< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Алкогольні депресії

Депресії при алкоголізмі поділяють на первинні та вторинні (симптоматичні). Частка первинних становить до 20 % і більше усіх випадків алкогольної депресії (так званий наркоманічний варіант маскованої депресії). Вони розвиваються в прсмор- бідний період і позначаються на розвитку захворювання. Зловживання алкоголем у таких пацієнтів виникає в порівняно ранньому віці, пияцтво має запійний характер, швидко формується синдром відміни алкоголю, переважно у вигляді депресивного або астенодепресивного синдрому.

Сиптоматичні, або вторинні, депресії спостерігають на всіх етапах хронічної алкогольної інтоксикації: у передзапійний період, під час запою, у стані алкогольного сп'яніння, у структурі патологічного потягу до алкоголю, у стані відміни алкоголю та в процесі формування ремісії. їх вираженість корелює з тривалістю алкоголізації. Поряд зі зниженням настрою у хворих спостерігають дисфорію, тривожність, підвищену дратівливість, емоційну нестійкість та апатію. Симптоми депресії часто поєднуються з іншими психопатологічними розладами: маячними, іпохондричними переживаннями, збудливістю та соматовегетативними проявами — розладами салівації, змінами частоти пульсу та дихання, артеріального тиску, сухістю слизових оболонок та шкіри.

З прогресуванням алкоголізму відбувається трансформація порівняно легких депресивних порушень невротичного регістру у вираженіші, які супроводжують деградацію особистості в кінцевій стадії захворювання. Особливістю вторинних депресій окрім їхнього зв'язку з патологічним потягом до алкоголю є наявність тривожного компоненту.

Депресивні стани у хворих на алкоголізм ініціюють затяжні, виснажливі запої та збільшують прогредієнтність захворювання загалом. При алкогольних депресіях швидко виникає соціальна дезадаптація, зростає ризик суїцидів, знижується ефективність лікувальних і реабілітаційних заходів. Формується також замкнене коло: зловживання алкоголем спричинює депресивні порушення, які, своєю чергою, посилюють алкоголізацію. Важливими чинниками, що сприяють виникненню депресій і перешкоджають становленню якісної ремісії при алкоголізмі, є несприятливі соціальні, передусім сімейні, обставини, часті стресові впливи, невирішена психотрав- мівна ситуація, соматичні та неврологічні розлади, зокрема психоорганічна стигматизація, а також коморбідна психічна патологія.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >