< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Закон України "Про екстрену медичну допомогу", прийнятий у 2012 році, поставив нові вимоги до організації і надання екстреної медичної допомоги громадянам України та іншим особам, які перебувають на її території, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Закон визначив організаційно-правові засади створення, функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги в Україні, а також підготовки кадрів, що спонукало до розробки типових навчальних програм і внесення дисципліни "Екстрена і невідкладна медична допомога" у підготовку студентів на додипломному та післядипломному рівнях.

Даний посібник – перше видання, яке повністю відповідає типовій навчальній програмі з "Екстреної і невідкладної медичної допомоги", затвердженої Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України у травні 2013 року для студентів, які навчаються за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа", "Медична психологія" і "Стоматологія". В посібнику наведено ключові протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори видання вдосконалили та адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації..

Основну увагу зосереджено на первинному та вторинному обстеженні хворого або постраждалого бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги на місці події. Даний алгоритм застосовують при діагностиці всіх передбачених навчальною програмою невідкладних станів і дозволяє встановити основні типові симптоми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, сформулювати типові синдроми й на їх основі вибрати протокол з медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в ході лікування.

Посібник включає основні питання до кожної теми, передбаченої навчальною програмою, і наводить розгорнуті відповіді, алгоритми виконання протоколів на місці події. Серед невідкладних станів у посібнику основну увагу зосереджено на діагностиці та лікуванні зупинки кровообігу та дихання, типових невідкладних станів, які можуть її викликати (травма, отруєння, шок, кома, дія фізичних, біологічних та хімічних факторів), а також на діях медичного персоналу при масових ураженнях.

Теоретичний матеріал для кожного заняття подано як структурно-логічну схему теми, що включає короткий зміст всіх теоретичних питань і практичних навичок, якими студент (курсант) повинен оволодіти в ході заняття. Особливу увагу зосереджено на оволодінні алгоритмами організації та надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на місці події і в процесі евакуації постраждалого (хворого) на госпітальний етап. Кожен розділ завершується тестовими завданнями та ситуаційними задачами з еталонами відповідей для самоконтролю знань. Видання містить детальний перелік рекомендованої літератури для поглибленого опрацювання предмета.

Автори будуть безмежно вдячні читачам за конструктивні зауваження і пропозиції щодо покращення змісту посібника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >