< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання і значення сучасної біології

Біологія є засобом вивчення живої природи та впливу на неї, тому завдання сучасної біології спрямовані на вирішення таких основних проблем людства, як:

політичні проблеми (захист від біологічної зброї, яка може бути використана для масового ураження людей, тварин, рослин та деяких видів військового майна і спорядження);

екологічні проблеми (знищення природних ресурсів; забруднення довкілля, збіднення генофонду Землі; подолання екологічної кризи);

демографічні проблеми ("демографічний вибух", старіння населення);

соціальні проблеми (охорони здоров'я, освіти, науки й культури, соціального забезпечення, поширення наркоманії, алкоголізму і СНІДу);

економічні проблеми (сировинна, енергетична, продовольча; своєчасне передбачення і запобігання негативним наслідкам науково-технічної революції).

Сучасна біологія спрямовує свої дослідження на вирішення проблем XXI століття, зокрема:

■ перенаселення Землі в цілому та скорочення чисельності населення в ряді країн (зокрема в Україні);

■ поширення нових інфекційних захворювань (наприклад, СНІД, пріонні інфекції);

■ збільшення генетичного вантажу в популяціях людини (особливо в країнах, які постраждали від радіаційного забруднення);

■ визначення можливостей використання генетично модифікованих продуктів і застосування біотехнологій щодо людини;

■ забруднення навколишнього середовища та вичерпання природних ресурсів, охорона природи;

■ зменшення біорізноманіття, яке є найбільшою цінністю і найважливішою умовою збереження життя на Землі;

■ врахування у суспільному житті біологічних основ поведінки людини тощо.

Біологічні науки мають величезне значення в житті людини й суспільства. Насамперед чергу біологічні знання важливі для:

  • 1) сільського і лісового господарства (вирощування культурних і дикорослих лісових рослин, розведення домашніх тварин, боротьба зі шкідниками та хворобами рослин і тварин);
  • 2) промисловості (отримання продуктів харчування, поживних речовин у харчовій промисловості; у легкій промисловості – отримання сировини для натуральних тканин з льону, бавовни, одягу зі шкіри; отримання антибіотиків, вітамінів, ферментів у мікробіологічній промисловості);
  • 3) прогресу науки та техніки, освоєння Космосу)
  • 4) медицини (боротьба зі збудниками захворювань, профілактика та лікування неінфекційних хвороб, збереження та зміцнення здоров'я людини, для продовження тривалості життя);
  • 5) охорони природи (застосування знань для раціонального використання і збереження природних ресурсів, інтродукції та акліматизації видів рослин і тварин, для розв'язання екологічних проблем людства).

Бути живимцс бути організованим.

В. І. Вернадський

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >