< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСНОВНІ ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ

Хвороба ніколи не проявляється окремим симптомом. Під час аналізу її клінічної картини помічають взаємопов'язані симптоми, що утворюють синдром. Будь-який хворобливий процес має певну динаміку, і в межах синдрому завжди існують симптоми, які вже сформувалися, а також ті, що перебувають у стадії становлення.

Синдром — це сукупність взаємопов'язаних симптомів, що мають спільний патогенез.

У синдромі співіснують як позитивні психічні розлади (астенічні, афективні, невротичні, маячні, галюцинаторні, кататонічні, судомні), так і негативні (деструкція, випадіння, дефект). Позитивні симптоми завжди варіабельні, негативні — інваріантні.

У синдромі виділяють симптоми першого (провідні), другого (основні) і третього (другорядні) рангів. Такий розподіл дає змогу розглядати їх у динаміці захворювання. У процесі діагностики лікар виявляє у конкретного хворого специфічну для певної хвороби симптоматику, наприклад, не просто астенію, а астенію, що відображує особливості хвороби (атеросклеротичну, травматичну, післяіифскпіііну тощо), не деменцію взагалі, а атеросклеротичну, епілептичну, паралітичну та ін.

Синдром — етап перебігу хвороби. Нозологічна специфіка синдромів непостійна. Один і той самий синдром може розвиватися при різних захворюваннях. Так. зовсім не мають специфіки такі синдроми, як астенічний, кататонічнип. коматозний. Специфічність дисмнестичних синдромів і органічного психосинлрому досить виражена. Синдроми при хворобах однієї і тієї самої етіології можуть відрізнятися один від одного, і навпаки, існує багато однакових синдромів, які виникають з різних причин.

Нижче наведено стислий опис основних синдромів, які найчастіше спостерігають у клініці психічних захворювань.

Класифікація основних психопатологічних синдромів

I. НЕВРОТИЧНІ:

 • — астенічний:
 • — обсесивні:
 • — сенестопатично-іпохондричний:
 • — істеричні:
 • — деперсоналізації:
 • — дереалізації.

II. АФЕКТИВНІ:

 • — маніакальний:
 • — депресивний;
 • — дисфоричний

III. ГАЛЮЦМНАТОРНО-МАЯЧНІ:

 • — галюцинаторний;
 • — паранояльний;
 • — парафренний;
 • — параноїдний;
 • — психічного автоматизму Кандинського—Клерамбо;
 • — Капгра.

IV. ПАТОЛОГІЇ ЕФЕКТОРНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ:

 • — кататонічний;
 • — гебефренічний.

V. ПРОДУКТИВНОГО РОЗЛАДУ СВІДОМОСТІ (ПОТЬМАРЕННЯ):

 • — деліріозний;
 • — онейроїдний;
 • — аментивний;
 • — delirium acutum (хореатичний);
 • — присмерковий стан свідомості: амбулаторний автоматизм, транс, сомнамбулізм, фуга.

VI. НЕПРОДУКТИВНІ РОЗЛАДИ С ВІДОМОСТІ (НЕГІСИХОТИЧНІ):

 • — обнубіляція;
 • — оглушення;
 • — сомнолситність;
 • — сопор;
 • — кома.

VII. ОРГАНІЧНОГО УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ:

 • — органічний психосиндром;
 • — Корсакова (амнестичний);
 • — паралітичний (псевдопаралітичний);
 • — лобний.

VIII. СУДОМНІ:

 • — великий судомний напад;
 • — адверзивний судомний напад;
 • — малі судомні напади:
 • — абсанс;
 • — пропульсивні напади;
 • — салаамові (напади);
 • — блискавичні напади;
 • — клонічні пропульсивні напади;
 • — ретропульсивні напади;
 • — клонічні ретропульсивні напади;
 • — рудиментарні ретропульсивні напади;
 • — пікнолепсія;
 • — імпульсивні напади;
 • — акінетичні напади;
 • — судомні синдроми;
 • — напади Джексона (джексонівські);
 • — істеричний напад.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >