Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ І ЗАДАЧІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Дефініція, об'єкти та суб'єкти логістичного менеджменту Сутність логістичного підходу до управління ланцюгами "постачання — виробництво — реалізація — споживання" Перспективи розвитку логістичного менеджменту в Україні ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОПСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Еволюція методології логістичного менеджмент Управлінські рішення в умовах маркетингово-логістичної взаємодії НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ Сутність логістичного підходу до управління потоковими процесами Принципи логістичного управлінняСистемно-процесний принципВідтворювально-оптимізаційний принципВаріативно-ситуаційний принципДирективно-динамічний принцип передбачаєФункціонально-вартісний принцип Логістична єдність принципів управління у сучасному бізнес-середовищі СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Геоекономічна спрямованість логістичних стратегій Сутність та етапи розбудови стратегії логістичного управління Оперативно-тактичні методи та інноваційні технології розвитку логістичної діяльності Стратегія формування логістичної цінності продукції СИСТЕМА ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Структура системи логістичного менеджменту Організаційно-економічний механізм адміністрування та партнерської взаємодії господарюючих суб'єктів у системі логістичного управління ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЛОПСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Виробничі функції логістики та функції управління логістикою Функція логістичного цільополягання Функція стратегічного та оперативно-календарного планування і бюджетуванняОперативно-календарне планування Функція організації логістичних системЛогістичні мережі, центриМіжнародні транспортні системи Функція мотивації логістичної діяльності Функція координації та синхронізації логістичної діяльності Функція логістичного контролінгу МЕТОДИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ Класифікація методів і показників ефективності логістичного управління Нормативно-правова база управління логістичними системами і процесами. Соціально-психологічні методи логістичного управління Технолого-організаційні методи логістичного управління Економічні методи логістичного управління ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ З ЛОГІСТИКИ Завдання і зміст підготовки та перепідготовки менеджерів з логістики Вимоги ринку праці до професійних менеджерів з логістики Класифікація персонал-технологій відбору, підготовки та організації праці логістичного персоналу Система сертифікації фахівців з логістичного управлінняСертифікати SOLE (The International Society of Logistics - Міжнародне товариство логістики)Сертифікати ELA (European Logistics Association - Європейської логістичної асоціації)
 
Наст >