< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація і надання медичної допомоги при виникненні масового випадку

Місце, куди доправляють постраждалих після огляду сортувальною бригадою і де надають необхідний вид медичної допомоги та проводять підготовку постраждалих до евакуації згідно з обраною чергою – називається сортувальним майданчиком.

Сортувальний майданчик розташовується на найближчій, але безпечній відстані від місця виникнення надзвичайної ситуації та її вражаючих факторів.

Сортувальний майданчик розгортають на максимально рівній місцевості або у вільному приміщенні розміром не менше 25x15 метрів і умовно поділяють на шість зон з різними функціями.

Візуалізацію зон сортувального майданчика здійснюють двома полотнищами сірого кольору для прийому постраждалих (перший етап медичного сортування) і для розміщення медичного майна і обладнання та відповідним кольором сортувальних полотнищ (червоний, жовтий, зелений, темно-фіолетовий/чорний) для розміщення постраждалих, яким надають медичну допомогу за визначеною сортувальною категорією (другий етап медичного сортування).

Сортувальне полотнище повинно бути виготовлено з вологостійкого матеріалу розміром не менш ніж 6x4,5 метра для можливості розміщення до 10 постраждалих на ношах.

Між зонами сортувального майданчика (сортувальними полотнищами) передбачається відстань для можливого переміщення та перенесення постраждалих на ношах. Сортувальний майданчик повинен мати два вільних шляхи для прийому та евакуації постраждалих.

У випадках, коли велика кількість постраждалих потребує на місці проведення термінових медичних заходів (лікування, повторне сортування) з перевищенням можливості наявного сортувального майданчика, створюється лікувальний стаціонар, що також розміщується якнайближче до місця події.

Якщо постраждалі знаходяться в контакті з біологічними, хімічними, радіаційними агентами, то їм проводять деконтамінацію спеціальними підрозділами, які одягнені в захисні костюми (обробка одягу, тіла), а після спрямовують постраждалих на сортувальний майданчик для медичного сортування

Організація роботи медичного персоналу під час проведення медичного сортування

Для надання медичної допомоги, у тому числі для проведення медичного сортування, на місце надзвичайної ситуації направляють бригади постійної готовності першої черги (бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги) та спеціалізовані бригади другої черги територіальної служби медицини катастроф відповідно до Порядку дій медичного персоналу екстреної медичної допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій (масового ураження людей), затвердженого наказом МОЗ України № 370 від 01 червня 2009 року.

Послідовність дій під час проведення медичного сортування постраждалих:

  • – На місці виникнення надзвичайної ситуації медичні працівники, задіяні в ліквідації медичних наслідків надзвичайної ситуації, розпочинають роботу з проведення першого етапу медичного сортування.
  • – На першому етапі медичного сортування, яке проводять на сірому сортувальному полотнищі сортувального майданчика, постраждалим надають медичну допомогу, ураховуючи базовий обсяг медичної допомоги для цього етапу медичного сортування.
  • – Після надання допомоги проводять розподіл постраждалих за сортувальними категоріями відповідно до критеріїв, указаних у Загальних вимогах. Встановлення сортувальної категорії для постраждалого необхідно здійснювати в найкоротший термін, але не більше 60 секунд. Після встановлення сортувальної категорії постраждалому одягають на праву руку сортувальний браслет відповідного кольору.
  • – Після присвоєння сортувального браслета постраждалих переносять або спрямовують до сортувального полотнища, колір якого відповідає кольору сортувального браслета, що позначає сортувальну категорію, до якої належить постраждалий за результатами проходження першого етапу медичного сортування. Першу чергу надають червоній сортувальній категорії, потім жовтій. Постраждалих зеленої сортувальної категорії, спрямовують для самостійного переміщення до сортувального полотнища або супроводжують медичні працівники.
  • – Момент надходження/передачі постраждалого на сортувальне полотнище сортувального майданчика є завершенням першого етапу медичного сортування.
  • – На другому етапі медичного сортування медичні працівники (лікар, фельдшер, медична сестра) надають постраждалим медичну допомогу, враховуючи базовий обсяг медичної допомоги для цього етапу. На цьому етапі заповнюють карту медичного сортування на кожного постраждалого, який пройшов медичне сортування. Для надання медичної допомоги на сортувальних полотнищах необхідно залучати досвідчений медичний персонал. Схематично етапи медичного сортування відображені на рисунку 6.6.

Етапи медичного сортування

Рис. 6.6. Етапи медичного сортування.

Роботою медичного персоналу на сортувальних майданчиках керує підготовлений та кваліфікований фахівець (далі – керівник сортувального майданчика), який організовує роботу медичних працівників, має інформацію про мережу закладів охорони здоров'я району або міста та може налагодити своєчасну евакуацію постраждалих, співпрацювати з рятувальними службами, працівниками міліції, представниками інших служб. У випадку, коли на місце надзвичайної ситуації першою прибуває бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги, організацію та проведення медичного сортування забезпечує лікар чи фельдшер бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Після отримання інформації про загальну кількість постраждалих керівник сортувального майданчика, якщо це необхідно, визначає потребу в залученні додаткової кількості бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з власної зони обслуговування з розрахунку 2 бригади на 3 постраждалих, 3 бригади на 5 постраждалих, 5 бригад на 10 постраждалих. За наявності 50 постраждалих і більше кількість бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги повинна становити в середньому не менше 20 % від кількості постраждалих. Наприклад, 45 постраждалих – 20% від їх кількості складуть 9 БЕ(Ш)МД.

Якщо очікуване число постраждалих більше, ніж кількість бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, яка може бути виділена територіальною станцією екстреної (швидкої) медичної допомоги для їх обслуговування, то остання інформує відповідний Територіальний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з метою залучення додаткових бригад постійної готовності першої черги (бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги), а за потреби спеціалізованих бригад другої черги.

Після завершення медичного сортування постраждалих та їх евакуації в заклади охорони здоров'я керівник сортувального майданчика готує письмову інформацію, викладену в довільній формі, яка повинна містити такі дані: – дату, час та місце виникнення надзвичайної ситуації;

  • – початок (визначається від моменту надходження першого постраждалого на сіре полотнище (перший етап медичного сортування) до закінчення медичного сортування (визначається при евакуації останнього постраждалого));
  • – кількість постраждалих та їх розподіл відповідно до сортувальних категорій;
  • – кількість медичних працівників, які були задіяні при медичному сортуванні;
  • – кількість бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які були задіяні при ліквідації медичних наслідків надзвичайної ситуації.

Інформацію подають керівнику закладу охорони здоров'я та голові відповідної державної адміністрації, на території якої відбулася надзвичайна ситуація. Разом з письмовою інформацією, керівник сортувального майданчика подає до відділу статистики закладу охорони здоров'я, де він працює, відривні елементи карток медичного сортування, кількість яких має збігатися з кількістю виданих карток медичного сортування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >