< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типи перебігу шизофренії

I. Хронічний перебіг, який безперервно прогресує, або безперервно прогредієнтний тип — розвивається поступово, протягом багатьох років і, зрештою, призводить до специфічної деменції. Іноді, найчастіше в підлітковому і юнацькому віці, спостерігають злоякісний варіант безперервно прогредієнтного типу.

II. Нападоподібно-прогредієнтний (шубоподібний) тип — симптоми захворювання мають вигляд гострих нападів, за якими може настати ремісія, а іноді навіть призупинення подальшого розвитку процесу. Наслідок захворювання — дефект особистості. Зазначений тип перебігу прогресує з кожним нападом.

III. Рекурентний (нападоподібний) тип — хронічний перебіг з поштовхоподібними спалахами, переважно у вигляді атипових маніакальних або депресивних нападів, після кожного з яких настає період ремісії. Дефект особистості виражений мінімально. За такого перебігу психозу прогресування захворювання полягає переважно в поступовому скороченні періодів ремісії та збільшенні тривалості спалахів.

Перебіг шизофренії може погіршуватися за будь-якої її форми. Але спостерігають випадки, коли він не змінюється протягом десятиліть. Це так звані стаціонарні форми шизофренії.

Поліпшення, тобто ремісії, можуть настати в будь-якій стадії розвитку шизофренії.

Типи ремісій при шизофренії

Залежно від редукції психопатологічної симптоматики, наявності дефекту психіки та динаміки виявів рівня життєдіяльності хворих розрізняють такі види ремісій:

 • 1. Повна (ремісія А) — цілковите зникнення продуктивної психотичної клініки за збереження у частини хворих незначно вираженої апатико-дисоціативної симптоматики, що не знижує якості життя (здатність до самообслуговування, орієнтації, контролю за поведінкою, спілкування, пересування, праці).
 • 2. Неповна (ремісія В) — значне зниження прояву продуктивної психопатологічної симптоматики за збереження помірно виражених негативних розладів і погіршення критеріїв рівня життєдіяльності (обмежена працездатність тощо).
 • 3. Неповна (ремісія С) — помітні редукція, інкапсуляція продуктивних психопатологічних виявів, значно виражений дефект особистості, значно знижений рівень життєдіяльності (зокрема повна втрата працездатності).
 • 4. Часткова (ремісія Д) — зменшення гостроти перебігу хвороби, певна дезактуалізація психотичних та інших симптомів. Хворі потребують продовження основного курсу лікування (внутрішньолікарняне поліпшення).

Класифікація, типи перебігу та ремісій шизофренії, шизотипових і маячних розладів (за МКХ-10)

F20 Шизофренія

F 20.0 Параноїдна шизофренія

F 20.1 Гебефренічна шизофренія

Р20.2 Кататонічна шизофренія

F20.3 Недиференційована шизофренія

F20.4 Постшизофренічна депресія

F20.5 Залишкова шизофренія

F20.6 Проста шизофренія

F20.8 Інший вид шизофренії

Р20.9 Шизофренія, неуточнена

Типи перебігу.

F20.0 Безперервний.

F20.1 Епізодичний, з дефектом, що наростає

F20.2 Епізодичний, зі стабільним дефектом

F20.3 Епізодичний ремітуючий

Типи ремісій:

F20.4 Неповна

F20.5 Повна

F20.7 Інші

F20.9 Період спостереження до року

Р21 Шизотиповий розлад (поведінка дивакувата, ексцентрична, соціальна відокремленість, хворі емоційно холодні, підозріливі, схильні до нав'язливих роздумів, параноїдних ідей, можливі ілюзії, деперсоналізація або дереалізація, транзиторні епізоди слухових та інших галюцинацій, маячних ідей; характерного для шизофренії комплексу симптомів немає)

F22 Хронічні маячні розлади

F22.0 Маячний розлад

F22.8 Інші хронічні маячні розлади

F22.9 Хронічний маячний розлад, неуточнений

F23 Гострі та транзиторні психотичні розлади

F23.0 Гострий поліморфний психотичний розлад без симптомів шизофренії

F23.1 Гострий поліморфний психотичний розлад із симптомами шизофренії

F23.2 Гострий шизофреноподібний психотичний розлад

F23.8 Інші гострі та транзиторні психотичні розлади

F23.9 Гострий та транзиторний психотичний розлад, неуточнений

F24 Індукований маячний розлад

F 25 Шизоафективні розлади

F25.0 Шизоафективний розлад, маніакальний тип

F25.1 Шизоафективний розлад, депресивний тип

F25.2 Шизоафективний розлад, змішаний тип

F25.8 Інші шизоафективні розлади

F25.9 Шизоафективний розлад, неуточнений

Б28 Інші неорганічні психотичні розлади

F 29 Неорганічний психоз, неуточнений.

Класифікація та типи перебігу шизофренії й інших психотичних розладів (за ОБМ-ІУ)

 • 295. Шизофренія
 • 295.30 Параноїдна шизофренія
 • 295.10 Дезорганізована шизофренія
 • 295.20 Кататонічна шизофренія
 • 295.90 Недиференційована шизофренія
 • 295.60 Резидуальна шизофренія
 • 295.40 Шизофреноформний розлад
 • 297.1 Маячний розлад
 • 298.8 Короткочасний психотичний розлад 297.3 Індукований психічний розлад
 • 293.... Психічний розлад, зумовлений (зазначити назву соматичного або неврологічного захворювання)
 • 293.813 маячінням;
 • 293.823 галюцинаціями.
 • 289.9 Психічний розлад неуточнений.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >