< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сучасні загрози міжнародній безпеці

Основні чинники конфліктів у сучасному світі

Сучасні загрози безпеці існують майже в кожній сфері життєдіяльності. Як попереджав людство ще 1979 року Папа Римський Іван Павло II, "теперішній людині постійно загрожує те, що є справою її рук, що є результатом діяльності її розуму, прагнень її волі. В цьому і полягає трагедія людського існування в її широкому значенні". Отже, глобалізація, науково-технічний прогрес та розвиток різних сфер сучасного світу не тільки дозволяють задовольняти дедалі більші потреби, а й породжують певні негативні наслідки.

Крім цього, долаючи одні виклики, людина може створювати нові загрози.

До конфліктної ситуації призводять політичні і дипломатичні суперечки, а також і такі фактори, як слаборозвинена економіка, торгові різні суперечності, неконтрольовані переміщення населення, екологічний стан, наркобізнес, тероризм і права людини.

Спираючись на різні критерії, дослідники виділяють такі типи загроз міжнародній безпеці:

 • • за характером загроз;
 • • джерелами загроз;
 • • середовищем загроз;
 • • шкалою загрози;
 • • критерієм спрямування загроз;
 • • ступенем сформованості загрози;
 • • наслідками загроз;
 • • рівнем суб'єктивних оцінок загроз;
 • • характером суспільних відносин.

Глобальні проблеми людства – загрози для безпеки

Загрозою вважається обставина або подія, в результаті якої виникає певна шкода, що стосується конкретних матеріальних цінностей, знань, здоров'я людей, поширення інформації, насильство, помилкові дії, технічні збої тощо. Наявність різних загроз викликають почуття фрустрації та безвиході.

Потрібно також зауважити, що все частіше до загроз для безпеки суб'єктів міжнародних відносин відносять глобальні проблеми людства. У цьому плані актуальні такі питання:

 • • запобігання світовій ядерній війні;
 • • подолання все більшого розриву в рівні економічного і культурного розвитку між розвинутими індустріальними країнами Заходу і країнами, що розвиваються;
 • • усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності;
 • • забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними для цього природними ресурсами;
 • • подолання екологічної кризи;
 • • припинення демографічного вибуху у країнах, що розвиваються, і демографічної кризи в розвинутих країнах, через більш раціональне регулювання народжуваності;
 • • своєчасне передбачення і запобігання негативним наслідкам НТР;
 • • стримування міжнародного тероризму та екстремізму;
 • • поширення наркоманії, алкоголізму та СНІДу;
 • • захист прав людини;
 • • підвищення освітнього рівня, збереження культурної спадщини і моральних цінностей.

Міжнародна безпека зазнає таких викликів і загроз:

 • 1) внутрішньодержавні конфлікти та громадянські війни між урядом і озброєними угрупованнями або між різними озброєними групами, що конфліктують;
 • 2) міждержавні конфлікти за участі не менше як двох суверенних держав;
 • 3) поширення зброї масового знищення та звичайних озброєнь;
 • 4) організована злочинність, що включає торгівлю наркотиками і діє у глобальному масштабі;
 • 5) тероризм, що виступає у формі недержавних озброєних груп;
 • 6) глобальні загрози і виклики, що включають конфлікти за доступ до обмежених енергетичних ресурсів, зміни клімату, руйнування довкілля, природні катастрофи, відмивання грошей, бідність, епідемії тощо.

Сьогодні на особливу увагу заслуговують такі загрози:

 • • міжнародний тероризм,
 • • екологічні проблеми,
 • • ядерна небезпека,
 • • етнічні і релігійні конфлікти,
 • • діяльність тоталітарних сект,
 • • неконтрольована міграція,
 • • організована злочинність.

Такі явища завдають шкоди не тільки якійсь конкретній країні, а й усьому європейському та міжнародному співтовариству.

Поява нових загроз і викликів змусила уряди багатьох країн переглянути традиційні підходи до розв'язання проблем безпеки. Самі загрози і виклики часто взаємопов'язані та взаємозалежні. Глобалізація змушує держави змінити не тільки свої підходи до визначення суті нових загроз і викликів, а й розробити нові інструменти їх нейтралізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >