< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фітогормони, їх особливості та значення

Фітогормони – це біологічно активні речовини, які здатні в надзвичайно малих кількостях регулювати процеси життєдіяльності рослин. Ці регуляторні речовини виявлені у грибів та вищих рослин. У грибів вони утворюються в клітинах міцелію, у рослин – у клітинах верхівок кореня, стебла та молодих листків і через провідну тканину потрапляють до інших клітин, де і виявляється їхня дія. Фітогормони впливають лише на так звані компетентні клітини, а компетентність їх визначається за наявністю специфічних рецепторів у клітинних мембранах. На відміну від тваринних гормонів, фітогормони менш специфічні, часто діють в тій же ділянці рослини, де утворюються, і їх діючі концентрації, як правило, вищі. Рослинні гормони надзвичайно чутливі і ніколи не діють незалежно, а лише у взаємозв'язку з іншими речовинами чи гормонами. Гормони функціонують у багатоклітинних рослин, як спеціалізовані регуляторні молекули для здійснення найважливіших фізіологічних програм, що вимагають координованої роботи різних клітин, тканин і органів, нерідко значно віддалених один від одного. Дія фітогормонів залежить від їхньої концентрації та взаємовідносин. Підвищена концентрація, як правило, спричиняє гальмування метаболізму і загибель організму.

Одні фітогормони прискорюють поділ та ріст клітин, інші – сповільнюють їх, регулюючи таким чином проростання насіння, утворення квітів, плодів тощо. Фітогормони, зазвичай, поділяють на стимулятори (ауксини, гібереліни і цитокініни) та інгібітори (абсцизова кислота, етилен, жасмонова кислота).

БІОЛОГІЯ+ Етилен, або етен, – C2H4, найпростіший і найважливіший представник ряду ненасичених вуглеводнів з одним подвійним зв'язком. Етилен – безбарвний газ із слабким приємним запахом. Він трохи легший від повітря. У воді маю розчинний, а в спирті й інших органічних розчинниках розчиняється добре. Дуже цікавою с властивість етилену прискорювати достигання багатьох городніх і садових плодів (помідорів, динь, груш, лимонів тощо). Використовуючи це, плоди можна транспортувати ще зеленими, а потім доводити їх до стиглого стану вже на місці споживання, вводячи в повітря складських приміщень невеликі кількості етилену.

Алкалоїди, їх різноманітність та значення

Алкалоїди – біологічно активні речовини, які є органічними азотовмісними сполуками. У 1804 році німецький аптекар Ф. Сертюрнер виділив перший алкалоїд, який був пізніше названий морфіном на честь Морфея, давньогрецького бога сновидінь. Назва "алкалоїди" введена в науку в 1819 році німецьким аптекарем К. Мейснером.

Їх назва перекладається як "подібні до лугів", і отримали вони її через лужну реакцію водних розчинів. Порівняно з іншими БАР, група алкалоїдів відрізняється великою структурною різноманітністю. Єдиної класифікації алкалоїдів поки не існує.

До алкалоїдів належать, наприклад, такі речовини, як морфін, кофеїн, кокаїн, стрихнін, хінін, нікотин, колхіцин та ін.

Алкалоїди, молекули яких містять атоми Оксигену, за нормальних умов, як правило, являють собою безбарвні кристали. Алкалоїди, молекули яких не містять атомів Оксигену, найчастіше є леткими маслянистими рідинами (наприклад, нікотин). Деякі алкалоїди мають забарвлення: так берберин – жовтий, сангвінарин – помаранчевий. Більшість алкалоїдів мають властивості лугів, але деякі з них амфотерні (наприклад, теобромін). Серед алкалоїдів є такі, що розчиняються у воді (кофеїн), і такі, що погано розчиняються у воді, зате добре розчиняються у багатьох органічних розчинниках. При взаємодії з кислотами алкалоїди утворюють солі, які мають різну розчинність. Більшість алкалоїдів мають гіркий смак і є отруйними для тварин. Синтезуються алкалоїди різними організмами. їх знайдено приблизно у 2 500 видів покритонасінних рослин (переважно з родин пасльонових, макових, лілійних, конопляних). Залежно від виду рослин максимальний вміст алкалоїдів може досягатися в листках (блекота чорна), плодах і насінні (мак), коренях (раувольфія) або корі (хінне дерево). Крім рослин, алкалоїди мають деякі гриби (рід Псилоцібе містить псилоцібін) і тварини (ропухи мають в шкірі буфотенін). Значення більшості алкалоїдів для організмів, які їх продукують, пов'язане із захистом від організмів, які можуть спричинити шкоду. Вміст алкалоїдів у організмі рослин захищає їх від поїдання рослиноїдними тваринами. Деякі алкалоїди беруть участь у регуляції росту та обміну речовин. Чимало алкалоїдів використовують у медицині, а також для експериментального одержання поліплоїдних клітин (наприклад, колхіцин).

Фрідріх Сертюрнер

Фрідріх Сертюрнер

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >