< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення вільної рідини в малому тазі

Сечовий міхур є акустичним вікном для визначення вільної рідини в кишені Дугласа у жінок і ректовезикальній кишені у чоловіків (рис. 5.32, 5.33). Порожній або неповний сечовий міхур найчастіше є причиною псевдонегативних діагнозів.

Вільна рідина в дугласовому просторі.

Рис. 5.32. Вільна рідина в дугласовому просторі.

Вільна рідина, виявлена в правому латеральному каналі при поперечному скануванні

Рис. 5.33. Вільна рідина, виявлена в правому латеральному каналі при поперечному скануванні

При добре наповненому сечовому міхурі чітко визначаються його стінки. Стінка сечового міхура є межею між рідиною усередині міхура і вільною рідиною в тазі, тому є орієнтиром для пошуку рідини в тазі (оскільки визначають вільну рідину в тазі безпосередньо за стінками сечового міхура).

Поздовжнє сканування надлобкової області

Датчик спочатку встановлюють у поперечній позиції на 2 см вище від лобка (для отримання поперечного зображення сечового міхура), потім встановлюють поздовжньо по середній лінії живота (для отримання поздовжнього зображення сечового міхура). При порожньому сечовому міхурі скупчення вільної рідини в тазі може бути помилково сприйматися за сечовий міхур. Але вільна рідина має контури з гострими кутами, оточуючи і обкреслюючи органи, на відміну від сечового міхура, де анехогенная рідина обмежена стінками міхура.

При труднощах у диференціюванні вільної рідини від сечового міхура катетеризація сечового міхура за допомогою катетера Фолля допоможе його ідентифікувати. Якщо окрім рідини, виявленої в тазі, виявлено рідину в яких-небудь ще інших ділянках, то це розцінюється як гемоперитонеум і зазвичай свідчить про наявні клінічно значимі ушкодження.

Після завершення огляду верхніх квадрантів і тазу мають бути швидко оглянуті латеральні канали, застосовуючи поперечне сканування, особливо в тих випадках, коли у верхніх квадрантах і в тазі рідину не виявлено.

Також необхідно оглянути центральну частину живота для пошуку вільної рідини в міжпетлевих просторах, оскільки вільна рідина, виявлена в центральній частині живота між петлями кишечника, може бути непрямою ознакою ушкодження кишечника і брижі.

Найменша кількість вільної рідини в перитонеальній порожнині, яку виявляють при сонографії – приблизно 100 мл. Чутливість FAST підвищується з великими об'ємами вільної рідини (чим більше рідини, тим вища чутливість). Псевдонегативний результат часто зумовлений відносно раннім виконанням FAST-протоколу, тоді як гемоперитонеум ще не досяг достатньої для діагностики кількості. Якщо наявна активна кровотеча в черевній порожнині, то кількість рідини збільшуватиметься і так її легше виявити при ультразвуковому дослідженні.

Повторні дослідження, проведені через ЗО хв і 6 год у гемодинамічно стабільних пацієнтів при первинному негативному результаті FAST підвищують чутливість методу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >