< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ І ХВОРИМ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ. ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАНІМАЦІЇ

Актуальність. Різні захворювання, травматичні ушкодження, нещасні випадки, отруєння тощо часто вимагають екстреної медичної допомоги, від своєчасності та якості якої залежать здоров'я й життя хворого. Належна організація роботи та матеріально-технічне забезпечення служби екстреної медичної допомоги (БМД), помножена на високий рівень професійної підготовки у наданні невідкладних медичних заходів на догоспітальному етапі, здатні не лише рятувати життя хворим (постраждалим), а й сприяти подальшому успішному лікуванню, попереджуючи при цьому розвиток тяжких ускладнень. Саме тому ключовим на цьому етапі є чітке знання методики AVPU та оцінка рівня свідомості з подальшим первинним і вторинним обстеженням пацієнта із дотриманням принципів ABCDE та визначенням тактики лікування відповідно до протоколу з медицини невідкладних станів.

Організація надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в Україні

У 2012 році був прийнятий та набрав чинності Закон України "Про екстрену медичну допомогу" (від 05.07.2012 № 5081-VI) із змінами, внесеними Законом № 333-VII від 18.06.2013, що визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, і засади створення, функціонування й розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Закон став основним у реформуванні служби екстреної медичної допомоги та зобов'язує надання двохетапної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах, створення Територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ТЦЕММК), станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (БЕ(Ш)МД), відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в багатопрофільних лікарнях, а також забезпечує організацію госпітальних округів, перепрофілювання закладів із вторинною (спеціалізованою) допомогою та інше.

Національним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України є Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦЕММК), який організовує наукове, аналітичне, організаційно-медичне забезпечення служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Система екстреної медичної допомоги це сукупність закладів охорони здоров'я та їх структурних одиниць, які забезпечують організацію й надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій й ліквідації їх наслідків.

Виклик екстреної медичної допомоги має право здійснити як громадянин України, так і іноземець або особа без громадянства, а також фізична особа, яку взяли під варту чи позбавили волі.

Громадянин України або інша особа, яка знаходиться у невідкладному стані, має право звернутися до підприємств, установ та організацій з проханням надати транспортний засіб для перевезення такої людини до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров'я, у якому може бути забезпечене надання необхідної медичної допомоги. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності й підпорядкування, фізичні особи-підприємці, а також водії зобов'язані забезпечити безоплатне перевезення наявним у їх розпорядженні транспортом людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров'я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.

Якщо під час перевезення пацієнта у невідкладному стані у його стані виникли раптові ускладнення, які не можуть усунути медичні працівники бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, такого пацієнта доставляють до найближчого закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, де йому може бути надано необхідну медичну допомогу відповідно до його стану. Відмова у наданні медичної допомоги такому пацієнту або створення перешкод для її наданні не допустимі і передбачають для осіб, які її допустили чи здійснили без поважних причин, відповідальність, визначену у Законі.

Медичні працівники відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги зобов'язані надати екстрену медичну допомогу пацієнту, який її потребує, з моменту прибуття такого пацієнта до цього відділення незалежно від того, чи супроводжує його бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги або інші особи. Відмова в госпіталізації пацієнта, який потребує екстреної медичної допомоги, або несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги пацієнту, який її потребує, не допустимі

і передбачають для осіб, які її допустили чи здійснили без поважних причин, відповідальність, визначену в Законі.

У систему екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі входять центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригади екстреної (швидкої) медичної допомогу відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Основні завдання системи екстреної медичної допомоги:

 • – організація та забезпечення надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;
 • – медико-санітарний супровід масових заходів;
 • – взаємодія з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

Основу функціонування системи екстреної медичної допомоги становлять:

 • – постійна готовність до надання екстреної медичної допомоги;
 • – оперативне та цілодобове реагування на виклики екстреної медичної допомоги;
 • – доступність та безпечність екстреної медичної допомоги, її своєчасність, якість та пріоритетність;
 • – послідовність та безперервність надання екстреної медичної допомоги та її відповідність єдиним вимогам;
 • – регіональна територіальність.

Управління системою екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (МК) полягає в контролі за виконанням протоколів надання екстреної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному та госпітальному етапах, затверджених МОЗ України, та забезпечення умов для своєчасного надання допомоги (схема 1).

Забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги. Екстрена медична допомога в Україні складається з багатьох важливих елементів (Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, багатопрофільних лікарень, відділень та ін.), які створюють систему служби.

У сфері надання екстреної медичної допомоги, організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги, координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо функціонування системи екстреної медичної допомоги, визначення нормативів прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події дотримання та іншу державну політику проводить Кабінет Міністрів України: затверджує обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за державним замовленням медичних працівників для потреб системи екстреної медичної допомоги; застосовує авіаційний, водний, автомобільний спеціальний санітарний транспорт; координує заклади охорони здоров'я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно- рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків та інші.

Центральні органи виконавчої влади забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я, зокрема:

 • – визначають пріоритетні напрямки розвитку системи екстреної медичної допомоги;
 • – забезпечують нормативно-правове регулювання діяльності системи екстреної медичної допомоги та надання її населенню;
 • – визначають єдині вимоги і критерії до закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць, а також до закладів охорони здоров'я, які можуть бути залучені до надання екстреної медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, здійснюють контроль за їх дотриманням;
 • – затверджують примірні штатні розклади й табелі оснащення закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць;
 • – визначають єдині кваліфікаційні вимоги до медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць;
 • – формують і розміщують державне замовлення на підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації медичних працівників для потреб системи екстреної медичної допомоги;
 • – організовують наукове забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги;
 • – затверджують клінічні протоколи й стандарти екстреної медичної допомоги, здійснюють контроль за їх дотриманням;
 • – налагоджують міжнародну співпрацю та вивчають світовий досвід щодо організації та надання екстреної медичної допомоги.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:

 • – вносять на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та інших органів місцевого самоврядування пропозиції щодо створення, організації й функціонування системи екстреної медичної допомоги на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
 • – розробляють та затверджують за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щорічні регіональні плани функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги, забезпечують їх виконання;
 • – визначають за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, перелік закладів охорони здоров'я, які складають систему екстреної медичної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюють управління цими закладами;
 • – забезпечують фінансування видатків, спрямованих на організацію та функціонування системи екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення її необхідними матеріально-технічними ресурсами;
 • – подають в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, пропозиції щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації медичних працівників системи екстреної медичної допомоги;
 • – забезпечують будівництво, реконструкцію, ремонт вулиць і доріг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та їх утримання у стані, що створює умови для виконання встановленого відповідно до цього Закону нормативу прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події, а також створюють інші умови для дотримання цього нормативу;
 • – визначають перелік закладів охорони здоров'я, які забезпечують надання медичної допомоги на території відповідних адміністративно- територіальних одиниць у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • – формують мережу пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • – забезпечують систему екстреної медичної допомоги матеріально- технічними ресурсами для її функціонування та своєчасного і якісного надання екстреної медичної допомоги.
 • – забезпечують дотримання клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги медичними працівниками.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >