< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, структура та завдання (наказ МОЗ України № 379 від 01.06.2009)

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД (далі Центр) та МК) – це заклад охорони здоров'я, що забезпечує на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь) організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладному стані, у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За організаційно-правовою формою Центр може бути унітарним комунальним підприємством або територіальним медичним об'єднанням і є юридичною особою (має самостійний баланс, печатку, статус та інші нормативні акти).

Основні завдання Центру:

 • 1) забезпечення організації та надання:
  • – екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
  • – консультаційної медичної допомоги з виїздом на місце.
 • 2) організація та здійснення:
  • – транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводу, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
  • – організаційно-методичну допомогу під час розробки плану медико- санітарного забезпечення населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації;
  • – інформаційно-аналітичне забезпечення Урядової інформаційно- аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
  • – контролює своєчасність, повноту та якість надання екстреної медичної допомоги БЕ(Ш)МД.

Для виконання цих завдань Центр організовує:

 • – виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події;
 • – медико-санітарне забезпечення під час проведення масових та інших заходів за участю осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона;
 • – взаємодію з аварійно-рятувальними службами, підрозділами міністерств та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;

Відповідно до покладених на нього завдань Центр забезпечує:

 • – приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги, надісланих за допомогою усіх засобів зв'язку;
 • – надання екстреної медичної допомоги відповідно до затверджених МОЗ протоколів і стандартів.

Центр взаємодіє з:

 • – приймальними відділеннями (відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги) багатопрофільних лікарень з метою забезпечення безперервності та послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами і закладами охорони здоров'я;
 • – органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
 • – Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
 • – закладами охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо створення регіональних резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Центр надає консультативну медичну допомогу, проводить навчання та практичну підготовку немедичних працівників із питань надання домедичної допомоги:

 • – розробляє план заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;
 • – веде статистичний облік і звітність щодо надання екстреної та виїзної консультаційної медичної допомоги;
 • – забезпечує зв'язок із бригадами щодо прогнозування виникнення наслідків надзвичайної ситуації та розробляє рекомендації щодо їх ліквідації.

Центр проводить:

 • – аналіз та передачу інформації про наслідки надзвичайної ситуації з використанням Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
 • – розрахунок кількості та визначає місцезнаходження пунктів постійного і тимчасового базування бригад з метою виконання нормативу прибуття таких бригад до місця події.

Центр визначає потребу:

 • – у кадровому забезпеченні, лікарських засобах, медичному обладнанні та виробах медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги згідно з табелями оснащення, затвердженими МОЗ. Залучає додаткові бригади, забезпечує їх технічними та індивідуальними засобами захисту для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • – забезпечує бригади лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та сильнодіючими лікарськими засобами, а також виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги;
 • – бере участь у проведенні навчання та практичної підготовки медичних працівників із питань надання екстреної медичної допомоги;
 • – організовує й проводить навчально-тренувальні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • – координує заходи щодо забезпечення готовності закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, систем зв'язку та оповіщення, спеціалізованих формувань до виконання робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • – вивчає досвід закладів охорони здоров'я щодо надання екстреної медичної допомоги.

Управління Центром здійснює керівник, якого призначає та звільняє з посади відповідно до укладеного контракту з Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Оперативно-диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У структуру Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф входить оперативно-диспетчерська служба (ОДС). ОДС використовує телекомунікаційні мережі, програмні й технічні засоби у цілодобовому режимі і забезпечує супровід надання екстреної медичної допомоги в повсякденному режимі й при ліквідації надзвичайної ситуації (НС). ОДС приймає виклики екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером 103 або від операторів системи надання екстреної допомоги населенню за телефонним номером 112. У структурі ОДС є диспетчери з прийому викликів та диспетчери напрямків (пожежна служба, служба порятунку на воді та ін.) або утворюються цілодобові диспетчерські пости на базі Центру або її підрозділів.

Оперативно-диспетчерська служба зобов'язана:

 • – приймати виклик екстреної медичної допомоги, забезпечувати його обробку та оперативне реагування на такий виклик;
 • – під час обробку виклику екстреної медичної допомоги сформувати інформацію про місце події, характер та особливості невідкладного стану людини, вид допомоги, необхідний для усунення негативних наслідків такого стану для здоров'я людини, та повідомити про це абонента, який здійснив виклик екстреної медичної допомоги;
 • – передати станції екстреної (швидкої) медичної допомоги та відповідній бригаді екстреної (швидкої) медичної допомоги інформацію про виклик екстреної медичної допомоги, характер та особливості невідкладного стану людини;
 • – визначати заклад охорони здоров'я, до якого бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги здійснюватиме перевезення пацієнта в невідкладному стані, передати цю інформацію бригаді екстреної (швидкої) медичної допомоги й лікувальному закладу;
 • – здійснювати інформаційний супровід надання екстреної медичної допомоги та прийняти інформацію про результат її надання на місці події, під час перевезення та прибуття пацієнта до закладу охорони здоров'я;
 • – здійснювати оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за медичною допомогою;
 • – оперативно забезпечувати виїзну консультативну медичну допомогу за зверненнями закладів охорони здоров'я.

Інформація про виклик екстреної медичної допомоги абонентом зберігається протягом трьох років. Маршрут виклику екстреної медичної допомоги здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади.

Служба забезпечення підрозділів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф лікарськими засобами та медичними виробами. Структурним підрозділом Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який організовує забезпечення структурних підрозділів Центру (станції, підстанції, відділення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги лікарськими засобами, виробами медичного призначення, дезінфекційними засобами, медичним обладнанням та апаратурою), є відділення поповнення. Керівника відділення поповнення призначає керівник Центру. Відділення забезпечує потребу структурних підрозділів Центру лікарськими засобами та виробами медичного призначення і не займається їх виготовленням та реалізацією.

Доставку лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів, медичного обладнання і апаратури в пункти поповнення структурних підрозділів здійснює експедиційна бригада відповідно до графіка, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – відповідно до розпорядження керівника Центру.

Бригади що знаходяться в пунктах постійного та тимчасового базування, поповнення лікарськими засобами та виробами медичного призначення здійснюють в пунктах поповнення. Ці пункти можуть функціонувати як на постійній базі (станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділення Центру, приміщення лікарень інтенсивного лікування, закладів охорони здоров'я на основі договорів тощо), так і на мобільній основі шляхом доставки лікарських засобів і виробів медичного призначення експедиційними бригадами Центру.

Замовлення лікарських засобів та виробів медичного призначення здійснює черговий фельдшер пункту поповнення.

Поповнення бригад у пунктах поповнення проводяться тільки за наявності карти виїзду швидкої медичної допомоги за формою № 110/о.

Структурні підрозділи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечують наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами відповідно до законодавства.

Поповнення лікарських засобів, у яких закінчився термін зберігання, тимчасово відсутніх або якщо пошкоджені ампули, проводять після заповнення вимоги-замовлення за визначеною формою, вказавши в ній "Для поповнення" та завізувавши її в керівника підрозділу (станції, підстанції, відділення). Таким чином проводять заміну використаних шприців, лікарських засобів. У випадку втрати шприців, інструментів, лікарських засобів керівник бригади, який здає зміну, та керівник бригади, який приймає зміну за участі чергового фельдшера пункту поповнення, складають акт у довільній формі. Черговий фельдшер пункту поповнення повинен перевірити правильність оформлення вимоги-замовлення та у випадках недотримання (порушення) визначених вимог оформлення – повернути вимогу-замовлення для її виправлення. Під час заміни використаних, розукомплектованих або ушкоджених стерильних систем для переливання рідин та акушерських пакетів керівник бригади повинен повернути упаковку використаної системи або акушерського пакета.

Після закінчення зміни черговий фельдшер пункту поповнення бригад повинен скласти звіт про кількість лікарських засобів і виробів медичного призначення кожної бригади й передати його фельдшеру чергової зміни пункту поповнення бригад.

Слід пам'ятати, що медичний працівник повинен ставити життя й здоров'я хворого вище своїх особистих інтересів. У законодавстві України чітко сформульовано права та обов'язки медичного працівника, де у статтях 136, 139 Кримінального кодексу зазначено, що медичний працівник зобов'язаний за першим покликом прийти на допомогу постраждалому: на вулиці, в дорозі, громадських місцях, вдома та вміти правильно надати домедичну допомогу при нещасних випадках та раптових захворюваннях.

Ненадання допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з встановленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, карається штрафом до п'ятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до двох років, або виправними роботами на термін до трьох років.

Таке ж діяння, якщо воно спричинило смерть хворого або інші тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на термін до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого (ст. 139 Кримінального кодексу України).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >