< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологія застосування органічних добрив

Тверді добрива вносять за прямоточною і перевалочною технологіями. При невеликих дозах і малих відстанях від гноєсховища до поля застосовують прямоточну технологію. За великого виходу гною на тваринницьких комплексах, звідки його вивозять на поля цілий рік і складають у штабелі, а потім в оптимальні агротехнологічні строки вносять гноєрозкидачами – перевалочну.

Рідкі органічні добрива транспортують із прифермських сховищ і розподіляють по полю спеціальними машинами або перекачують на поле трубопроводом за прямоточною технологією на відстань до 5 км. При перевантажувальній технології добрива з прифермських сховиш доставляють великотоннажними транспортними засобами і перевантажують у машини для поверхневого або внутрішньо- ґрунтового внесення за віддалення полів понад 5 км. За перевалочною технологією рідкі органічні добрива транспортують із прифермських сховиш у польові трубопроводами або великотоннажними цистернами. З них добрива розподіляють по полю в оптимальні строки цистернами-розкидачами або трубопровідною системою напуском чи дощуванням. Застосовують за віддалення полів більш як на 5–7 км.

Технологія застосування добрив з поливною водою

Внесення мінеральних добрив з поливною водою називають фертигацісю. Цей захід проводять як до сівби, так і в період вегетації рослин. Висока ефективність методу досягається внаслідок збільшення коефіцієнта використання елементів живлення добрив, зниження концентрації ґрунтового розчину та підтримання його на певному рівні, надходження елементів живлення в доступній формі відповідно до біологічних потреб рослин.

Технологія диференційованого (точного) застосування добрив

Точне землеробство стосовно застосування добрив означає їх внесення в ґрунт з урахуванням неоднорідності вмісту рухомих сполук елементів живлення по площі поля. Згідно з досвідом господарств, де точне землеробство вже впроваджено, добрива вносять з урахуванням трьох рівнів забезпеченості елементами живлення (табл. 7.10).

Таблиця 7.10. Нормативний вміст рухомих сполук елементів живлення в ґрунті для точного внесення добрив (І. П. Яцук, С. А. Балюк. 201.))

Показник

Забезпеченість фунту

Норма внесення

Азот мінеральних сполук:

0

За виносом із запланованим урожаем

Так само + додаткова кількість за рахунок варіанта 0

Уміст рухомих сполук фосфору і калію в фунті

Висока й дуже висока

0

Середня і піл виш єна

За виносом із запланованим урожаем

Низька і дуже низька

За виносом із запланованим урожаем

урожаем

На першому з них (з найвищим умістом елементів живлення га за умови забезпеченості, близької до потреб вирощуваної культури) добрива не вносять. На другому (за середньої забезпеченості) – добрива вносять із розрахунку на винос їх запланованим урожаєм. На третьому (з найнижчим умістом) – така сама кількість, як і в попередньому варіанті, плюс деяка додаткова кількість, щоб не допустити зниження родючості ґрунтів, і, по можливості, навіть трохи її підвищити. Застосування технології точного внесення окремого виду добріша вважають ефективним, якщо показник варіації вмісту рухомих сполук елемента живлення по площі поля перевищує 20 %.

Використання точних способів унесення добрив дає змогу не тільки зекономити туки (за рахунок частини поля з підвищеним умістом рухомих сполук елементів живлення), а й цілеспрямовано підвищувати родючість ділянок поля, де вона низька.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >