< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Черговість госпіталізації постраждалих при проведенні медичного сортування на догоспітальному етапі

Дітям та жінкам під час проведення медичного сортування та евакуації слід надавати допомогу першочергово в межах їх сортувальної категорії.

Дорослим, які належать до червоної сортувальної категорії, медична допомога та евакуація до закладу охорони здоров'я забезпечують у першу чергу. У випадку, коли час транспортування постраждалого до багатопрофільної лікарні може призвести до погіршення загального стану його здоров'я, госпіталізацію проводять у найближчий заклад охорони здоров'я, що має достатній ресурс для надання необхідного обсягу медичної допомоги або стабілізації стану здоров'я постраждалого та підготовки до переведення в профільну лікарню.

Дорослим, які належать до жовтої сортувальної категорії, медичну допомогу надають відповідно до Загальних вимог обсягу та здійснюється евакуація після постраждалих червоної сортувальної категорії. Госпіталізацію проводять у заклад охорони здоров'я, що має достатній ресурс для надання необхідного обсягу медичної допомоги.

Дорослим, які належать до зеленої сортувальної категорії, медичну допомогу надають у третю чергу. За потреби госпіталізацію проводять у заклади охорони здоров'я.

Постраждалі, які отримали тілесні ушкодження, не сумісні з життям, але мають ознак життя, позначаються сортувальними браслетами темно- фіолетового кольору та належать до темно-фіолетової/чорної сортувальної категорії. їм надають паліативну медичну допомогу (догляд). Евакуацію проводять у другу чергу за умови госпіталізації постраждалих червоної сортувальної категорії.

Тіла померлих позначають сортувальними браслетами чорного кольору, належать до темно-фіолетової/чорної сортувальної категорії та направляють до моргів або патологоанатомічних бюро/бюро судово-медичної експертизи за наявності достатньої кількості транспортних засобів та відсутності потреби в евакуації постраждалих інших сортувальних категорій.

У разі підозри на наявність у постраждалих небезпечного інфекційного захворювання медичне сортування здійснюють із виконанням протиепідемічних заходів.

У разі контамінації постраждалих біологічними, хімічними агентами або радіаційними чинниками проводять деконтамінацію забрудненої поверхні одягу (тіла) постраждалого працівники спеціальних підрозділів, які одягнені у відповідний захисний одяг. Спрямування постраждалих на сортувальний майданчик для медичного сортування здійснюють після деконтамінації постраждалих.

Проведення медичного сортування в приймальних відділеннях закладів охорони здоров'я при масовій госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації

У разі надходження до закладу охорони здоров'я великої кількості постраждалих безпосередньо з місця надзвичайної ситуації проведення медичного сортування здійснюють в його приймальному відділенні відповідно до Загальних вимог.

У приймальному відділенні для проведення медичного сортування формують сортувальні групи медичних працівників з числа штатних працівників закладу охорони здоров'я, дані яких унесено до плану дій закладу охорони здоров'я при надзвичайних ситуаціях. Склад сортувальної групи: лікар, фельдшер (медична сестра), два реєстратори постраждалих (фельдшер, медична сестра), носії-санітари (чотири особи).

При наявності великої кількості постраждалих формують додаткові сортувальні групи з числа медичних працівників інших відділень закладу охорони здоров'я.

Медичне сортування в приймальному відділенні розпочинають із зовнішнього огляду постраждалих та присвоєння їм кольору сортувальних браслетів відповідного до показників стану здоров'я.

У разі проведення медичного сортування в приймальному відділенні для роботи в червоній зоні сортування рекомендують залучати не менше 2 лікарів-хірургів, 2 лікарів-анестезіологів або реаніматологів, 10 медичних сестер чи фельдшерів та 10 санітарів чи волонтерів.

Для роботи у жовтій сортувальній зоні рекомендують залучати 2 лікарів-хірургів, 2 лікарів-терапевтів, 10 медичних сестер чи фельдшерів та не менше 10 санітарів чи волонтерів.

Для роботи в зеленій сортувальній зоні рекомендують залучати 1 лікаря-хірурга, 2 лікарів-терапевтів, 5 медичних сестер чи фельдшерів та не менше 5 санітарів чи волонтерів. При можливості працюють спеціалісти, що можуть надавати психологічну допомогу.

Для роботи на темно-фіолетовій/чорній сортувальній зоні рекомендуються залучати 1 лікаря, 2 медичних сестер чи фельдшерів та 4 санітарів чи волонтерів.

Кількість персоналу, що обслуговує постраждалих у сортувальних зонах, може змінюватись за рішенням керівника приймального відділення або медичного працівника, який виконує функцію керівника з питань проведення медичного сортування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >