< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття про медичне сортування: вступне, первинне, вторинне та евакуаційне

За останні десятиріччя у світі, в тому числі і в Україні, зростає рівень природних та техногенних катастроф. Це, на жаль, стосується і виробництв, на яких у великій кількості застосовують вибухові, сильнодіючі отруйні, пожежонебезпечні, токсичні, радіоактивні та інші речовини, а також може відбуватись різке порушення циклу технологічних процесів при аваріях та катастрофах, що призводить не до окремих ізольованих уражень, а в більшості випадків до комбінованих: травма+радіаційне ураження; політравма; травма+опіки+ураження СДОР тощо.

При наданні медичної допомоги постраждалим та визначенні профілю лікувального закладу для подальшої госпіталізації необхідно враховувати головні симптоми, які впливають на подальший стан постраждалого та визначення профілю медичної допомоги.

При надзвичайних ситуаціях після медичної розвідки, пошуку постраждалих у зоні катастрофи або стихійного лиха має бути організоване медичне забезпечення, яке включає не лише допомогу, але й захист постраждалих, медичне постачання, проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Згідно з загальними вимогами щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я, у тому числі при госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.2012 № 366) під терміном медичне сортування розуміють розподіл постраждалих і хворих (далі – постраждалі) на категорії з ознаками потреби в однорідних лікувально-профілактичних та евакуаційних заходах відповідно до медичних показань, обсягів наданої медичної допомоги на кожному етапі медичної евакуації та порядку евакуації. Медичне сортування проводиться, ураховуючи необхідність застосування конкретних лікувальних заходів: зменшення наслідків травм (захворювань), які загрожують життю постраждалих; попередження розвитку ускладнень, зменшення їх тяжкості; підготовка та проведення евакуації, що й є його основною метою.

Медичне сортування розпочинається в зоні катастрофи чи аварії і продовжується на наступних етапах евакуації, а також при госпіталізації в лікувальний заклад. Медичне сортування постраждалих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я (далі – приймальне відділення), у тому числі під час госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації (далі – медичне сортування), проводиться з метою своєчасного надання медичної допомоги максимальній кількості постраждалих в обсязі, що забезпечує відновлення раптової втрати життєвих функцій та сприяє збереженню здоров'я постраждалих.

Медичне сортування проводять за єдиними принципами щодо діагностики, лікування та прогнозу результатів лікування постраждалих.

Медичне сортування проводять на основі діагнозу та прогнозу і за характером є діагностично-прогностичним, а також визначає обсяг і вид медичної допомоги. Сортування базується на загальному огляді, опитуванні, ознайомленні з медичною документацією.

Медичне сортування набуває особливої ваги в ситуаціях, коли кількість уражених, що потребує медичної допомоги (або евакуації), перевищує можливості місцевої (об'єктової, територіальної) ланки охорони здоров'я. Медичну допомогу вважають своєчасною лише тоді, коли вона дозволяє зберегти життя ураженому і попереджує розвиток небезпечних ускладнень. Медичне сортування є конкретним, безперервним (категорії нагальності можуть змінюватися), що повторюється і подальшим процесом надання постраждалим усіх видів медичної допомоги. Проводять з моменту надання домедичної допомоги на місці (у зоні) катастрофи, впродовж усього догоспітального періоду, за межами зони ураження, при надходженні уражених до територіальних, лікувальних установ для отримання ними повного обсягу медичної допомоги і лікування до повного одужання (визначеного наслідку).

В осередку ураження для надання домедичної допомоги виконують найпростіші елементи медичного сортування. Після прибуття в район лиха медичний персонал (бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги) медичне сортування продовжує і поглиблює.

Досвід роботи, отриманий у воєнних конфліктах, а також в районах катастроф мирного часу, показує, що медичне сортування уражених змінюється залежно від виду й обсягу медичної допомоги. Обсяг же медичної допомоги, у свою чергу, визначається не лише медичними показаннями та кваліфікацією медичного персоналу, але й, головним чином, умовами обстановки.

Залежно від завдань, які виконують на етапах медичної евакуації, прийнято виділяти два види медичного сортування: внутрішньопунктове та евакуаційно-транспортне.

Внутрішньопунктове медичне сортування постраждалих на етапах медичної евакуації проводиться з метою розподілу їх на групи залежно від ступеня небезпеки для навколишніх, характеру й тяжкості ураження, для визначення необхідності надання медичної допомоги та її черговості, а також для визначення функціонального підрозділу етапу медичної евакуації, в якому повинна бути надана медична допомога.

При проведенні внутрішньопунктового медичного сортування визначають:

 • – характер ураження та необхідний обсяг медичної допомоги;
 • – потреба і місце надання медичної допомоги на даному етапі;
 • – черговість (перша чи друга черга).

Евакуаційно-транспортне медичне сортування проводять для розподілу уражених на однорідні групи за чергою евакуації, за видом транспорту (автомобільний, авіаційний тощо); визначення розташування уражених на засобах евакуації (лежачи, сидячи, на першому, другому, третьому ярусі), визначення пункту проходження – евакуаційного призначення. Враховують стан, ступінь тяжкості ураженого, локалізацію, характер та наслідки травми. Вирішення цих питань здійснюють на основі діагнозу, прогнозу стану і наслідку ураження; без них правильне медичне сортування неможливе.

При проведенні евакуаційно-транспортного медичного сортування визначають:

 • – евакуаційне призначення (куди направити);
 • – вид транспорту;
 • – спосіб евакуації (лежачи, сидячи);
 • – місце на евакуаційному транспорті (на першому чи на другому ярусі);
 • – черговість евакуації (перша чи друга).

Часто обидва види сортування виконують одночасно, паралельно з виділенням потоку постраждалих, яким необхідно надати відповідну медичну допомогу на даному етапі. Визначають евакуаційне призначення, черговість, спосіб та засоби евакуації постраждалих, які не потребують надання медичної допомоги на даному етапі.

Медичний склад будь-якого ступеня підготовки та кваліфікації зобов'язаний надати медичну допомогу насамперед тим, кому вона найбільше потрібна, у разі, якщо виникла необхідність вибору (наприклад, при надходженні декількох тяжко поранених одночасно). У складній ситуації масової катастрофи, на відміну від звичайних умов охорони здоров'я, особливим моментом з моральної та етичної точки зору у діях лікаря є жорстока необхідність.

Сортувальні ознаки. Сортування ґрунтується на таких трьох основних сортувальних ознаках (за Μ. І. Пироговим, 1880):

 • 1. Небезпека для навколишніх (потребують спеціального санітарного оброблення; тимчасова ізоляція):
  • а) хто потребує спеціального (санітарного) оброблення (часткового чи повного): постраждалі, які заражені радіоактивними речовинами вище допустимих рівнів та отруйними речовинами; їх відправляють на майданчик часткового санітарного оброблення або майданчик дезактивації одягу та взуття;
  • б) хто підлягає тимчасовій ізоляції (в інфекційному чи психоневрологічному ізоляторі): інфекційні хворі і хворі, уражені бактеріологічними

засобами, та при підозрі на зараження інфекційними хворобами; уражені з гострим розладом психонервової діяльності, які через неадекватну поведінку становлять небезпеку для навколишніх;

 • в) хто не потребує спеціального (санітарного) оброблення.
 • 2. Лікувальна ознака – ступінь потреби у медичній допомозі; черговість і місце її надання.

За ступенем потреби в медичній допомозі у відповідних підрозділах етапу евакуації виділяють постраждалих, які потребують:

 • – негайної медичної допомоги;
 • – допомоги, що може бути відстрочена;
 • – допомоги з незначним ушкодженням здоров'я;
 • – паліативної допомоги – термінальні стани, травми, не сумісні з життям.
 • 3. За евакуаційною ознакою визначається необхідність та черговість евакуації, вид транспорту, спосіб транспортування (лежачи, сидячи), а також лікувальна установа, в яку повинна здійснюватися евакуація. За цією ознакою постраждалих поділяють на три групи:

перша – потребують подальшої евакуації з урахуванням евакуаційного призначення, черговості, способу евакуації, виду транспорту;

друга – потребують залишення на даному етапі медичної евакуації;

третя – потребують повернення до місця розселення.

Проведення медичного сортування є відповідальним моментом, від якого залежить своєчасність надання медичної допомоги постраждалим, виконання необхідного виду та обсягу медичної допомоги. Для проведення медичного сортування найбільш доцільним є створення сортувальних бригад. їх кількість та склад визначають в кожному конкретному випадку залежно від величини і структури санітарних втрат та складу медичних сил та засобів.

Сортувальні бригади для уражених, які здатні самостійно пересуватися, формуються в складі: лікар, медична сестра (фельдшер), два реєстратори, санітари-носії.

До складу сортувальних бригад на госпітальному етапі повинні входити найдосвідченіші лікарі-клініцисти відповідних спеціальностей, здатних швидко оцінити стан постраждалого, визначити прогноз, черговість та характер необхідної медичної допомоги.

При масовому надходженні до приймального відділення постраждалих доцільно на медичне сортування тимчасово направляти резервні сортувальні бригади, зі складу лікарів операційно-перев'язувального та госпітального відділень мобільних формувань, не зайнятих у їхньому розгортанні, тому що цей персонал є найбільш кваліфікованим у питаннях діагностики та прогнозування.

З огляду на наявність при НС паніки, хаосу, плутанини та метушні – вся система медичного сортування, для досягнення найбільшого успіху, повинна бути простою та зрозумілою на всіх етапах медичної евакуації.

Медичне сортування має стати тим знаряддям, за допомогою якого ситуація, що спочатку здається некерованою та непереборною, може адекватно контролюватися, повинно бути динамічним процесом, на всіх рівнях системи надання ЕМД.

Після вибіркового сортування лікар переходить до послідовного (конвеєрного) огляду постраждалого за діагностичними алгоритмами:

 • – локалізація ураження (голова, хребет, грудна клітка, живіт, кінцівки);
 • – характер ураження: механічна травма (локальна, множинні травми, поєднана, комбінована), наявність кровотечі або переломів кісток, опікова травма, отруєння СДОР, радіаційне ураження тощо;
 • – основне ураження, що найбільше загрожує в даний час життю постраждалого;
 • – ступінь тяжкості стану: наявність (відсутність) свідомості, реакція зіниць на світло, пульс, дихання, кровотеча, AT, колір шкіри;
 • – можливість самостійного пересування.

У лікувальних закладах до госпітального етапу медичної евакуації проводять внутрішньопунктове та евакуаційно-транспортне сортування.

Сортування на госпітальному етапі має діагностичний та прогностичний характер. Так само, як і на догоспітальному етапі, створюють сортувальні бригади в складі лікаря, двох медичних сестер, двох реєстраторів, саніта- рів-носіїв. Результати сортування вказують у медичних документах (медична картка стаціонарного хворого). Завершенням евакуаційного сортування є реалізація заходів щодо медичної евакуації.

Після прибуття до лікувального закладу насамперед проводять вибіркове сортування постраждалих шляхом поверхневого огляду для виявлення небезпечних для навколишніх та тих, хто потребує медичної допомоги. При цьому на первинний огляд лікар витрачає до 40 секунд на кожного постраждалого, водночас використовують відповідний алгоритм первинного огляду.

Алгоритм первинного огляду за методикою ABC (повітряні шляхи, функція дихання, кровоносні судини, серцево-судинна система, органи чуттів) включає:

 • – ревізію та механічне очищення ротової порожнини, фіксацію голови та язика для забезпечення найбільшої прохідності дихальних шляхів;
 • – оцінку характеру та частоти дихальних рухів (поверхневе, флоктуюче) для вирішення питання щодо проведення реанімаційних заходів (дихання рот в рот, непрямий масаж серця);
 • – визначення цілісності кровоносних судин і одночасна зупинка зовнішньої кровотечі, насамперед артеріальної;
 • – оцінка стану серцево-судинної системи за пульсом: відсутність пульсу на променевих артеріях свідчить про те, що артеріальний тиск нижче 80 мм рт. ст., а на ліктьовій – менше 60 мм рт. ст. Відсутність пульсу свідчить про необхідність надання невідкладної медичної допомоги;
 • – оцінку стану органів почуття, перш за все, органів зору (відкриття очей самостійно чи за командою словом або на больове подразнення);
 • – оцінку мовної реакції (говорить, говорить важко, не говорить);
 • – оцінку свідомості: орієнтується в просторі, рухові реакції (за командою згинає чи розгинає кінцівки).

Результати медичного сортування фіксуються сортувальними марками, на основі яких санітари-носії реалізують сортувальне рішення лікаря та відмітками в медичних документах (первинна медична картка, евакуаційний конверт, відомості про евакуйованого – евакуаційний паспорт).

Для зручності медичного сортування постраждалих та їх наступної евакуації в лікарню з найменшим перегрупуванням по транспортних засобах доцільно вже в евакуаційних приміщеннях етапу групувати постраждалих згідно з локалізацією і характером ураження. Це дає можливість забезпечити наступне завантаження автотранспорту, залізничних вагонів та інших засобів однорідними групами постраждалих.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >