< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АЛКОГОЛІЗМ. АЛКОГОЛЬНІ ПСИХОЗИ

Алкоголізм (алкогольна хвороба) — прогредієнтне захворювання, що виникає в разі систематичного вживання спиртних напоїв і супроводжується психічною та фізичною залежністю від них. При алкоголізмі спостерігають порушення практично всіх органів і систем, специфічні зміни особистості хворого, алкогольні (металко- гольні) психози.

Термін “хронічний алкоголізм” запропонував шведський дослідник М. Нцяя у 1852 р. Вагомий внесок у вивчення алкогольної хвороби та психозів зробили Е. Кре- пелін, С.С. Корсаков, В.А. Сікорський, Е.М. .Іеіііпек, А.А. Портнов, І.Н. Пятницька та інші вчені. Нині одночасно з терміном “алкоголізм” використовують поняття “алкогольна хвороба”, “алкогольна залежність”.

З огляду на численні розбіжності в термінології та класифікації алкогольної хвороби, що з'явилися внаслідок різних методологічних підходів, доцільно окреслити основні поняття проблеми.

Основні поняття

Інтоксикація — комплекс емоційних, когнітивних, поведінкових і соматоневро- логічних змін, які виникають у разі вживання психоактивної речовини і зникають після виведення її з організму.

Зловживання алкоголем (пияцтво) — надмірне вживання алкоголю, що супроводжується порушенням соціальних норм. Має переважно немедичний характер, хоча деякі дослідники розглядають пияцтво як донозологічну стадію алкоголізму. Від алкогольної хвороби відрізняється тим, що при ньому немає залежності.

Хімічна залежність (аддикція) — залежність особи від того або того хімічного агента, що проявляється потребою в його постійному вживанні. Цей термін об'єднує тютюнокуріння, алкоголізм, наркоманію. Розвиток хімічної залежності супроводжується значним зростанням толерантності. Перерви в систематичному вживанні психоактивної речовини зумовлюють своєрідні хворобливі стани, тобто абстинент- ний синдром (похмілля). Розрізняють психічний і фізичний рівні хімічної залежності.

Психічна залежність — постійне або таке, що виникає періодично, бажання вживати психоактивну речовину. На поведінковому рівні проявляється у неможливості контролювати вживання алкогольного напою або наркотичної речовини.

Фізична залежність — залежність від будь-якого хімічного агента (наркотичної речовини, алкогольних напоїв, тютюну), зумовлена тим, що він залучається в обмін речовин в організмі людини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >