< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державна політика національної безпеки

Державну політику національної безпеки визначено в Концепції національної безпеки України як сукупність всіх складових політики держави, оскільки вони позитивно або негативно позначаються на національній безпеці країни. Системою національної безпеки в документі вважається сукупність державних структур і недержавних організацій, що діють "у сфері захисту прав і свобод людини, базових цінностей суспільства від зовнішніх і внутрішніх загроз".

У Концепції вперше чітко визначено національні інтереси України, захист яких є основою національної безпеки:

 • • створення громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини;
 • • досягнення національної згоди, політична і соціальна стабільність, гарантія прав української нації і національних меншостей України;
 • • забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів;
 • • створення ринкової економіки; забезпечення екологічно і технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства;
 • • збереження і підвищення науково-технологічного потенціалу;
 • • зміцнення генофонду українського народу;
 • • розвиток української нації;
 • • налагодження рівноправних і взаємовигідних відносин зі всіма державами, інтеграція в європейське і світове співтовариство.

У документі вказано, що в реальному житті сьогоднішньої України проблема національних інтересів ускладнена традиційним розколом української національної ментальності за багатьма параметрами: політичним, економічним, соціальним, релігійним, етнічним і навіть географічним. Уперше чітко визначено можливі загрози в найважливіших сферах життєдіяльності: політичній, економічній, соціальній, військовій, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та ін.

Основні показники національної безпеки

Основними показниками національної безпеки можна визнати такі:

 • • національна незалежність і суверенітет, територіальна цілісність держави;
 • • розвиненість громадянського суспільства, рівень демократизму, сформованість та дієвість законодавчої бази правової держави, захищеність особи;
 • • економічні можливості держави;
 • • стан збройних сил, їхня боєздатність і боєготовність;
 • • національне визначення та самобутність;
 • • розвиток національної самосвідомості та культури;
 • • національна згода і єдність;
 • • внутрішньополітична стабільність.

Іншими словами, національна безпека – це міра реального рівня прав і свобод членів людського співтовариства (громадян) відповідної цьому співтовариству держави.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >