< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РОЗЛАДИ МИСЛЕННЯ

Мислення — психічний процес, за допомогою якого людина відтворює найважливіше в явищах навколишнього світу, усвідомлює їхній взаємозв'язок. Воно дає змогу забезпечувати рівень суджень, узагальнення фактів, висновків, нагромадити знання, вибудовувати гіпотези, теорії, вирішувати завдання, які ставить особистість і суспільство. Мислення — активна функція інтелекту.

Більшість учених-психіатрів розрізняють патологію мислення за темпом, зв'язком асоціацій (формою) і змістом.

Класифікація розладів мислення

Розлади мислення за темпом перебігу асоціацій

 • 1. Прискорене. 4. Деталізоване (в'язкість).
 • 2. Ментизм. 5. Зупинка мислення (шперунг).
 • 3. Сповільнене.

Розлади мислення за зв'язком асоціацій (формою)

 • 1. Резонерське. 6. Символічне.
 • 2. Паралогічне. 7. Персевераторне.
 • 3. Атактичне. 8. Аутистичне (дереїстичне).
 • 4. Незв'язне (інкогерентне). 9. Кататимне (кататимічне, афективне).
 • 5. Розірване. 10. Конкретне (формальне, примітивне).

Розлади мислення за змістом асоціацій Хворобливі ідеї:

 • а)маячні; в) надцінні, домінантні;
 • б)маячноподібні; г) нав'язливі.

Класифікація маячних ідей за змістом

 • 1. Маячні ідеї переслідування:
  • а)стосунків; ґ) звинувачення;
  • б)фізичного, психічного впливу; д) ревнощів;
  • в)отруєння; е) кверулянтські (сутяжницькі);
  • г)втрати, шкоди, пограбування; є) еротичні.
 • 2. Маячні ідеї величі:
  • а)багатства; в) винаходу і відкриття;
  • б)високого походження; г) реформаторства.
 • 3. Маячні ідеї самоприниження:
  • а)гріховності; в) нігілістичні;
  • б)самозвинувачення; г) одержимості.

Маячні ідеї (маячіння) за механізмом утворення

 • 1. Інтерпретативне, маячіння тлумачення (паранояльне, або параноїчне).
 • 2. Несистематизоване, чуттєво-образне (параноїдне).

Розлади мислення за темпом перебігу асоціацій

Мислення прискорене — це стан, за якого збільшується кількість асоціацій, думок, уявлень, прискорюється їхній плин. Мова стає непослідовною: не закінчивши однієї думки, хворий переходить до іншої (“стрибання думок”, “стрибання ідей”). Типовим є втрата об'єкта міркувань. Судження хворих поспішні, поверхові, однобокі. Прискорене мислення спостерігають при маніакальних станах, алкогольному сп'янінні.

Ментизм — мимовільний, безперервний і некерований плин думок, уявлень, спогадів, образів, який має обтяжливий зміст. Хворий не може зосередитися на жодній думці. Ментизм характерний для синдрому Кандинського—Клерамбо.

Мислення сповільнене розвивається внаслідок гальмування процесу виникнення асоціацій. Характеризується меншою кількістю ідей, повільним формуванням думки й уявлення. Мовлення хворого стає також повільним з тривалими паузами. Хворі суб'єктивно відчувають утруднення мислення. Скаржаться, що в них мало думок, що не можуть закінчити думку, довести своє міркування до логічного завершення. Сповільнене мислення спостерігають при депресивних і астенічних станах.

Мислення деталізоване (докладність, в'язкість мислення) характеризується тугорухомістю, утрудненням під час переходу від однієї думки до іншої, втратою здатності виокремити головне від другорядного. Мислення хворих сповільнене, інертне, фіксоване на певних деталях, дрібницях. У їхніх судженнях переважають випадкові подробиці, що не стосуються основної думки. Деталізоване мислення характерне для пацієнтів з епілептичною деменцією й олігофренією.

Зупинка мислення (шперунг; від нім. Sperrung — загорода, зупинка) — раптова короткочасна мимовільна зупинка плину думок, яку легко виявити під час розмови, коли хворий раптом замовкає. Згодом він пояснює це тим, що в нього відбулася затримка мислення. Спостерігають у хворих на шизофренію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >