< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика первинного та вторинного обстеження постраждалого

Техніка первинного обстеження. До постраждалого, по можливості, слід підходити з боку голови. Спершу візуально оцінюють стан пацієнта в цілому (вік, стать, морфологія тіла, мова, колір шкірних покривів, поза, наявність рухів (грудної клітки, кінцівок), міміка, стан очей, видимі ураження травмувальним чинником), роблять первинний висновок про його тяжкість і подальший алгоритм допомоги.

З'ясовують стан притомності за алгоритмом AVPU (рис. 1.22):

А – Alert (притомний, дає адекватні відповіді на запитання, може виконати усвідомлені дії – на прохання медичного рятувальника);

V – Responds to Verbal stimuli – реагує на голос, точніше на гучний звук біля обох вух;

Р – Responds to Pain – реагує на біль (щипок за шкіру в ділянці проекції трапецієподібного мяза або лівого грудного м'яза з поворотом на 180°).

На цьому етапі обстеження для повноцінної діагностики глибини коматозного стану хворого (постраждалого) необхідно застосовувати шкалу ком Глазго.

U – Unresponsive – непритомний.

Візуальна оцінка стану постраждалого.

Рис. 1.22. Візуальна оцінка стану постраждалого.

Якщо є підозра на симуляцію непритомності, то розкривають двома пальцями повіки. Пацієнт у свідомості обов'язково напружить м'язи повік, і вони піддадуться з напруженням.

За шкалою Глазго клінічні ознаки диференційовані за ступенем їх вираженості, що відображено в балах. Для отримання інформації про ступінь зміни свідомості бали підсумовують. Що більшою є сума балів, то менший ступінь пригнічення функцій мозку і навпаки. Якщо сума балів:

  • • 15 – ясна свідомість;
  • • 14-13 – оглушення;
  • • 12-10 – сопор;
  • • 9-8 – легка кома (кома І);
  • • 7-6 – середня кома (кома II);
  • • 5-4 – глибока кома (кома III);
  • • 3 – позамежна, термінальна кома (смерть мозку (кома IV)).

Шкала ком Глазго

Клінічні ознаки

Бали

Відкривання очей: довільне

4

на мовне звертання

3

на больові подразнення

2

немає

1

Рухова реакція: виконує команди

6

цілеспрямована на больове подразнення

5

нецілеспрямована на больове подразнення

4

тонічне згинання на больове подразнення

3

тонічне розгинання на больове подразнення

2

немає

1

Мова:

орієнтованість повна

5

сплутана

4

незрозумілі слова

3

нерозбірливі звуки

2

немає

1

Характеристика розладів свідомості

Ясна свідомість. Повне збереження свідомості, адекватне сприйняття себе і навколишнього оточення.

Оглушення. Часткове пригнічення свідомості, внаслідок чого знижена здатність до активної уваги, мовний контакт збережений, але відповіді уповільнені, односкладові. Пацієнт, почувши мову, відкриває очі, команди виконує правильно, але дещо сповільнено. Підвищена стомлюваність, млявість, деяке збіднення міміки, сонливість. Контроль за функціями тазових органів збережений. Неповністю орієнтований у часі й просторі.

Сопор. Хворий байдужий, очі закриті, мовний контакт неможливий, команди не виконує. Нерухомий або виконує автоматизовані рефлекторні рухи. При завдаванні больових подразнень з'являються спрямовані до вогнища подразнення захисні рухи рукою. Зіничні, корнеальні, сухожилкові і періостальні рефлекси, як правило, збережені. Окулоцефалічний рефлекс негативний. Контроль за функціями тазових органів порушений. Вітальні функції збережені.

Легка кома. Без свідомості, самовільні рухи відсутні, хворий не відповідає на запитання, захисні реакції адекватні, рогівковий і сухожилковий рефлекси і реакція зіниць на світло збережені, але можуть бути знижені, дихання і кровообіг мозку не порушені.

Середня кома. Відсутні реакції на будь-які зовнішні подразники. У відповідь на сильні больові подразнення з'являються розгинальні або згинальні рухи кінцівок, тонічні судоми з тенденцією до генералізації або горметонія. Захисні рухові реакції некоординовані, можливі психомоторне збудження, автоматизовані жестикуляції. Часто визначається одностороннє порушення м'язового тонусу і рефлексів у паралізованих кінцівках. Черевні рефлекси пригнічені. Сухожилкові рефлекси частіше підвищені. З'являються симптоми вторинного стовбурового синдрому. Зіничні рефлекси можуть бути збережені, ковтання різко утруднене, спостерігають позитивні рефлекси орального автоматизму, двосторонні розгинальні пірамідні рефлекси. Контроль за функціями тазових органів порушений. Порушені вісцеральні функції (підвищення або зниження артеріального тиску, тахікардія, порушення дихання, підвищення температури тіла).

Глибока кома. Відсутні реакції на будь-які подразники. Повна відсутність спонтанних рухів, різні зміни м'язового тонусу у вигляді горметонії, м'язової дистонії, дифузного зниження м'язового тонусу і рефлексів. Наявність двосторонніх патологічних рефлексів, захисних рефлексів, випадання корнеальних рефлексів, звуження зіниць, відсутність їх реакції на світло. Глибокий розлад вегетативних реакцій, порушення дихання, зниження артеріального тиску, порушення ритму серцевої діяльності.

Позамежна кома. Розвивається двосторонній мідріаз, очні яблука нерухомі. Тотальна арефлексія, дифузна м'язова атонія, грубі розлади функцій життєво важливих органів (розлад ритму і частоти дихання або апное, різка тахікардія).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >