< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація ГСН

Виділяють такі варіанти гострої серцевої недостатністі: правошлуночкова; лівошлуночкова; синдром малого викиду (кардіогенний шок).

Клінічні варіанти ГСН:

набряк легень (НЛ) (підтверджений при рентгенографії грудної клітки – рис. 3.13) – тяжкий респіраторний дистрес-синдром, який супроводжується вологими хрипами в легенях, ортопное і, як правило, зниженням насичення артеріальної крові киснем нижче 90 % до початку лікування.

Провідним механізмом розвитку НЛ є недостатність лівого шлуночка, що зумовлює підвищення в ньому діастолічного тиску і, відповідно, артеріального тиску в судинах легень.

У патогенезі НЛ беруть участь такі фактори: зміна проникності капілярної стінки, активація симпатикоадреналової системи, зниження осмотичного тиску крові та ін.

Розрізняють інтерстиціальний і альвеолярний набряк легень.

Інтерстиціальним НЛ називають у тих випадках, коли внаслідок пропотівання рідини через стінку капілярів підвищується її вміст в тканинах легень. Клінічно він проявляється нападом серцевої астми. При цьому спочатку з'являється характерне відчуття нестачі повітря, яке в подальшому може перейти в тяжку ядуху. Хворий прагне зайняти сидяче положення. Він неспокійний, відчуває страх. Часті симптоми серцевої астми – легке покашлювання та гучне дихання – свідчать про набряк слизової оболонки бронхів.

Підвищений гідростатичний тиск у системі малого кола кровообігу призводить до подальшого пропотівання рідини з інтерстиціальної тканини в альвеоли та розвитку альвеолярного НЛ. При цьому характерне утворення надзвичайно стійкої білкової піни, що затоплює альвеоли, бронхіоли і бронхи. Клініку альвеолярного НЛ характеризують ортопное, інспіраторна (рідко – змішана) задишка; число дихальних рухів понад 30 на хвилину, кашель з пінистим харкотинням, в особливо тяжких випадках харкотиння пофарбоване еритроцитами; дифузний ціаноз слизових і шкірних покривів, велика кількість вологих хрипів у легенях, часто чутних на відстані. Шкірні покриви вкриті рясним холодним потом, виявляється тахікардія, вислуховується ритм галопу. Прогноз при НЛ незалежно від його форми, як правило, несприятливий. Хворий може померти протягом декількох хвилин в результаті прогресуючої асфіксії.

Рентгенограма хворого з набряком легень у прямій проекції.

Рис. 3.13. Рентгенограма хворого з набряком легень у прямій проекції.

Тому гостра лівошлуночкова недостатність (ГЛШН) вимагає проведення швидкої, раціональної та патогенетично обгрунтованої терапії.

Крім серцевої астми і набряку легень, розрізняють такі клінічні форми гострої лівошлуночкової недостатності:

кардіогенний шок – клінічний синдром, який характеризується гіпоперфузією тканин через серцеву недостатність, що зберігається після корекції перед на вантаження. Централізація кровообігу супроводжується гіпоперфузією мозку, нирок, шлунково-кишкового тракту, м'язово-рухової системи, що призводить до розвитку загальмованості свідомості, олігоанурії, ацидозу тощо.

Відносно параметрів гемодинаміки немає чітких визначень даного стану, клінічні прояви залежать від швидкості змін показників. Зазвичай спостерігають артеріальну гіпотонію (систолічний AT нижче 90 мм рт. ст. або зниження середнього AT на ЗО мм рт. ст. і менше) та/або зниження швидкості діурезу (<0,5 мл/кг/год), частота серцевих скорочень >60 уд./хв, наявність гіпоперфузії та гіпоксії в органах (нирки, печінка, кишечник тощо) і периферичних тканинах;

  • гостра декомпенсована серцева недостатність (вперше виникла декомпенсація ХСН) із характерними скаргами і симптомами ГСН помірного ступеня вираженості, які не відповідають критеріям кардіогенного шоку, НЛ або гіпертензивного кризу;
  • гіпертензивна ГСН – симптоми розвиваються у хворих з відносно збереженою функцією лівого шлуночка в поєднанні з високим AT та рентгенологічною картиною венозного застою в легенях або НЛ;
  • серцева недостатність із високим серцевим викидом – симптоми ГСН у хворих із високим серцевим викидом зазвичай поєднуються з тахікардією (внаслідок аритмій, тиреотоксикозу, анемії, хвороби Педжета, ятрогенних та інших причин), характерні теплі шкірні покриви і кінцівки, застій в легенях та іноді низький AT (септичний шок);
  • ГСН з низьким серцевим, викидом – виникає при багатьох захворюваннях, включно гострому коронарному синдромі, гострому міокардиті, гострій дисфункції клапанів серця, ТЕЛА, тампонаді серця. Лівошлуночкова недостатність із симптомами застою крові може бути наслідком дисфункції міокарда при хронічному захворюванні, гострої ішемії та інфаркту міокарда (ІМ), дисфункції аортального і мітрального клапанів, порушень ритму серця, при пухлинах лівих відділів серця, а також ряду несерцевих причин (тяжка артеріальна гіпертензія, високий серцевий викид при анемії або тиреотоксикозі, пухлина або травма головного мозку). Крім того, причиною низького серцевого викиду може бути недостатній тиск заповнення шлуночків серця. Тяжкість симптомів варіює від стомлюваності при навантаженні до розгорнутої картини кардіогенного шоку;
  • правошлуночкова недостатність – це синдром низького серцевого викиду в поєднанні з підвищеним тиском у яремних венах, збільшенням печінки та артеріальною гіпотензією. Правошлуночкова недостатність із симптомами застою крові пов'язана з патологією легеневої артерії та правих відділів серця, зокрема, загострення хронічного захворювання легень із легеневою гіпертензією, гостре тяжке захворювання легень (масивна пневмонія, ТЕЛА), гострий інфаркт правого шлуночка, дисфункція трикуспідального клапана (травма, інфекція);
  • – крім того, ГСН може розвинутися на тлі гострого або підгострого захворювання перикарда, прогресування тяжкої недостатності лівих відділів серця із втягненням правих відділів, а також декомпенсації тривало існуючої уродженої вади серця. Несерцеві причини включають: нефрит, нефротичний синдром, термінальну стадію захворювання печінки, пухлини, що секретують вазоактивні пептиди.

Правильна і своєчасна діагностика ГСН, оцінка причини розвитку ГСН і вибір тактики лікування, з огляду на клінічну ситуацію, можуть сприяти швидкій адекватній і стійкій компенсації стану при мінімальних затратах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >