічна дія

При застосуванні вітамінів можливе виникнення:

Тіаміну хлориду – анафілактичний шок, алергійна реакція може набувати форми кишкової геморагії, нападів бронхіальної астми з судомами. У легких випадках – пошкодження шкіри і слизових оболонок, кропивниця, свербіж, набряк Квінке.

Кальцію пантотечату нудота, блювання, болісність у місці введення, рідко – поява інфільтратів.

Піридоксину, піридоксапьфосфату алергійні реакції.

Нікотинової кислоти – почервоніння обличчя, запаморочення голови, відчуття жару, кропивниця.

Ціанокобаламіну збудження, тахікардія, біль в області серця, алергійні реакції.

Аскорбінової кислоти зменшується проникність капілярів і гістогематичних бар'єрів, розвивається протромбінемія, зменшується кількість еритроцитів, розвивається нейтрофільний лейкоцитоз, порушується активність тканинних дегідрогеназ.

Ліноевої кислоти біль в епігастральній області, алергійні реакції.

Препаратів ретинолу – розвиток гострого і хронічного гіпервітамінозу. При цьому можливе різке підвищення тиску спинномозкової рідини, блювання, підвищення збудливості ЦНС, сухість у роті і зменшення кісткової тканини і печінки.

Ергокальциферолу – можливе гостре отруєння. При цьому спостерігається ригідність м'язів і спонтанні посмикування. Хронічне отруєння ергокальциферолом характеризується загальною слабкістю, нудотою, підвищенням температури тіла, сонливістю, пригніченням свідомості, різким зниженням апетиту, підвищенням спраги. Біль у животі супроводжуєшся поносом або запором.

При внутрішньом'язових ін'єкціях токоферолу – болісність, поява інфільтратів та алергічні реакції.

Протипоказання

Застосування вітамінів протипоказане хворим з алергічними захворюваннями.

Ціанокобаламін протипоказаний при гострій тромбоемболії, еритремії, еритроцитозі.

Нікотинова кислота – при виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки, у разі виражених порушень функції печінки, подагри і гіперурикемії.

Протипоказаннями до застосування ергокальциферолу є туберкульоз легенів, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, захворювання печінки і нирок, декомпенсація серця.

У перші 3 місяці вагітності не рекомендується застосовувати препарати ретинолу.

Менадіон протипоказаний при підвищеному зсіданні крові і тромбоемболії.

Магне В6 у разі вираженої ниркової недостатності.

Фармакобезпека

Вітамін А несумісний з хлористоводневою, ацетилсаліциловою кислотами і його треба застосовувати з обережністю хворими на нефрити, з захворюваннями серця, при вагітності.

Вітамін В1 несумісний з вітамінами PP, С, В12, В6, симпатоміметиками, саліцилатами, тетрацикліном, гідрокортизоном.

Розчин вітаміну В1 не можна вводити в одному шприці з розчинами, які містять сульфіти.

Вітамін В2 несумісний з вітаміном В12 – тому що змінюють метаболізм один одного.

Лікування великими дозами вітаміну В2 через його погану розчинність може викликати закупорку канальців нефрону.

Вітамін В6 несумісний з вітамінами В1, В12, еуфіліном, кофеїном.

Вітамін В12 несумісний з аміназином, хлористоводневою, ацетилсаліциловою кислотами, вітамінами PP, С, В1, В6, В2, гентаміцином.

Вітамін С несумісний з вітамінами В1, В12, еуфіліном, димедролом, дибазолом, саліцилатами, тетрацикліном, симпатоміметиками,

гідрокортизоном, пеніциліном, препаратами заліза, гепарином, непрямими антикоагулянтами.

Вітамін D несумісний з хлористоводневою кислотою, вітаміном Е, і саліцилатами, тетрацикліном, симпатоміметиками, гідрокортизоном.

Вітамін PP несумісний з вітамінами В1, В12, В6, еуфіліном, саліцилатами, тетрацикліном, симпатоміметиками, гідрокортизоном.

Тривале приймання вітаміну PP може призвести до жирової дистрофії печінки.

Щоб запобігти побічним явищам, вітамін PP потрібно приймати відразу після їди або призначати нікотинамід, який не викликає згаданих небажаних ефектів.

У разі тривалого призначення кислоти нікотинової у високих дозах може розвинутись жирова дистрофія печінки. Щоб запобігти цьому ускладненню, треба приймати продукти, багаті на метіонін (сир).

Одночасне застосування токоферолу і строфантину у випадках гострої недостатності серця і гіперхолестеринемії значно покращує функцію міокарда, запобігає інтоксикації глікозидами.

Фолієва кислота несумісна з сульфаніламідами.

Перед їдою спід вживати ревіт.

Після їди вживають аскорбінову і нікотинову, ліпоєву кислоти, піридоксапьфосфат, ретинол, ергокальциферол, гексавіт.

Перелік препаратів

Водорозчинні вітаміни

INN,(Торгова назва)

Форма випуску

Аскорбінова кислота (Вітамін С, Біовіталь Вітрум Вітамін С, Редоксон, Слоу-сі, Таксофіт-Вітамін С, Фармацитрон, Цебіон Целаскон, Цетебе

табл. дисп. 1,0; драже 0,05; р-н д/і 5; 10%; табл.0,025; 0,05; 0,1; табл. жев. 0,5; капс. 0,5

Вітамін Р (Кверцетин, Рутин)

табл. 0,02

Кальцію пангамат (Вітамін В15, Капьгам)

табл. 0,05

Кальцію пантотенат (Вітамін В5)

р-н д/і 0,1 г/мл; табл. 0,01

Ліпоєва кислота (Еспа-Ліпон ін'єкції)

р-н д/і 0,5%; табл. вкр. об. 0,012; ),025

Матне В6

табл. вкр. об., р-н д/внут. застое.

Нікотинова кислота (Ендурацин, Вітамін PP)

табл. вкр. об. 0,2; р-н д/і 0,01 г/мл; табл. 0,05

Піридоксапьфосфат

р-н д/і 0,003; 0,01; 0,02; 0,05%

Піридоксину г/х (Вітамін В6)

р-н д/і 0,01; 0,05; 0,1 г/мл; табл. 10; 40; 50 мг

Рибофлавін (Вітамін В2, Рибофлавін мононуклеотид)

табл. 2; 10 мг; р-н д/і 1 %

Тіаміну хлорид (Тіабене, Тіаміну бромід Вітамін В1)

р-н д/і 3; 5; 6%; драже 25; 50 мг

Фолієва кислота (Апо-Фолік) (ВЛ

табл. 1; 5 мг

Ціанокобаламін (Вітамін Вц, Додекс, Ней- робене)

табл. 0,03; 0,1; 0,2; 0,5 мг; р-н д/ 0,1 мг/мл

Жиророзчинні вітаміни

Ергокальциферол (Вітамін D)

D-н д/і 0,0625; 0,125; 0,5%

Менадіон (Вітамін К, Вікасол)

табл. 0,015; р-н д/і 1%

Ретинол (А-Мульсин форте, Вітадрал, Вітамін А, Ретинолу ацетат, Ретинолу пальмітат)

капс. 8000; 10000; 25000; 50000 VIO; драже 1,14; 1,32 мг; олійн. р-н д/і 5000; 25000 МО/мл

Токоферолу ацетат (Альфа-Токоферол- Ацетат, Біовіталь Вітамін Е, Вітрум Вітамін Е, Сант-Е-Гал, Токофарм, Токофер, Евітол)

капс. 0,1; 0,2; 0,4; олійн. р-н д/і 5; 10; 30%; р-р per os 5; 10%; драже 3,15

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >