< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функція організації логістичних систем

Функція організування логістичної діяльності включає два аспекти:

по-перше, формування статики управління логістики, тобто створення структури логістичної мережі за рівнями постачальників і споживачі (елементами логістичного ланцюга є виробники ресурсів чи продукції, логістичні служби та логістичні центри, дистриб'ютори, споживачі);

по-друге, побудову динамічної розпорядчої системи

формування, передачі та реалізації логістичного управлінського рішення.

В рамках формування статики логістичного управління розглядаються такі його об'єкти:

 • - комплексна логістична система управління логістичним потоком;
 • - логістичні мережі, до структури яких належать постачальники, виробники та дистриб'ютори;
 • - логістичні структури підприємств зі спеціалізацією за основними фазами логістики (етапами логістичного процесу).

Логістичним процесом є упорядкована на осі часу послідовність (алгоритм) логістичних операцій, спрямована забезпечити споживача продукцією відповідного асортименту і якості, необхідної кількості у потрібний час та місце [44].

Логістичні мережі, центри

Проектування дистрибутивних мереж (ПДМ) по технології LFA. Оптимальне співвідношення досяжного рівня обслуговування клієнтів (Customer service) і величини

логістичних витрат (Logistics costs) визначають ефективність дистрибутивної мережі компанії. Проектування дистрибутивних мереж за технологією LFA дозволяє розраховувати оптимальну схему дистрибуції для конкретних категорій товару, у конкретних ринкових умовах, на конкретних географічних територіях, з обліком конкретної маркетингової стратегії компанії.

Роль дистрибуції у загаченому ланцюзі постачань компанії

Дистрибуція є істотною частиною загального ланцюга постачань компанії, що охоплює потоки готової продукції від виробничих майданчиків або складів постачальників до кінцевих споживачів. Дистрибуція (розподіл) займає місце ключового фактора в прибутку компаній, оскільки саме тут формується компроміс між логістичними витратами й рівнем обслуговування споживачів.

Оптимальна система дистрибуції прагне ефективно реалізувати маркетингову стратегію компанії, спрямовану на досягнення певного рівня обслуговування кінцевого споживача: одні компанії накопичують запаси на складах у безпосередній близькості від споживачів для оперативної прямої доставки товару споживачеві, інші компанії роблять ставку на тривалу доставку товару на підставі розміщеного споживачем замовлення безпосередньо з виробництва.

Проектування дистрибутивних мереж дозволяє розрахувати оптимальну схему дистрибуції для конкретних категорій товару, у конкретних ринкових умовах, на конкретних географічних територіях, з обліком конкретної маркетингової стратегії компанії.

Визначальні фактори

Співвідношення досяжного рівня обслуговування клієнтів і загального обсягу витрат на систему дистрибуції визначають корпоративну стратегію розподілу:

 • - рівень обслуговування клієнтів (Customer service level): час реагування, широта товарного асортименту, наявність товару у продажу, досвідченість клієнта (простота розміщення замовлення), відслідковування проходження замовлення клієнтом, можливості й простота повернення товару
 • - витрати дистрибутивної мережі: витрати на зберігання й складську обробку, витрати на транспортування, витрати на керування запасами, витрати IT забезпечення управління дистрибуцією.

Проектування дистрибутивної мережі

Мета стратегічного проектування дистрибутивної мережі складається у розробці моделі, яка визначає найбільш економічно доцільний спосіб розподілу товару при стабільних або зростаючих потребах клієнта.

Проектування дистрибутивної мережі дозволяє отримати відповідь на головне питання, як максимізувати прибуток і поліпшити якість сервісу, і конкретно на питання:

 • - Кількість, географічне місце розташування, роль і обсяг складів?
 • - Яких клієнтів буде обслуговувати кожний склад, яким способом розміщають замовлення й здійснюють доставку?
 • - Як формують й розподіляють замовлення на поповнення запасів?
 • - Які типи й способи транспортування будуть відповідати необхідному рівню обслуговування клієнтів?
 • - Як кількісно визначити ступінь відповідності рівня логістичних витрат і рівня обслуговування клієнтів?

Рівні задач та рішень

Стратегічний: розробка корпоративної моделі ланцюга постачань, позиціонування логістики в структурі керування компанією; проектування дистрибутивної мережі; IT забезпечення управління дистрибуцією.

Тактичний: розробка типової моделі регіональної підмережі дистрибуції; розробка процедур і документообігу, система планування; визначення транспортних стратегій; визначення стратегій управління запасами (inventory policies); динамічна модернізація розподільної мережі (Dynamic Distribution Network Re-design); логістичне проектування складу (дистрибутивного центру).

Операційний: проектування, будівництво або модернізація складів; впровадження процедур і документообігу; впровадження системи КРІ у логістиці компанії; впровадження системи керування складом (WMS), системи управління перевезеннями (TMS) і т.п.

Етапи проектування дистрибутивної мережі по технології LFA

 • 1)Логістичний аудит дистрибутивної мережі:
  • - збір та аналіз даних та інформації про історію теперішнього становища операцій
  • - аналіз рівня забезпечення вимог клієнтів (customer service levels)
  • - прийняття допущень, пов'язаних із планом розвитку
  • - формалізація поточної системи дистрибуції
  • - формулювання рекомендацій з поточної модернізації системи дистрибуції
 • 2) Моделювання дистрибутивної мережі відбувається за такими етапами
 • - прийняття допущень, пов'язаних з побудовою моделей
 • - розробка моделі поточної системи дистрибуції, верифікація моделі, розрахунок показників з урахуванням плану розвитку
 • - розробка альтернативних схем і побудова альтернативних моделей.
 • 3)Вибір оптимальної моделі і її впровадження
 • - порівняння, аналіз, оцінка й вибір оптимальної моделі
 • - розробка генерального плану впровадження
 • - контроль впровадження
 • - оцінка функціонування впроваджуваної моделі
 • 4) Впровадження системи динамічної модернізації розподільної мережі:
  • - визначення і формалізація функції постійного моніторингу й аналізу логістичних параметрів дистрибутивної мережі
  • - модернізація дистрибутивної мережі

Робота логістичного центру повинна бути побудована за такими основними принципами [26]:

по-перше, пропозиція максимально повного переліку транспортних і супутніх послуг на основі договірних відносин з кожним учасником логістичного ланцюга (формування банку даних логістичних ланцюгів);

по-друге, організація комплексного транспортного обслуговування на основі єдиного договору на комплексне обслуговування і єдине замовлення на всі послуги, формування завдань для учасників логістичного ланцюга на підставі замовлення користувача транспортних послуг, централізований контроль виконання замовлення;

по-третє, максимальна стандартизація та уніфікація перевізних й інших документів, необхідних для виконання перевезення, що застосовуються учасниками логістичних ланцюгів, з метою забезпечення можливості створення єдиного інформаційного простору;

по-четверте, єдина маркетингова стратегія і тактика учасників логістичного ланцюга на ринку транспортних послуг, спільне проведення дослідження ринків і маркетингових заходів, що забезпечують просування всіх учасників логістичного ланцюга на ринку транспортних послуг і формування попиту на комплексні транспортні послуги;

по-п'яте, географічний розподіл структурних підрозділів МТЛЦ з метою максимального охоплення ринку транспортних послуг, виконання оперативного управління роботою логістичних ланцюгів у місцях формування вантажопотоків та їх перетину,

по-шосте, організація співробітництва з українськими і міжнародними організаціями, шо займаються питаннями транспортної логістики,

по-сьоме, побудова роботи на основі світових стандартів і міжнародних договорів, угод, конвенцій;

по-восьме, інтеграція з міжнародними логістичними центрами і забезпечення інформаційного обміну з ними,

по-дев'яте, підвищення ефективності транспортних послуг через зниження частки невиправданого трафіка (при неповному завантаженні);

по-десяте, стандартизація інформаційної взаємодії МТЛЦ з учасниками логістичних ланцюгів.

Основні функції МТЛЦ повинні забезпечити реалізацію нових видів послуг і задоволення підвищених вимог користувачів транспортних послуг, комплексності та якості обслуговування з урахуванням принципів "усі послуги в одному місці", доставка вантажу "від дверей до дверей", "точно в термін" і з "мінімальними витратами".

Логістичний центр реалізує свої задачі через партнерів - учасників логістичного ланцюга. Партнерами МТЛЦ можуть бути організації транспорту, митні органи, термінали, страхові компанії, банки та інші підприємства транспортних і супутніх послуг (рис. 6.3).

 Функціональне оточення логістичних центрів

Рис. 6.3. Функціональне оточення логістичних центрів.

Такий центр повинен організовувати та виконувати на найсучаснішому рівні всі необхідні основні операції з переробки і транспортування вантажів з наданням таких видів послуг: складські, транспортно-експедиторські, митно-брокерські, страхування транспортних засобів і персоналу, банківські, консигнаційна торговельна діяльність, технічне обслуговування автотранспорту, обслуговування техперсоналу і водіїв автотранспорту та інші супутні види послуг.

Функціональна діяльність логістичного центру охоплює такі сфери,

 • - організація транспортних логістичних ланцюгів;
 • - контроль виконання логістичних ланцюгів;

Організацію роботи МТЛЦ здійснюють на основі

планування і раціональної доставки (перевезення) вантажів (товарів) від місць їх виробництва і до місць споживання шляхом розрахунку та реалізації оптимальних транспортних логістичних ланцюгів.

Необхідною умовою створення та функціонування логістичного центру є організація інформаційної підтримки, котра повинна повністю забезпечити взаємодію клієнтів та партнерів ЛЦ, а також розрахунок оптимального маршруту перевезень та контроль графіка доставки, ведення розрахунків з усіма учасниками перевезення та виконання інших встановлених функцій МТЛЦ.

Насамперед, необхідно встановити в лоті стичному центрі устаткування телекомунікаційного сервера, що має регулярний зв'язок з аналогічними серверами транспортних підприємств країн, які беруть участь у міжнародних перевезеннях вантажів. При цьому транспортна інформаційна служба на території кожної з країн зможе надавати послуги стосовно маркетингових і інформаційних досліджень, а абонентські пункти зацікавлених організацій і фірм можна буде прямо підключати до комунікаційного сервера логістичного центру управління транспортно-експедиційним процесом.

Враховуючи те, що ринкові відносини пред'являють до транспорту високі вимоги до прискорення доставки вантажу при мінімізації витрат на транспортування, підвищення якості і надійності перевезень і, в цілому до зменшення транспортної складової в собівартості продукції, одним із новітніх напрямків підвищення ефективності і конкурентоздатного транспортного комплексу є застосування нових інформаційних технологій шляхом використання інформаційної системи організації вантажних перевезень аукціонним способом, що може бути інтегрована з торговельними, транспортними інформаційними системами, фрахтовими біржами і, яка здатна спростити і мінімізувати витрати на час і матеріальні ресурси на виконання й організацію всього комплексу робіт.

Важливою функцією діяльності ЛТЦ є контроль виконання транспортних логістичних ланцюгів, який здійснюють на основі даних, наданих партнерами, що забезпечують надання транспортних послуг, по ходу і завершенню виконання етапів (ланок) транспортно-логістичного ланцюга.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >